Plazma (fizika)

Izvor: Wikipedia
Plazmena lampa, ilustruje neke od složenijih pojava u plazmi uključujući nastajenje vlakana. Boje su posledica elektronskih prelaza pri prelasku rekombinovanog atoma iz pobuđenog u osnovno stanje.

U fizici, hemiji i fizičkoj hemiji plazma je jonizovan gas koji se zbog jedinstvenih osobina smatra posebnim agregatnim stanjem materije uz čvrsto, tečno i gasovito stanje. Jonizovan znači da se bar jedan elektron odvojio od matičnog atoma ili molekula prevodeći ga u pozitivan jon. Slobodna naelektrisanja čine plazmu električno provodljivom zbog čega ona snažno oseća uticaj elektromagnetnog polja.

Ovo četvrto agregatno stanje prvo je identifikovao Sir William Crookes 1879. godine u cevi za pražnjenje (Kruksovoj cevi). [1]. Prirodu katodnih zraka u Kruksovoj cevi detaljnije je proučio Dž. Dž. Tompson (Sir J.J. Thomson) 1897. godine.[2]. Ime "plazma" uveo je Langmir 1928. godine. [3], navodno što ga je podsetila na krvnu plazmu. [4]. Langmir je napisao:

"Osim u blizini elektroda, gde postoje slojevi sa vrlo malo elektrona jonizovani gas sadrži jone i elektrone u otprilike istom broju tako da je ukupno rezultujuće prostorno naeletrisanje vrlo malo. Koristićemo naziv plazma da opišemo to područje sa ujednačenim brojem jona i elektrona."[3]

Plazma obično ima oblik neutralnog oblaka ili naelektrisanog jonskog mlaza ali može isto da sadrži zrnca prašine i nanočestica kada se naziva 'prašnjava plazma'.[5] Nastaje zagrevanjem i jonizacijom gasa kada dolazi od odvajanja elektrona od atoma a nastala naelektrisanja se slobodno kreću.


Izvori[uredi - уреди]

  1. Kruks je održao predavanje pred Britanskim udruženjem za unapređenje nauke British Association for the Advancement of Science, u Šefildu, u petak, 22. avgusta 1879. [1] [2]
  2. Obznanjeno u njegovom večernjem redavanju u Kranjevskoj isntituciji Royal Institution u petak, 30. aprila 1897., i objavljeno u Filozofskom magazinu Philosophical Magazine, 44, 293 [3]
  3. 3.0 3.1 I. Langmuir, "Oscilacije u jonizovanim gasovima (Oscillations in ionized gases)," Proc. Nat. Acad. Sci. U.S., vol. 14, p. 628, 1928
  4. G. L. Rogoff, Ed., IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 19, p. 989, Dec. 1991. Videti izvod u http://www.plasmacoalition.org/what.htm
  5. Greg Morfill et al, Focus on Complex (Dusty) Plasmas (2003) New J. Phys. 5