Diskordijanski kalendar

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Diskordijanski ili Erizijski kalendar (Erisian, po grčkoj boginji Eris tj. Eridi) je alternativni kalendar koji koriste neke pristalice/pristaše diskordijanizma, neke vrste parodijske religije. Definisan je na strani 00034 knjige Principia Discordia.

Diskordijanska era je ista kao i hrišćanska plus 1166. Na jednom drugom mestu Principia Discordia-e se pominje da se 1166. pne. dogodila Kletva Greyface-a ("Sivolikog") i verovatno je odatle početni datum kalendara. Tako 2024. naše ere odgovara 3190. YOLD (Year of Our Lady of Discord tj. Naše Gospe od Razdora). U Principia se ne koristi skraćenica/kratica YOLD a i fraza "Naša Gospa od Razdora" se pominje samo jednom (str. 53 četvrtog izdanja) ali diskordijanska je tradicija da se koristi ta oznaka.

Sastav

[uredi | uredi kod]

Diskordijanski kalendar ima pet sezona (doba, perioda) od po 73 dana (ukupno 365):

Sezona Početak po gregorijanskom
Chaos (Haos/Kaos) 1. januar/siječnja
Discord (Razdor) 15. mart/ožujka
Confusion (Pometnja) 27. maj/svibnja
Bureaucracy (Birokratija) 8. avgust/kolovoza
The Aftermath (Ishod, epilog) 20. oktobar/listopada

Diskordijanska godina se, dakle, poklapa sa gregorijanskom, što znači da je 1. Haos/Kaosa 3174. YOLD = 1. januar/siječnja 2008.

Erizijska nedelja/tjedan se sastoji od pet dana, čiji nazivi potiču od pet osnovnih diskordijanskih elemenata:

Dan Element
Sweetmorn Sweet (slatko, drago)
Boomtime Boom (~brzi rast)
Pungenday Pungent (oštro, zajedljivo)
Prickle-Prickle Prickle (bodlja)
Setting Orange Orange (narandžasto)

Ovakvih nedelja/tjedana ima 73 u godini.

Svake četvrte godine diskordijanskog kalendara, počevši od 2. YOLD, umeće se dodatni dan između 59. Haosa/Kaosa i 60. Haosa/Kaosa i koji se zove Dan Svetog Tiba. Ovo je zato što su 4 godine i 1 dan = 5, što je sveti broj. Ali ovim diskordijanska Prestupna godina takođe koincidira sa gregorijanskom. Tako svaki dan diskordijanskog kalendara odgovara istom danu gregorijanskog i obrnuto. (ali videti dole "Spor oko Tibovdana").

Važni dani

[uredi | uredi kod]

Petog dana svake sezone je Apostolski praznik/blagdan, nazvan po petorici diskordijanskih apostola:

  • Mungday ( Mungdan) po Hung Mung-u
  • Mojoday ( Modžodan) po dr. Van Van Mojo-u
  • Syaday ( Sjadan, ili Sijadan, ili Sajadan?) po Sri Syadasti-ju
  • Zaraday ( Zaradan) po Zarathud-u
  • Maladay ( Maladan) po Malaklipsu starijem (Malaclypse the Elder)

Tu su i Sezonski praznici/blagdani 50-og dana svake sezone: Chaoflux, Discoflux , Confuflux, Bureflux i Afflux.

Dati spisak praznika/blagdana nije sveobuhvatan tako da ih može biti mnogo više ili mnogo manje. Diskordijancima je praktično zabranjeno da se slože oko toga koji su Apostoli apokrifni a koji su kanonski. Ovaj popis je izvučen iz zvaničnih praznika/blagdana datim u Principia Discordia i neki diskordijanci ga mogu smatrati jeretičnim (što za njih verovatno nije problem).

Spor oko Tibovdana

[uredi | uredi kod]

Od 3171. YOLD (2005.) unutar diskordijanizma je došlo do raskola oko pravila za Dan sv. Tiba. Diskordijanski kalendar, kakav je opisan u Principia Discordia je nejasan oko toga da li pravilo za Tibovdan sledi julijanski kalendar ili gregorijanski.

Po pravilu je dato da se "javlja jednom svake četiri godine", što implicira da je diskordijanski kalendar vezan uz julijanski kalendar i da godina počinje 19. decembra/prosinca po julijanskom (što je jednako 1. januaru/siječnju po gregorijanskom). Po ovom tumačenju, diskordijanski i gregorijanski kalendar se poklapaju samo tokom dva stoleća između 60. Haosa/Kaosa 3066. YOLD (1.mart/ožujka 1900. i 59. Haosa/Kaosa 3266. YOLD (28. februara/veljače 2100. po gregorijanskom).

Ipak, ta strana tvrdi i da je "Večni pretvarač datuma/nadnevaka iz Gregorijanskog u POEE kalendar", što implicira da se ova dva kalendara večno poklapaju. Po ovom tumačenju, Dan sv. Tiba se preskače u godinama koje se završavaju sa 66, osim ako broj stoleća podeljen sa 4 ne daje ostatak 3 (npr. pošto je 31= 7*4)+3, 3166 je bila prestupna godina kao što će to biti i 3566, a 3266, 3366 i 3466 to neće biti.

Primena

[uredi | uredi kod]

Većina Linux distribucija ima program ddate koji printa tekući datum diskordijanskog kalendara.

Vanjske veze

[uredi | uredi kod]

(Sve na engleskom:)