Karavan (razvrstavanje)

Izvor: Wikipedia
Višeznačna odrednica Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promijenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.


Karavan se može odnositi na:

  • Karavana, grupa putnika koji putuju zajedno
  • Karavan, an American term for what would be regarded elsewhere as a caravan, a small trailer in which people can live and travel
  • karavan, osobni automobil s petera vrata
  • kamp-kućica, prikolica za kampiranje
  • karavanseraj, drevno odmorište