BSD licenca

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

BSD licence su familija dopusnih softverskih licenci. Original se koristio za Berkeley Software Distribution, unixoidni operativni sistem po kome je licenca dobila ime. Prva verzija licence je revidirana, i tako dobijene verzije se tačnije nazivaju modifikovane BSD licence.

Uslovi

[uredi | uredi kod]

(Nezvaničan prevod)

* Autorska prava (c) <godina>, <držalac autorskih prava> 
* Sva prava zadržana.
*
* Redistribucija i korišćenje u izvirnom ili binarnom obliku, sa ili bez
* izmena, su dozvoljeni ukoliko su sledeći uslovi ispunjeni:
*   * Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju izjavu o autorskim 
*    pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje.
*   * Redistribucije u binarnoj formi moraju da reprodukuju gornju izjavu o 
*    autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje u dokumentaciji
*    i/ili drugim materijalima koji idu uz distribuciju.
*   * Ime <organizacija> i imena njenih doprinosnika ne mogu se koristiti da
*    podrže ili promovišu proizvode izvedene iz ovog softvera bez posebne
*    prethodne pisane dozvole.
*
* OVAJ SOFTVER JE OBEZBEDIO <držalac autorskih prava> "TAKVOG KAKAV JE" I OD 
* SVIH EKSPRESNIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČUJUĆI
* SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI TRGOVANJA I ODGOVARANJA ODREĐENOJ 
* SVRSI SE ODRIČE. NI U JEDNOM SLUČAJU <držalac autorskih prava> NEĆE BITI 
* ODGOVORAN ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, TIPIČNE, ILI 
* POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČUJUĆI SE NA, DOBIJANJE ZAMENE ZA 
* ROBU ILI USLUGU, GUBITAK KORISTI, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNI PREKID) 
* BILO KAKO NASTALE, I NA BILO KOJOJ TEORIJI IZLOŽENOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ 
* IZLOŽENOSTI ILI KRIVICI (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) PROIZILATEĆOJ NA BILO KOJI 
* NAČIN IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Kompatibilnost sa vlasničkim softverom

[uredi | uredi kod]

BSD licenca dozvoljava vlasničku komercijalnu upotrebu i uključivanje u vlasnički komercijalni projekat softvera izdatog pod njom. Dela zasnovana na tom softveru mogu čak biti izdata pod vlasničkom licencom (ali i dalje moraju ispunjavati uslove licence tog softvera). Neki primeri toga su korišćenje BSD koda vezanog za umrežavanje u Microsoft-ovim proizvodima i korišćenje raznih komponenti FreeBSD-a u operativnom sistemu Mac OS X.