Fono Američke Samoe

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Američka Samoa
Seal of American Samoa.svg

Članak je dio serije:
Politika i uprava
Američke SamoeDruge države
pogledaj  razgovor  uredi
Zgrada Fonoa Američke Samoe u Utuleiju

Skupština ili Fono Američke Samoe (American Samoa Fono) je naziv za zakonodavni organ ili skupštinu Američke Samoe. Predstavlja jedino zakonodavno tijelo na području SAD koje je ustrojeno dvodomno i nestranački. Čine ga Predstavnički dom sa 21 članom izabranim od građana na dvije godine, te Senatom čijih 18 članova na četiri godine biraju plemenske poglavice. Sjedište mu je u naselju Utulei kraj Pago Pagoa.