Institut Mihajlo Pupin

Izvor: Wikipedia
Broom icon.svg Ovom članku ili jednom njegovom delu je potrebno sređivanje da bi se dobio kvalitetniji članak. Sređivanje podrazumeva dodavanje interviki-veza, kategorizaciju, unutrašnje povezivanje, razlamanje teksta i slična uređivanja, kako bi se dobio karakter pravog Vikipedijinog članka.
Pogledajte kako se menja strana za pomoć, ili stranu za razgovor. Uklonite ovaj template kada završite.
Broom icon.svg
Ovaj članak zahtijeva stilsku doradu. Članak treba preurediti tako da stilom zadovoljava zahtjeve Wikipedije.


Institut "Mihajlo Pupin" je vodeća naučnoistraživačka i privredna organizacija u Srbiji i najveći i najstariji Institut na polju primene informaciono-komunikacionih tehnologija. U realizaciji proizvoda i usluga Instituta ostvaruje se sinteza naučnih i inženjerskih znanja i veština iz svih oblasti tehnike, a poseban akcenat je na primenjenim naučnim i stručnim znanjima iz oblasti elektronike, automatike, računarstva, telekomunikacija, informatike i softverskog inženjerstva.

Ponuda Insituta “Mihajlo Pupin” obuhvata brojna rešenja u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija među kojima se ističu sledeći proizvodni programi:

  • Upravljanje procesima

SCADA sistemi (hardver i softver), optimizovani za velike i geografski rasprostranjene sisteme snabdevanja, sistemi za kontrolu i nadgledanje u procesnoj industriji.

  • Menadžerski informacioni sistemi

Alati za odlučivanje i podršku u donošenju investicionih odluka, namenski sistemi za pretraživanje baza podataka, višenamenske ERP aplikacije

  • Upravljanje saobraćajem

Sistemi za naplatu putarine na autoputevima, upravljanje saobraćajem u velikim gradovima, automatsko praćenje vozila bazirano na GPS tehnologiji

  • Zaštita informacija

Kripto uredjaji, rešenja za zaštitu komunikacija u telefonskim i radio mrežama.

  • Telekomunikacije

Oprema za prenos podataka po vodovima visokog napona - komunikaciono rešenje za bezbedan i efikasan rad elektronenergetskog sistema.

  • Komponente za selekciju i stabilizaciju frekvencije

Proizvodi za kontrolu frekvencije za standardne industrijske i specifične namene, uključujući kristale kvarca, kristalne oscilatore, kristalne filtre i magnetne materijale.

Istorijat

Kao godina osnivanja Instituta “Mihajlo Pupin” uzima se 1946, kada Srpska Akademija Nauka (SAN) osniva dva instituta i to: Institut za telekomunikacije i Institut za elektroniku. Iz sastava ova dva instituta Vlada FNRJ osniva 1947. godine Centralni radio-institut Vlade FNRJ, a potom 1948. godine, iz njegovog sastava, Ministarstvo za elektroprivredu osniva Institut za elektroprivredu. Srpska Akademija Nauka 1950. godine objedinjuje pomenuta četiri instituta, nastala u prethodnom periodu, u Institut za ispitivanje električnih pojava “Nikola Tesla”, a Izvršno veće Narodne skupštine Narodne Republike Srbije 1959. godine iz sastava Instituta “Nikola Tesla” izdvaja grupu naučnika i istraživača i osniva Institut za elektroniku i telekomunikacije "Mihajlo Pupin". Tada se prvi put pominje u nazivu Instituta ime našeg velikog naučnika.

Izvršno veće Skupštine Narodne Republike Srbije i suosnivači: Elektrotehnički fakultet, Ei Niš i Energoprojekt, izdvajaju 1961. godine dve laboratorije iz Instituta za nuklearne nauke "Boris Kidrič" u Vinči i to: Laboratoriju za automatiku i Laboratoriju za digitalnu tehniku i priključuju ih Institutu za automatiku i telekomunikacije "Mihajlo Pupin" i pri tome, istovremeno, vrše njegovu temeljnu reorganizaciju. Konstituisanje Instituta je u potpunosti završeno 1961. godine kada su oformljene sve laboratorije od kojih neke i danas rade pod istim ili sličnim imenom.

U periodu od 1961. do 1998. godine Institut "Mihajlo Pupin" prolazi kroz razne organizacione forme od: Organizacije udruženog rada (1974.) sa osam OOUR-a, zatim jedinstvene Radne organizacije sa osam radnih jedinica (1980.), preko Naučnoistraživačke organizacije (1989.), potom Deoničarskog društva u mešovitoj svojini (1990.), Društvenog preduzeća (1995.) do sadašnjeg Društvenog naučnoistraživačkog preduzeća Institut "Mihajlo Pupin" (1998.), koje je organizovano u formi tzv. mešovitog holdinga sastavljenog od matičnog preduzeća – Institut ’’Mihajlo Pupin’’ i sedam ćerki kompanija.

Medjutim, bez obzira na promene u pravnom statusu, Institut ‘’Mihajlo Pupin’’ je potpuno tržišno orijentisana kompanija čiji opstanak na tržištu zavisi od toga šta od svog naučnoistraživačkog rada može da pretoči u projekte i proizvode i plasira na domaćem ili medjunarodnom tržištu. Zbog toga se Institut razvijao i kao naučnoistraživačka institucija i kao high-tech kompanija.