Romb

Izvor: Wikipedia
Oblici romba

Romb je četverougao kome su sve stranice jednake

Teorema

  1. Romb je paralelogram te ima sve osobine paralelograma
  2. Prave koje sadrže dijagonale romba su osi simetrije
  3. Dijagonale su mu normalne i polove njegove uglove

Preśek dijagonala romba je centar opisane i upisane kružnice


Formule[uredi - уреди]

Romb i njegovi elementi: Ćemena (vrhovi) A, B, C i D, stranice: a, visina romba: h, dijagonale d1 , d2 - i uglovi α i β.
Visina romba h = a\sin\alpha = a\sin\beta
h = \frac{d_1 d_2}{2a}
[[Obim(Geom]]

O = 4a
Površina S = ah = \frac{1}{2}d_1 d_2
Dijagonale d_1 = 2a \sin \frac{\beta}{2} = 2a \cos \frac{\alpha}{2}
d_2 = 2a \sin \frac{\alpha}{2} = 2a \cos \frac{\beta}{2}
Poluprečnik upisane
kružnice
\rho \, = \, \frac{1}{2} \cdot a \cdot \sin\alpha