Univerzitet u Najrobiju

Izvor: Wikipedia
Universityofnairobi.jpg

Univerzitet u Najrobiju je najveći univerzitet u Keniji. Službeno je nastao 1970. nakon podjele Istočnoafričkog univerziteta, koji je osnovan 1956., na tri neovisna od kojih je jedan bio i Univerzitet u Najrobiju. Univerzitet u Najrobiju danas pohađa oko 22 000 studenata.