ISDN

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

ISDN je engleska kratica za Integrated Services Digital Network, i oznaka je za digitalnu telefonsku tehnologiju. ISDN je nastao u kasnim 1970-im godinama.

Postoje dva osnovna pristupa ISDN-u:

  • BRI (Basic rate interface) - koji se sastoji od dvije telefonske linije tzv. B kanala od 64 kbita/s, te jednog D kanala od 16 kbita/s.
  • PRI (Primary rate interface) - ova vrsta prisupa ima mnogostruke B kanale i njihov maksimum ovisi o telefonskoj mreži koja se nalazi u pojedinim državama svijeta: Sjeverna Amerika i Japan 23B+D (ukupno 1.544 Mbita/s (T1), dok u Europi, Australiji: 30B+D (ukupno 2.048 Mbita/s (E1))