In absentia

Izvor: Wikipedia
Disambig.svg Za ostala značenja v. In absentia (razvrstavanje).

In absentia (doslovno: u odsutnosti) je latinski izraz kojim se označava suđenje ili sličan postupak u kojem jedna od stranaka osobno ne sudjeluje zbog svoje nedostupnosti. Najčešći primjer su krivični postupci protiv osoba koje se, očekujući osudu, skrivaju ili su izbjegle na teritorije odakle im ne prijeti izručenje. Institucija in absentia se tada koristi kako bi se izbjegla paraliza procesa.

Krivično procesno pravo bivše Jugoslavije također je poznavalo instituciju suđenja u odsutnosti, a što su kao praksu preuzelo i pravosuđe država nastalih njenih raspadom. To je posebno do izražaja došlo za i nedugo nakon ratova 1990-ih kada su desetine hiljada ljudi koji su pripadali protivničkim stranama osuđivane na dugotrajne zatvorske kazne zbog oružane pobune, terorizma i ratnih zločina.

Pravo
Scale of justice 2.svg
Pravni sistemi Anglosaksonsko pravo | Kontinentalno pravo | Običajno pravo | Vjersko pravo | Socijalističko pravo | Međunarodno pravo

Izvori prava Pravni propisi (Zakon | Zakonik | Tumačenje zakona)
Pravna praksa (Običaji | Precedentno pravo | Pravo pravičnosti)

Adjudikacija Javno pravo (Krivično/kazneno pravo | Ustavno pravo | Upravno pravo)
Privatno pravo (Građansko pravo | Obvezno pravo | Ugovori | Naknada štete | Nasljedno pravo i Trustovno pravo)
Sudovi (Akuzatorni sistem | Inkvizitorni sistem | Dokazi | Pravosuđe | Pravnici)

Jurisprudencija Filozofija prava | Prirodno pravo | Pravni pozitivizam | Pravni formalizam | Pravni realizam | Pravni interpretivizam | Feministička pravna teorija | Pravo i ekonomija | Kritičke pravne nauke | Komparativno pravo
V. također:Popis pravnih oblasti