AI

Izvor: Wikipedia

Termin AI ima više značenja.