Etar

Izvor: Wikipedia
  • Eter (mitologija), Bog svetla, sin boga večne tame Ereba
  • Etar (hemija), bezbojna, lako isparljiva i zapaljiva supstancija
  • Etar (fizika), je prostor u kome se rasprostiru elektromagnetni talasi, pre svega nosači elektronskih medija (radio, televizija)
  • Eter (film), jugoslovenski film iz 1985. godine
Višeznačna odrednica Ova strana je višeznačna odrednica za razlikovanje više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovde stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.