Malahit

Izvor: Wikipedia
{{{ime}}}
Malachite Macro 43.jpg
Općenito
Kategorija karbonati
Kemijska formula Cu2CO3(OH)2
Identifikacija
Boja zelen
Kristalni habitus masivan, stalaktitan
Kalavost savršena
Ogreb zelen

Malahit je karbonatni mineral poznat kao bakar karbonat hemijskog sastava: Cu2CO3(OH)2. Zelene je boje i kristalizira u monoklinskom kristalnom sistemu. Individualni kristali malahita su dosta rijetki. Malahit nastaje iz bakarnih ruda i često dolazi zajedno sa azuritom (Cu3(CO3)2(OH)2).