Folkloristika

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Folkloristika je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem folklora. Naučnici koji se bave folkloristikom se nazivaju folkloristi. Za razvoj folkloristike kao naučne discipline jedan od najzaslužnijih je Alan Dundes.