Nanna

Izvor: Wikipedia
Višeznačna odrednica Ova strana je višeznačna odrednica za razlikovanje više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovde stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.


Nanna je naziv koji se koristi kao ime nekoliko božanstva;

  • bog Nanna u sumerskoj mitologiji;
  • bog Nanna u tamilskoj mitologiji;
  • boginja Nanna u nordijskoj mitologiji.

Nanna je također koristi za vrstu korzikanske muzike.