Raši

Izvor: Wikipedia
Zbir članaka o
Star of David.svg        Lukhot Habrit.svg        Menora.svg
Judaizmu
Portal | Kategorija
Jevreji · Judaizam · Podele
Ortodoksni · Konzervativni · Reformistički
Haredi · Hasidski · Moderni Ortodoksni
Rekonstrukcionistički · Jevrejska Obnova
Rabinski · Humanistički · Karaite · Samaritanizam
Judaistička filozofija
Principi vere · Minjan · Kabala
Noanski Zakoni · Bog · Eshatologija · Mesija
Odabrani · Holokaust · Halakha · Kašrut
Skromnost · Cedaka · Moral · Musar
Sveti spisi
Tora · Tenak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska literatura · Kuzari · Mišne Tora
Tur · Šulčan Aruh · Mišnah Berurah
Ḥumash · Sidur · Piyutim · Zohar
Sveti gradovi
Jerusalem · Safed · Hebron · Tiberias
Važne ličnosti
Abraham · Sara · Isak · Rebeka ·
Jakov/Izrael · Rahel · Lea · Dvanaest plemena · Mojsije
Debora · Rut · Solomon · David
Hillel · Šamaj · Rabin Akiva · Princ Juda
Rav · Sadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonidi · Namanidi · Josif Karo
Jevrejski život
Brit · Bar/Bat Micva · Šiduk · Brak
Nida · Naming · Pidjon HaBen · Smrt
Religijske uloge
Rabin · Rebe · Hazan
Koen/Sveštenik · Mašgia · Gabaj · Magid
Mohel · Bet din · Roš ješiva
Religije u Kehili i institucije
Sinagoga · Mikva · Gemah
Sakralni objekti
Sinagoga · Mikah · Sveti Hram / Tabernakl
Religiozni članci
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Četiri vrste · Kitel · Gartel · Jad
Jevrejske molitve i ceremonije
Šema · Amida · Aleinu · Kol Nidre
Kadiš · Halel · Ma Tovu · Havdalah
Judaizam i druge religije
Hrišćanstvo · Islam · "Judeo-Hrišćanstvo" · Agnosticizam
Abrahamske religije · Judeo-Paganizam · Religijski pluralizam
Povezane teme
Antisemitizam · Kritike
Filo-Semitizam · ropstvo · Ješiva · Cionizam
p  r  u
Raši na drvorezu iz 16. veka

Šlomo ben Jichak (isto Solomun ben Isak, jevr. רבי שלמה יצחקי, oko 1040. u Troa - 5. avgusta 1105 ), sa nadimkom Raši, bio je ravi i znamenit izdavač i komentator talmuda u srednjem veku. Jedan od do danas najvažnijih talmud-komentara vodi se na njegov rad.

Raši, kako je često nazvan po skraćenici ravi Šlomo ben Jichak, odrastao je u francuskom Troa gde mu se porodica bavila vinogradarstvom. Oko 1055. otišao je u Nemačku, u Majnc i Vorms, i studirao u tamošnjim talmud-školama. 1065. vratio se u Troa i osnovao je talmud-školu, koju je finansirao prihodima iz svojih vinograda. Njegovi unuci Rašbam i Rabenu Tam studirali su kod njega i postali isto značajni komentatori talmuda.

U dotičnoj školi nastali su komentari za toru i talmud, danas sakupljeni kao Raši-komentari. Zbog njihove doslovne egsegeze i danas su veoma cenjeni i ima ih u skoro svakom talmudu. Za njih stvoreno je u 14. veku posebno pismo, takozvano Raši pismo.

Spoljašnje veze[uredi - уреди]