Obrnuti krst

Izvor: Wikipedia
Peter's Cross.svg

Obrnuti krst ili krst svetog Petra čini jedna duža vertikalna linija koju u njenoj donjoj polovini preseca kraća horizontalna i zapravo je okrenuti latinski krst. Naziv je dobio po svetom Petru koga su hteli, kao Hristovog sledbenika da razapnu na krst kao i Isusa, ali ih je on zamolio da ga, kao nedostojnog da završi kao i Hrist, razapnu naopako. Koriste ga mahom katolici jer je sveti Petar bio prvi Papa,a za neke od njih obrnuti krst je simbol poniznosti i nedostojnosti prema Hristu. Pored njih ovaj oblik koriste i satanističke sekte kao jedan od svojih glavnih simbola jer po njihovom shvatanju Sotona je u neku ruku izokrenuti Isus,pa su samim tim i njegovi simboli izvrnuti Isusovi simboli.Često ga zamenjuju mačem okrenutim na gore koji ima isti oblik i simbolizuje (tako okrenut) smrt i bol.


 
Krstovi
Krst svete Nine
Latinski krst Latinski Obrnuti krst svetog Petra Obrnuti Dvostruki krst Dvostruki Ruski krst Ruski Papski krst Papski
Grčki krst Grčki Gvozdeni krst Gvozdeni Templarski krst Templarski Pravoslavni krst Pravoslavni Jerusalimski krst Jerusalimski
Vizantijski krst Vizantijski Krst Golgota Golgota Keltski krst Keltski T ili Tau krst T ili Tau Krst svetog Andreja Sv.Andrejev