D7

Izvor: Wikipedia
Državna cesta D7
Državna cesta D7.svg
Osnovni podaci
Vrsta: državna cesta
Dužina: 115,2
Upravitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Od: GP Duboševica (granica s Mađarskom)
Glavni
čvorovi:
GP Duboševica (granica s Republikom Mađarskom) – Beli ManastirOsijekĐakovoGP Slavonski Šamac (granica s Bosnom i Hercegovinom)
Do: GP Slavonski Šamac (granica s BiH)
Regije: Slavonija, Baranja
Gradovi: Beli Manastir, Osijek, Đakovo
Biljski most 6 rujna 2008.jpg
Most preko Drave u Osijeku

D7, državna cesta u smjeru sjever-jug od graničnog prijelaza (GP) Duboševica (granica Republike Mađarske), preko Belog Manastira, Osijeka i Đakova do graničnog prijelaza Slavonski Šamac (granica Republike Bosne i Hercegovine), dugačka 120.0 km.

U Baranji se na toj cesti nalaze sljedeća naselja: granični prijelaz Duboševica - Kneževo - Branjin Vrh - Beli Manastir - Ciglana Karanac - Kozarac - Čeminac - Švajcarnica - Darda - Mece - Bilje - Osijek. Cesta prolazi kroz Branjin Vrh, Beli Manastir (Osječka ulica), Kozarac, Švajcarnicu (Ulica Dragutina Tadijanovića), Dardu, Bilje i Osijek (Biljska cesta, Ulica kneza Trpimira...). Kneževo obilazi s istočne strane, Čeminac također, s tim da je u Čemincu uz zapadnu stranu ceste ulica, a uz istočnu stranu šuma. Između Darde i Bilja prolazi južno od Meca.

Na ulazu u Branjin Vrh iz smjera Kneževa nalazi se most preko Karašice, ispred Švajcarnice i između Darde i Meca željezničko-cestovni prijelazi preko željezničke pruge Mađarboja (Mađarska) - Beli Manastir - Osijek, a na ulazu u Osijek most preko Drave.

Upravo se gradi cesta koja će povezati Švajcarnicu i osječku obilaznicu kod Višnjevca. Ona će preusmjeriti tranzitni promet i rasteretiti promet u Dardi i Bilju. Planira se i gradnja belomanastirske obilaznice, koja će preusmjeriti tranzitni promet prema zapadu ispred ulaza u Branjin Vrh (i prema belomanastirskoj industrijskoj zoni), zaobići Beli Manastir sa zapadne strane i ponovo ga vratiti na D7 kod trafostanice prije ulaza u Beli Manastir s juga.

Državna cesta D7 križa se u Baranji s državnim cestama D212 i D517, županijskim cestama Ž4017, Ž4018, Ž4019, Ž4036, Ž4041, Ž4042, Ž4054, Ž4082 i lokalnim cestama L44010, L44032 i L44033.


Izvor:

  • Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Zagreb, 6. srpnja 1999.