Kanaci

Izvor: Wikipedia

Kanaci predstavljaju melanežansku etničku skupinu, odnosno potomke domorodaca Nove Kaledonije koji danas čine oko 44.8 % stanovništva.