Evtropije (istoričar)

Izvor: Wikipedia

Flavije Evtropije je bio rimski istoričar koji je živeo i radio u drugoj polovini 4. veka. Zna se da je držao položaj carskog sekretara (magister memoriae) u Konstantinopolju i da je pratio cara Julijana (361-363) u pohodu na Persijance (363). Živeo je i za vreme vladavine cara Valensa (364-378), kome je posvetio svoju Kratku istoriju Rima (Breviarium historiae Romanae). Tu njegovoj priči dolazi kraj.

Njegova „Kratka istorija Rima“ u deset knjiga je sažet pregled istorije Rima od osnivanja grada do Valensovog stupanja na vlast. Sastavljena je sa puno pažnje, na osnovu najpristupačnijih izvora. Uopšte uzev, napisana je nepristrasno, jasnim i prostim stilom. Mada jezik kojim je pisana u nekim slučajevima nije baš najuzorniji, dugo vremena je bila omiljen udžbenik. Kao istorijsko delo ima malu vrednost, jer se mahom zasniva na drugim izvorima, ali je u nekoj meri i korisna pošto nadopunjuje merodavnije izvore. Za rani period istorije Rima Evtropije se oslanjao na izvode iz Tita Livija, a za kasnije periode koristio (danas izgubljenu) tzv. Enmanovu carsku istoriju (Enmannsche Kaisergeschichte). Pavle Đakon je proširio Evtropijevu istoriju do Justinijanovog vremena, a Landulf do vremena cara Lava Jermenina (813-820)

Sačuvani su prevodi na grčki od Peanija (oko 380) i Kapitona Licija (6. vek), od kojih je prvi najpotpuniji.

Spoljašnje veze[uredi - уреди]