Ustav SAD

Izvor: Wikipedia
Prva stranica Ustava SAD

Ustav Sjedinjenih Američkih Država (eng. The United States Constitution) je najviši zakon u SAD i ujedno najstariji ustav na svijetu. Donešen je na Ustavnoj konvenciji u Filadelfiji 17. septembra 1787. godine. Njime su SAD iz labavog saveza država pretvorene u federalnu državu. Ustav je formalno stupio na snagu 21. juna 1788, a počeo se primenjivati od 13. septembra 1788, novi državni organi su počeli sa radom 4. marta 1789. godine.

Ustav je do danas na snazi, a sastoji se iz premeable i sedam velikih članova ili paragrafa. Dopunjen je sa 27 amandmana. Prvih deset amandmana čini Zakon o pravima (eng. Bill of Rights). Ustav je uvek bio rado čitan od strane običnih građana zbog kratkoće i rijetke jasnoće izlaganja.

Organizacija vlasti je zasnovana na principu trojne podjele vlasti - na izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. Prema ustavu SAD vrhovnu izvršnu vlast vrši predsednik SAD, zakonodavnu Kongres, a sudsku Vrhovni sud.

Ustav ostavlja državama članicama velike nadležnosti u građanskom, krivičnom i procesnom pravu.

Tekst Konstitucije

Uvod: Autoritet i Svrha Mi, ljudi Sjedinjenih Država, da bi smo formirali savršenije jedinstvo, uspostavili pravdu, osigurali unutrašnji mir, organizovali zajedničku odbranu, omogućili sveopšte dobro i osigurali blagoslov slobode nama i onima koji dolaze iza nas, ustanovljujemo Ustav Sjedinjenih Američkih Država.

Uvod (premeable) označava izvor, razlog i svrhu ovoga Ustava. Njegov izvor i autoritet je u "Mi, Ljudi Sjedinjenih Država". Ta rečenica je eho Deklaracije Nezavisnosti. Jedan narod je razlučio vezu sa drugim narodima i preuzeo među zemaljskim dobrima samostalnu jedinstvenu državu. Razlog za pisanje Ustava je dvostruk. Prvi razlog je da se formira savršenije jedinstvo nego što je postojalo u Konfederaciji, drugi razlog je da se osigura blagoslov slobodi koja nije namjenjena samo prvoj, nego i za generaciju koja dolazi.

Ovo je pobrojani društveni ugovor demokratske filozofije. Detaljno opisuje kako savršenija unija treba da izgradi razmjenu izmedju nacionalne vlade i naroda. Ljudi treba da imaju a)pravdu, b)civilni mir, c)zajedničku odbranu, d)opšta dobra koja ne mogu sami sebi obezbijediti i e)slobodu. A vlada "slobode i jedinstva, sad i zauvijek" razbudjuje se kada "Mi" počinje i zasniva ovaj Ustav.

Prvi paragraf govori o Zakonodavstvu. On opisuje ulogu Kongresa, zakonodavnu granu federalne Vlade. Sekcija 1 govori:"Sva zakonodavna moć počiva na Kongresu USA koji se sastoji od Senata i Kuće od Predstavnika". Članak govori o načinu izbora i kvalifikacijama za člana. Predstavnici trebaju biti najmanje 25 godina stari, biti državljani Sjedinjenih Država najmanje 7 godina i živjeti u državi koju predstavljaju. Senatori moraju imati najmanje 30 godina, biti državljani 9 godina i živjeti u državi koju predstavljaju. Zadatak Kongresa je da izglasa sve zakone koji omogućuju izvršavanje zadataka datih Ustavom, Vladi i svima ostalima koji imaju odredjenu ulogu. Njegov se zadatak završava na tome. Medjutim u odredjenim izuzetnim situacijama Kongres je Sudski zaštićen da omogući federalnoj vladi da preuzima akcije koje su za dobro naroda iako to ne mora biti nabrojano. Takva djelovanja moraju poštovati Ustav.Paragraf2[uredi - уреди]

Sekcija 1 ovoga paragrafa osniva Predsjedništvo. Sva izvšna moć je na ovoj grani Vlade. Predsjednik i podpredsjednik služe termin od 4 godine i moguće ih je samo još jednom izabrati. Da bi bio predsjednik, neko mora biti rodjen u Sjedinjenim Državama ili biti državljanin za vrijeme usvajanja Ustava, najmanje 35 godina star i živjeti u Sjedinjenim Državama najmanje 14 godina.

Podpredsjednik preuzima ulogu predsjednika ukoliko je ovaj uklonjen, u nemogućnosti da ispuni dužnosti, umre, ili se odrekne predsjedništva. Predsjednik dobija platu i ona se smije mijenjati tokom njegovog mandata. Zabranjeno mu je da dobija bilo kakva druga primanja.

Prilikom naimenovanja za predsjednika on se mora zakleti da će poštovati, zaštititi i braniti Ustav.

Sekcija 2 govori o isključivim pravima Predsjednika: 1. Predsjednik je vrhovni komandant Armije 2. Predsjednik ima pravo na savjetnike 3. Predsjednik može praštati i iskazati milost osudjenima, osim samom sebi.

Sekcija 3 govori o odredjenim zaštićenim moćima: 1. Predsjednik smije sklapati ugovore s drugim državama uz dopuštenje Senata 2. Sa dopuštenjem Senata, predsjednik bira ambasadore, ministre i konzule, sudije Vrhovnog suda i funkcionere drugih važnih biroa. 3. Predsjednik može i sam izabrati neke manje važne funkcionere.

Ova sekcija dalje govori o predsjednikovom odnosu prema Kongresu: 1. Predsjednik reportira o stanju u državi (state of the union) 2. Predsjednik ima moć i dužnost da preporuči Kongresu važne situacije i da predloži šta da se uradi. 3. Ako se Senat i kuća predstavnika ne mogu dogovoriti Predsjednik ima pravo da im odloži zasjedanje.

Moram napomenuti da predsjednika savjetuju najsposobniji ljudi države i odatle ta mogućnost da se Kongresu skrene pažnja, s druge strane on je odgovoran za obećanja koje daje prilikom izbora.

Sekcija 3 dodaje u dužnostima: 4. Predsjednik prima ambasadore 5. Predsjednik je brine da su svi zakoni izvršeni 6. Predsjednik odredjuje plate za sve vladine ogranke.

Sekcija 4 govori o smjenjivanju predsjednika i drugih vladinih predstavnika. Predsjednik se smjenjuje ako je utvdjena prevara, podmićivanje ili kriminal.

Spoljašnje veze[uredi - уреди]