Homologni red

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Homologni red (homologni niz) je skup hemijskih jedinjenja čiji se susedni članovi razlikuju za pojednu grupu. Kao primer za homologni red mogu se uzeti alkani kod kojih se svaki susedni član razlikuje za po jednu CH2 grupu). Članovi homolognog reda nazivaju se homolozima.[1][2]

Homologni niz svake vrste ugljovodonika počinje sa jedinjenjima koja imaju najmanje ugljenikovih atoma i uopšte CHn grupa. Na primer homologni red alkana, čija je opšta formula CnH2n+2, počinje sa metanom (CH4), pa sledi etan (C2H6) itd.


Homologna vrsta Opšta formula Primer Funkcionalna grupa
alkani CnH2n+2, n>0 CH4, n=1 -
alkili (radikali) CnH2n+2, n>0 -CH3, n=1 -
alkeni CnH2n, n>1 C2H4, n=2 C=C
alkini CnH2n–2, n>1 C2H2, n=2 C≡C
cikloalkani CnH2n, n>2 C3H6, n=3 -
cikloalkeni CnH2n-2, n>2 C3H4, n=3, C=C
cikloalkini CnH2n-4, n>2 C4H4, n=4 C≡C
alkoholi CnH2n+1OH, n>0 CH3OH, n=1 -OH
aldehidi CnH2n+1CHO, n>0 HCHO, n=1 -CHO
karboksilne kiseline CnH2n+1COOH, n>0 HCOOH, n=1 -COOH
ugljeni hidrati Cn(H2O)n, n>0 C6H12O6 -
fosfani PnHn+m, * - -
silani CnSinH2n+2, n>0 C- -
borani BnHm, ** - -

Napomena:

(*) Fosfani: n = prirodni broj, m = 2, 0, -2, -4, -6...:
(**) Borani: n, m = prirodni broj

Reference[uredi | uredi kod]

  1. Clayden Jonathan, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers (2001). Organic chemistry. Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0-19-850346-6. 
  2. Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6th izd.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-72091-7. 

Spoljašnje veze[uredi | uredi kod]