Segmentacija (biologija)

Izvor: Wikipedia

Segmentacija ili metamerija je pojava formiranja segmenata u telesnoj građi. Može biti homonomna, kada jedan spoljašnji segment odgovara segmentu unutrašnje građe (npr. kišna glista - lumbricus terrestris), ili heteronomna, kada spoljašnjem segmentu odgovara više unutrašnjih (npr. kod pijavica - hirudinea). Segmentacija predstavlja evolutivano značajan korak, jer je na taj način omogućeno kasnije srastanje segmenata i obrazovanje telesnih regiona.