Kišna šuma

Izvor: Wikipedia

Kišna šuma je naziv koji koristi za šumu s velikom količinom padalina (minimalno 2000 mm godišnje, odnosno 60 mm svakog mjeseca).

Kišne šume, ili prašume (kako se ponekad nazivaju) se odlikuju lošom kvalitetom tla, jer kiša ispire hranjive tvari. Zbog toga su kišne šume prilično ranjive na sječu i teško se obnavljaju.

Mogu se pronaći i u tropskom i u umjerenom pojasu.

Odlikuju se velikom količinom biljnih i životinjskih vrsta (2/3 cjelokupne flore i faune).


Wiki Nedovršeni članak Kišna šuma je u začetku. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.