Popis gradova u Esvatiniju

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Gradovi u Svazilendu
Rang Ime Stanovništvo Oblast
Popis stanovništva
u 1986
Popis stanovništva
u 1997
Procjena
u 2005
1. Manzini 46 058 78 734 110 537 Manzini
2. Mbabane 38 290 57 992 76 218 Hhohho
3. Big Bend 9 676 9 374 10 342 Lubombo
4. Malkerns 4 830 7 400 9 724 Manzini
5. Nhlangano 4 107 6 540 9 016 Shiselweni
6. Mhlume 6 509 7 661 8 652 Lubombo
7. Hluti n.a. 5 806 6 763 Shiselweni
8. Simunye 8 762 5 633 6 512 Lubombo
9. Siteki 2 271 4 157 6 152 Lubombo
10. Pigg's Peak 3 223 4 581 5 750 Hhohho
11. Lobamba n.a. 3 625 4 557 Manzini
12. Ngomane n.a. 3 902 4 511 Lubombo
13. Vuvulane n.a. 3 594 4 155 Lubombo
14. Mpaka 1007 2 144 3 586 Lubombo
15. Kwaluseni n.a. 2 701 3 395 Manzini
16. Bhunya 3 361 2 650 3 046 Manzini
17. Mhlambanyatsi 2 075 2 553 2 886 Manzini
18. Mondi 2 886 2 703 2 872 Hhohho
19. Tabankulu 4 651 2 551 2 815 Lubombo
20. Hlatikulu 1276 2 076 2 748 Shiselweni
21. Bulembu 4 850 2 443 2 260 Hhohho
22. Kubuta n.a. 1750 2 038 Shiselweni
23. Tjaneni 3 682 2 250 1899 Lubombo
24. Sidvokodvo 1339 1528 1746 Manzini
25. Lavumisa 850 1117 1300 Shiselweni
26. Ngwenya 445 842 1281 Hhohho
27. Nsoko 2868 963 1175 Lubombo
28. Mankayane 913 1040 1144 Manzini