Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a nalazila se u užem centru Sanskog Mosta, Bosna i Hercegovina. Od 30. juna do 2. jula 1944 godine u zgradi je održano Drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a, i tada su donesene odluke vezane za historiju Bosne i Hercegovine. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. [1] Komisija je donijela odluku od 26. Do 28. marta 2012. u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović (predsjedavajuća), Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Na Drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a doneseno je jedanaest odluka. Posebno su značajne: Odluka o konstituiranju ZAVNOBiH-a u najviše zakonodavno i izvršno tijelo federalne Bosne i Hercegovine i Deklaracija o pravima građana Bosne i Hercegovine.

U Odluci o konstituiranju ZAVNOBiH-a u vrhovni organ vlasti ističe se, da se na temelju slobodno izražene volje naroda BiH, a u skladu sa odlukama AVNOJ-a, ZAVNOBiH konstituira u vrhovno zakonodavno i izvršno narodno predstavničko tijelo, a time u najviši organ vlasti BiH-a, ravnopravne federalne jedinice u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji.

Deklaracija o pravima građana BiH je po svom sadržaju imala karakter ustava. Ovom deklaracijom građanima BiH garantirana su osnovna ljudska prava:

 • nacionalna ravnopravnost (Muslimana, Srba i Hrvata),
 • sloboda vjeroispovijesti,
 • sloboda udruživanja i štampe,
 • lična i imovinska sigurnost građana,
 • sloboda privatne inicijative u privrednom životu,
 • ravnopravnost polova u svim oblastima društvenog života,
 • pravo glasa sa navršenih 18 godina,
 • pravo žalbe,
 • načelo da niko ne može biti osuđen bez prethodnog sudskog postupka,
 • uvođenje vojne obaveze za građane BiH i dr.

Historija i opis zgrade[uredi - уреди | uredi izvor]

Godine 1940. sagrađen je objekat koji se u početku nazivao Sokolski dom u kojem su se održavale razne sportske i kulturne aktivnosti. U toku Drugog svjetskog rata u zgradi je održano Drugo zasjedanje ZAVNOBIH-a. Poslije rata zgrada je nosila naziv Dom partizana i služila je za prikazivanje filmova i drugih kulturnih manifestacija.

S ciljem afirmacije domaćih likovnih umjetnika i pokretanjem kulturne scene kulturno-prosvjetna zajednica od 1962. godine kontinuirano organizira likovne izložbe koje postaju jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija za građane sanske općine. Sanski Most je postao grad domaćin manifestaciji „Majsko drugovanje na Sani“, koja je okupljala jugoslovenske naivne slikare. Tokom 1975. God. osnivana je i galerija 1975. godine. Među izlagačima, čiji su radovi naknadno postali dio fundusa galerije, bili su neki od najznačajnijih slikara naive Pero Mandić, Ivan Lacković, Jože Horvat, i dr. Galerija je do maja 1980. godine posjedovala 207 djela koja su u periodu 1992-1995. godine izgubljena.

Početkom 1980. godine u zgradi smještena je i radio stanica Sana.

U toku ratnih djelovanja 1995. godine, zgrada je bila devastirana, posebno dijelovi zgrade u kojem se nalazila radio stanica. Godine 1996. izvršeno je uklanjanje ostatka zgrade. Danas se na lokalitetu nalaze samo igrališta.

Ukupna dimenzija objekta iznosila je cca 13,70 x 33,50 m. Objekat se sastojao od dva dijela i to Aneksa koji se nalazio na južnoj strani i Velike sale sa pozornicom, koja se nalazila na sjevernoj strani.

Projekat izgradnje nove zgrade urađen je 2007. god.

Literatura[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Rodoljub Čolaković -Zapisi iz oslobodilačkog rata, knjiga V. Saiajevo, 1966
 • Nikola Babić -Jubilej AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a (1943—1963), NIP »Zadrugar«, Sarajevo, 196

Reference[uredi - уреди | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi - уреди | uredi izvor]