Čvrsnica

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Planina Čvrsnica, pogled sa ceste uz Neretvu

Čvrsnica je planina u severozapadnoj Hercegovini.

Na istoku graniči dolinom reke Neretve, sa severozapada Dugim poljem na kojem je Blidinje jezero, sa severa dolinom reke Doljanke, a sa juga dolinom reke Drežanke. Pripada Dinarskom planinskom sistemu. Najviši vrh Čvrsnice je Pločno 2228 m. Morfološki Čvrsnica je kraška visoravan u visini od 1800 do 2100 m, sa koje se dižu grebeni. Dolina Dive Grabovice i udolina koja tu reku spaja sa Dugim poljem deli planinu na dva dela: Muharica na severoistoku, sa vrhovima Veliki Vilinac 2116 m i Mali Vilinac 1988 m , te Čvrsnice u užem smislu, na jugozapadu.

Čvrsnica je građena od mezozojskih krečnjačkih i dolomitskih stena, sa jako izraženim površinskim i podzemnim kraškim oblicima vrlo siromašnim vodom. Tokovi jugoistočnog podnožja nastaju od izvora koji izbijaju na mestima kontakta krečnjaka i škriljaca. U diluviju na Čvrsnici su bili razvijeni lednici koji su stvorili cirkove oko vrhova i nataložili morene u zavali Dugog polja. Čvrsnica obiluje pašnjacima, što daje mogućnost za razvoj stočarstva.