Al-Anfal

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Al-Anfal
سورة الأنفال,
Example alt text
KlasifikacijaMedinska
Značenje naziva sure"Plijen"
Redni broj u Kur'anu8
Statistike
Broj ajeta u suri75

Al-Anfal ili el-Enfal (arap. سورة الأنفال, "Ratni plijen") je osmo poglavlje (sura) Kur'an, svete knjige islama. Ima 75 ajeta i po mjestu objave svrstava se u medinske Sure. Objavljena je nakon bitke na Bedru.

Sadržaj

[uredi | uredi kod]

Bedr je jedna od dominirajućih tema u ovom kur'anskom poglavlju. U njoj se detaljnije opisuje tok i posljedica te vojne operacije, vjernicima se objašnjava postupak sa ratnim plijenom (al-Anfal) i objašnjava im se da je on zajednički ("plijen pripada Allahu i Poslaniku") odnosno da pripada državnoj kasi ("Bejt Mal"). Iako ni jedna sura ne imenuje Bedr konkretno, bitka koja se odigrala na tom mjestu je spomenuta u nekoliko ajeta:

 • I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine - a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana - Allah je htio da riječima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi. (Kur'an, al-Anfal, 7)
 • I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao: "Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti. (Kur'an, al-Anfal, 9)

Ajet: kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio opisuje noć uoči bitke na Bedru.

 • kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. - on dobro zna svačije misli. (Kur'an, al-Anfal, 43).

Safijurahman Elmubarekfuri, poznati pisac djela o Muhamedovom životu spominje da su 65 i 66 ajeti sure al-Anfal objavljeni Poslaniku islama u toku same bitke:

 • O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su o¬ni ljudi koji ne shvaćaju.

Sada vam Allah daje olakšicu; on zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijediće dvije stotine; ako vas bude hiljada, pobijediće, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz one koji su izdržljivi. Ostatak sure bodri vjernike na borbu i obećava im se „velika nagrada“ za to:

 • oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovom putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili - vi ne možete, sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi ono što radite (Kur'an, al-Anfal, 72).

Sudbina

[uredi | uredi kod]

U suri al-Anfal se također nalazi jedan ajet koji je doveo islamske učenjake u polemiku o slobodnoj volji čovjeka, tj. o pitanju dali čovjek ima slobodnu volju u svojim postupcima ili mu je to Bog unaprijed odredio. Ta polemika je odvela do formiranja islamskog pravca (sekte) koja je kroz historiju islama nazivana "Kaderije". [1] Taj ajet glasi:

 • Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio. (Kur'an, al-Anfal, 17)

Milost prema zarobljenicima

[uredi | uredi kod]
Glavni članak: Bitka na Bedru
 • O Vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: "Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostiće vam." - A Allah prašta i milostiv je. (Kur'an, al-Anfal,70)

Povezano

[uredi | uredi kod]

Reference

[uredi | uredi kod]
 1. M. M. Sharif, "Historija islamske filozofije"

Literatura

[uredi | uredi kod]
 • Safijurahman Elmubarekfuri "Zapečaćeni Džennetski napitak",
 • Tefsir, Ibn Kesir
 • M. M Sharif, "Historija islamske filozofije".
Kur'an
Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi