Dijak

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Naziv dijak dolazi od engleske skraćenice DIAC (Diode Alternatin Current swich) za diodni naizmenični strujni prekidač, a naziva se još i dvosmerni diodni prekidač - BDS (Bilateral Diode Swich). Diod je nastao paralelnin vezivanjem i spajanjem dve pnpn diode u opoziciju.

Kako su diode vezane suprotno, čitav spoj je uvek u stanju direktne polarizacije, bez obzira na polaritet priključenog napona. Inverzno polarisana dioda ostaje u neprovodnom stanju jer je probojni napon direktne polarizacije manji od probojnog napona inverzne polarizacije.