Evropski sud pravde

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Sud pravde Europskih zajednica, poznatiji kao Europski sud pravde, tumači odredbe osnivačkih ugovora i rješava sporove po tužbama država članica i građana čija su prava povrijeđena nekom od odluka tijela Unije.

Sjedište suda je u Luksemburgu.

Sastoji se od po jednog suca iz svake države članice (dakle 27) i osam pravobranitelja (od tog po jedna uvijek iz Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije i Španjolske). Imenuju ih države članice uglavnom iz redova istaknutih i skusnih pravnika, a mandat im je šest godina.

Sud zasjeda ili u plenumu svih sudaca ili u manjim skupinama sudaca (sudačkim vijećima) koje odlučuju o pojedinim vrstama predmeta.

Zbog preopterećenosti Suda pravde EZ-a 1988. godine osnovan je Prvostupanjski sud Europskih zajednica. Sve do Ugovora iz Nice 2001. godine, ovaj je Sud djelovao kao pridruženo tijelo Suda pravde, a ne kao zaseban sud.