Fazeolin

Izvor: Wikipedia

Termin fazeolin ima više značenja.