Butanci

Izvor: Wikipedia

Butanci je zajednički naziv za dvije srodne etničke grupe - Ngalop (ili Ngalong) i Šarčope - koji čine većinu stanovništva države Butan.