Inhibitor polimerazne lančane reakcije

Izvor: Wikipedia

PCR inhibitori su faktori koji sprečavaju amplifikaciju nukleinskih kiseline putem polimeraznih lančanih reakcija (PCR).[1] PCR inhibicija je najčešći uzrok amplifikacionog neuspeha kad je dovoljan broj DNK kopija prisutan.[2] PCR inhibitori obično utiču na PCR putem interakcije sa DNK ili ometanjem DNK polimeraze. Inhibitori mogu da izbegnu uklanjanje tokom procedure DNK prečišćavanja putem direktnog vezivanja za jednolančanu ili dvolančanu DNK.[3] Alternativno, može doći do umanjenja dostupnosti kofaktora (kao što je Mg2+) ili do ometanja njihove interakcije sa DNK polimerazom.[3]

U reakciji multipleksne PCR, moguće je da na različite sekvence utiču različiti inhibicioni činioci u različitim merama, što može da dovede do dispariteta u njihovim relativnim amplifikacijama.[3]

Reference[uredi - уреди]

  1. Wilson, Ian (October 1997). "Inhibition and facilitation of nucleic acid amplification". Applied and Environmental Microbiology 63 (10): 3741–3751. PMID 9327537. pristupljeno na 19 July 2012. 
  2. Alaeddini, Reza (2012). "Forensic implications of PCR inhibition—A review". Forensic Science International: Genetics 6 (3): 297–305. DOI:10.1016/j.fsigen.2011.08.006. pristupljeno na 19 July 2012. 
  3. 3.0 3.1 3.2 "An Introduction to PCR Inhibitors (Promega Corporation)" (PDF). http://www.promega.com/profiles/1001/ProfilesinDNA_1001_09.pdf. pristupljeno 2007-12-15.