CART

Izvor: Wikipedia

Termin CART ima više značenja.