Neboder

Izvor: Wikipedia

Neboder, zgrada, u pravilu viša od osam katova / spratova, oblakoder. Riječ je nastala prevođenjem engleskog izraza skyscraper, koji je u pomorskoj terminologiji šaljivi naziv za šljemeno jedro, a u opštem jeziku označava neboder. Petar Skok (1881-1956) u svom etimologijskom rječniku, objavljenom posmrtno 1971-1974. godine, za neboder kaže da je "(najnoviji neologizam, prevedenica od grateciel, Volkenkratzer) 'kuća od mnogo katova'."

U enigmatici, mrežasta zagonetka srodna krnjoj piramidi, s tom razlikom što neboder sadrži više riječi istog broja slova (koje su međusobni anagrami). Rekordni neboder objavili su Zlatka Bjelovučić i Antun Košir u "Kvizu" broj 83 (23. IV. 1975).

S T R I N A
N A S R T I
S T R A I N
S I N T R A
S T E A R I N
A R S E N I T
S T A I N E R
I N S E R A T
S T A R I N E
N E R A S T I
S P A R T E I N
N A P R E S T I
P R E S I T A N
S R P E T I N A
R A S T O P I N E
S A N P I E T R O
P A R T E N I O S
P O S T E R I N A
O P I S T E N A R
P E T R O S A N I
S T E N O P I R A
P O S T I R A N K E
P I T O R E S K A N
P R A S K O T I N E
E K I P I R A N O S T
E K S P O N I R A T I
P I K E T I R A N O S T
I N S P E K T O R A T I
S T I P E N D I T O R K A
P E N T A K O R D I S T I
T I T A N P E R O K S I D
P R E D A K T I V N O S T I
P R E D I K A T I V N O S T