Disocijacija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Disocijacija je reverzibilno razlaganje materije pod uticajem spoljašnjeg agensa. Može biti:

  • termička — povratan proces razlaganja molekula na atome i grupe atoma. Stepen disocijacije raste sa porastom temperature. Zbiva se i na nižim temperaturama u malom iznosu, a pri zagrevanju izražava se osetno ili znatno; Stepen disocijacije pokazuje koji se deo od ukupnog broja molekula razložio. Može se dešavati kod gasovitih, tečnih i čvrstih supstanci; primer: disocijacija vodene pare na vodonik i kiseonik na vrlo visokim temperaturama;
  • elektrolitička — povratan proces razlaganja molekula, najčešće jonskih kristala, na pozitivno i negativno naelektrisane čestice, jone, pod uticajem molekula rastvarača; primer: disocijacija kiselina, baza i soli u vodenim rastvorima;
  • fotodisocijacija;
  • Stepen disocijacije je odnos broja razloženih molekula i ukupnog broja molekula.