Ali-Imran

Izvor: Wikipedia


Ali Imran
آل عمران
Značenje naziva sure "Porodica Imranova"
Redni broj u Kur'anu 3
Statistike
Broj ajeta u suri 200
Broj sedždi nema

Ali Imran (Arapski آل عمران) ili u prijevodu na bosanski "porodica Imranova" je treća po redu Sura (poglavlje) u Kur'anu. Druga je po veličini, odmah nakon poglavlja El-Bekara.

Pregled[uredi - уреди]

Po Islamu, Imran je se zvao otac Marijin, majke Isusove. Dio sure Ali Imran govori o porodici Imranovoj koju su sačinjavali Imran, Hana (Sveta Ana), Marija i Isus. Sura Ali Imran je objavljena u Medini i smatra se drugom ili trećom po redu Medinskoj objavi. Gotovo svi Ajeti su objavljeni u trećoj godini po Hidžri sa izuzetkom 61. ajeta koji je objavljen 10 godine po Hidžri, jer je objavljena povodom dolaska delegacije kršćana kod Muhameda s.a.v.s., što se po Islamskim historičarima desilo 10. godine po hidžri.

Sadržaj[uredi - уреди]

Porodica Imranova[uredi - уреди]

Dio ajeta iz sure Ali Imran pisan u 15 stoljeću ; "U smjeni dana i noći su zaista znakovi za one koji imaju razuma".

Dok se u poglavlju El-Bekara na dosta mjesta spominju Jevreji, u poglavlju Ali Imran, Bog se na više mjesta obraća Kršćanima. Imranova porodica se na prvome mjestu spominje u 33 ajetu gdje se kaže :

Nakon toga se opisuje rođenje Marije (Merjem), majke Isusove (Isaove). Hana (Ana) je prije rođenja zavjetovala se Bogu da će kada se dijete rodi, dati ga da služi hramu u Jerusalimu. To je i učinila. O njoj se brinuo Zekerija (prema Kršćanstvu Zaharija- poslanik u Islamu) oženjen Merjeminom sestrom Iša, koja mu je rodila Jajha a.s (Ivan Krstitelj). Po Islamu Jahja i Isa su tečići (Od dvije sestre djeca). Događaj kada su Meleki (Anđeli) obradovali Zekerija sa Jahjom je opisan u 38-41 ajeta, a odmah nakon toga i dolazak radosne vijesti Merjemi dok je u molitvi bila u hramu:

  • "...O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih Isa sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na idućem svijetu i jedan od Allahu bliskih"

Zatim se sve do 55 ajeta govori o njemu. Na nekoliko mjesta se upozorava na tvrdnju kršćana da je Isus bog (sin) pa se kaže u 79. ajetu:

  • "Nezamislivo je da čovjek kome je Allah dao Knjigu i znanje, i vjerovjesništvo -poslije rekne ljudima:"klanjajte se meni a ne Allahu"..."

I nakon mnogih prijetnji, i poziva da se povjeruje u Kur'an za "sljedbenike Knjige" (Kur'anski naziv za Jevreje i Kršćane) u suri Ali Imran u ajetu 113,114 i 115 se kaže:

  • "A nisu svi oni isti, ima sljedbenika Knjige koji Allahove ajete po svu noć čitaju i mole se, oni u budući svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela a od zlih odvraćaju i jedva čekaju da neko dobročinstvo urade; oni su čestiti, bilo kakvo dobro da urade biće za njega nagrađeni. A Allah dobro zna one koji se Njega boje".

Bedr[uredi - уреди]

U suri Ali Imran, u ajetima 123 do 128 se spominje i Božija pomoć učesnicima bitke na Bedru, a zatim u slijedećim ajetima i poraz na Uhudu koji su muslimani doživjeli od neprijatelja, razloge za to, i dalje podsticanje vjernika na borbu.

Prijetnja i radosna vijest[uredi - уреди]

"...život na ovom svijetu je samo varljiva obmana."

Sura se završava prijetnjom svakome ko ne vjeruje u Objavu Božiju a nakon toga u zadnja četiri ajeta (191-194) molitva i radosna vijest o obećanoj nagradi vjernicima.

Izvori[uredi - уреди]

  • Tefsir ibn Kesira
  • "U okrilju Kur'ana" Sejid Kutb
  • "Uvod u tefsirsku i hadisku nauku" Mehmed Handžić
  • "Uvod u Tefsir" Dr. Safet Halilović

Također pogledajte[uredi - уреди]

Prethodna sura:
◄ El-Bekara
Kur'an Slijedeća sura:
En-Nisa ►
Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Šablon:Wikizvor

Wikicitat
Wikicitat: Kur'an