Gruzijci

Izvor: Wikipedia

Gruzijci ili Gruzi su najveći narod iz kavkaske porodice naroda, koji pretežno živi u Gruziji, gde čini oko 84% stanovništva. Preci današnjih Gruzijaca imali su svoju državu Iberiju na Kavkazu još u prvom veku pre nove ere.

Gruzijci su većinom pravoslavne vere, a ima ih i muslimana. Gruzijci islamske veroispovesti su poznati pod imenom Adžari.

Gruzijski jezik pripada gruzijskoj grupi južnokavkaske porodice jezika.

Gruzijaca ukupno ima oko 7.200.000, od toga u Gruziji 4.421.000, u Turskoj oko 1.500.000, u Rusiji oko 1.000.000.