ANK

Izvor: Wikipedia

ANK (A. N. K.)

 1. kratica za Afrički nacionalni kongres (Žugić); ruska kratica za Африканский национальный конгресс (izgovor: а-эн-ка) (Ruske kratice); bugarska kratica za Африкански национален конгрес (izgovor: а-не-ка) (Bugarske kratice); usp. ANC
 2. oznaka turskog aerodroma Ankara (Njemačke kratice)
 3. inicijali: Andrej Nikolajevič Kolmogorov, ruski matematičar (1903-?) (ER3 - ELZ)
 4. inicijali: Aleksej Nikolajevič Kosigin, sovjetski političar (1904-?) (ER3 - ELZ)
 5. inicijali: Aleksej Nikolajevič Krilov, sovjetski matematičar i brodograđevni inženjer (1863-1945) (ER3)
 6. inicijali: Aleksej Nikolajevič Kuropatkin, ruski general (1848-1925) (ER3 - ELZ)
 7. inicijali: Apollo Netecz Korzeniowski (čitaj: Apolo Neteč Korženjovski), poljski pjesnik (1820-1869) (ER3 - ELZ)
 8. kratica za engl. Alphanumeric Keyboard (alfanumerička tastatura) (ER3)
 9. (Ank) pseudonim zagonetača Antona Kesera
 10. (Ank) gorski vrh u Alžiru (Onk) (Jovičić)
 11. (ank) staroegipatski simbol života (Kr)
 12. (Ank) starorimsko muško ime (Ankus) (Kr)
Višeznačna odrednica Ova strana je višeznačna odrednica za razlikovanje više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovde stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.