Javni prihodi

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Javni prihodi su prihodi države koji se mogu prikupiti u obliku :

Pojam javni prihodi se uglavnom poistovjećuje sa porezima jer oni imaju najveći udio u prihodima države. Također je važno napomenuti i da se u stranoj terminologiji najčešće koristi naziv porez (eng. Tax) kao sinonim za prihode države.

Isto tako treba uzeti u obzir da svaka zemlja ima različiti sustav javnih prihoda, pa stoga i klasifikacije neće uvijek biti iste. Zbog toga polazna točka za pretraživanje strane literature uvijek treba biti pojam javne financije.

Obilježja[uredi | uredi kod]

 • svi služe za podmirenja javnih potreba, tj. državnih rashoda (javnih rashoda)
 • svi se ubiru u novcu
 • ubiru se periodično i konstantno
 • ubiru se uglavnom iz dohotka (obnovljivi izvor), a vrlo rijetko iz imovine (nije obnovljiv izvor)

Podjela javnih prihoda[uredi | uredi kod]

 • originarni (izvorni) - prihodi koje je država ostvarila svojom ekonomskom aktivnošću, tj. na temelju prava svoga vlasništva (npr. dividende od poduzeća u državnom vlasništvu)
 • derivativni (izvedeni) - prihodi koje država ostvaruje na temelju financijskog suvereniteta (moći). Iz nečije ekonomske snage izvodi svoju ekonomsku snagu (npr. porezi)
 • redovni - prihodi koji se kontinuirano i periodično ubiru (npr. porez na promet)
 • izvanredni - prihodi koji se ubiru povremeno, u izvanrednim prilikama (npr. teška elementarna nepogoda)
 • prihodi od stanovništva - građani izdvajaju iz svojeg dohotka
 • prihodi od pravnih osoba - prihodi od gospodarskih jedinica (npr. porez na dobit, doprinosi i sl.)
 • povratni
 • nepovratni
 • prihodi širih političko-teritorijalnih jedinica - pravo ubiranja ima država
 • prihodi užih političko-teritorijalnih jedinica - pravo ubiranja imaju gradovi, općine i županije
 • namjenski (destinirani) - prihodi za koje se unaprijed zna na što će biti potrošeni
 • nenamjenski (nedestinirani) - prihodi koje država troši na bilo koje javne rashode
 • prihodi u novcu
 • prihodi u naturi
 • javno-pravni - prihodi do kojih država dolazi pomoću svojeg financijskog suvereniteta
 • privatno-pravni - dobrovoljni - prihodi do kojih država dolazi kao svaki drugi subjekt
 • ekvivalentni - prihodi za koje obveznik ima pravo na protuuslugu (npr. doprinos za zdravstveno osiguranje daje besplatnu zdravstvenu zaštitu kao protuuslugu)
 • prihodi opće naknade - porezi i druga davanja koja ne moraju u sebi sadržavati ekvivalentnu protuuslugu