Hebefrena shizofrenija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Hebefrena shizofrenija je oblik shizofrenije koji se označava kao radikalni, nuklearni oblik shizofrenije koji je najbliži Kraepelinovoj karakterizaciji ovog poremećaja (dementia praecox). Riječ potiče od grčkih riječi hebos-dječak i phrenos-duša.

Hebefrena forma ima rani početak nakon puberteta. Javlja se između 15. i 25. godine života. Upadljive su afektivne promjene. Karakteriše se izraženom regresijom i dezinhibiranim, dezorganizovanim djetinjastim, neodgovornim, obesnim i bizarnim ponašanjem, kao i manirizmima, sklonosti neumjesnim šalama i okupiranosti filozofskim temama. Emocionalne reakcije su neadekvatne i promjenljive, često praćene smijanjem i kikotanjem bez vidljivog razloga, bizarnim grimasiranjem. Raspoloženje je povišeno i neprimjereno, mišljenje je dezorganizovano, a govor nekoherentan. Javlja se težnja ka socijalnoj izolaciji. Držanje se opisuje kao luckasto, blesasto.

Može početi postepeno sa izraženim negativnim simptomima ili akutno i perakutno u obliku halucinatorno-paranoidnog sindroma sa fenomenima depersonalizacije i derealizacije. Sumanutosti i halucinacije su prolazne i fragmentirane. Simptomi se mogu javiti bez uočljivog povoda, zatim u toku toksoinfektivnih oboljenja ili psihoreaktivno. Prognoza je obično loša zbog brzog razvoja negativnih simptoma, naročito zaravnjenog afekta i gubitka volje, što brzo dovodi do najdublje dezintegracije. Dijagnisticira se samo u adolescenata i mladih odraslih osoba, uz kontinuirano posmatranje u trajanju od dva do tri mjeseca. Naziva se još i dezorganizirana shizofrenija (DSM-IV).