Tranzistor

Izvor: Wikipedia

Tranzistor je elektronički sklop koji je napravljen od poluvodiča, i osnovni je tvorni element u mnogih elektroničkih sklopova, kao i osnovna tvorna jedinica elektronskih računala.

Elektronska komponenta tranzistora
Replica-od-prve-tranzistora

Obično ima tri izvoda, označena sa B - baza, C - kolektor i E - emiter.

Postoje dva tipa, ovisno o unutrašnjoj strukturi, NPN i PNP.