Sveti Vitalije

Izvor: Wikipedia
Višeznačna odrednica Ova strana je višeznačna odrednica za razlikovanje više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovde stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.


Sveti Vitalije ili Sveti Vitalis (italijanski: San Vitale) se može odnositi na:

Italijanske sveci:

Ostali sveci:

San Vitale je naziv za dvije znamenite crkve:

Po Svetom Vitaliju je nazvana i lokacija: