Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Osnivačka skupština Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, održana 13 juna 1943. u Otočcu.
Jedna od govornica na osnivačkoj skupštini ZAVNOH-a, 13 juna 1943.
Kulturno-umetnički odsjek Zemaljskog antifašističkog vijeća Hrvatske u Otočcu 1943.

ZAVNOH ili punim imenom Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (kratica ZAVNOH koja je i poimeničena) najviše tijelo narodne vlasti u Hrvatskoj, osnovan od antifašističkoga pokreta.

Hronologija

[uredi | uredi kod]

Značajniji datumi u radu ZAVNOH-a su:

Upravni ustroj

[uredi | uredi kod]

Ustroj Federalne Države Hrvatske razvijao se u Narodnooslobodilačkom pokretu, po modelu od dna do vrha, što znači da su se prvo razvijali niži oblici organiziranja, koji su svoj vrhunac dosegli stvaranjem Zavnoha. Tako je potkraj 1941. bilo 677 različitih narodnooslobodilačkih odbora,[3] 1942. ima već 1609 NOO-a, a krajem 1943. 4596 NOO-a.[3]

Od navedenih 4596 NOO-a, na širem zagrebačkomu području djelovalo ih je 1147, 699 u Slavoniji, 703 u Dalmaciji, 491 u Istri, 178 u Pokuplju, 247 na Banovini, 278 u Lici, 318 na Kordunu, 183 u Gorskomu kotaru, 266 u Hrvatskom primorju i 86 u karlovačkomu okružju.

Od tog broja opstojalo je: oblasnih – 3, okružna – 23, gradskih NOO u stupnju okružnih – 1, kotarskih – 106, općinskih – 566 (gradskih u stupnju općinskih – 21, općinskih – 545), mjestnih – 3696 i 201 ostalih vrsta NOO-a (rajonskih – 18, uličnih – 71, NO odbora u poduzećima i ustanovama – 65, zavičajnih – 11, te akcijskih i drugih – 36).

Dan Zavnoha

[uredi | uredi kod]

U Socijalističkoj Republici Hrvatskoj se kao Dan Zavnoha od 1982. do 1990. smatrao 14.6..[4]

Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske

[uredi | uredi kod]

Ovaj članak je dio serije
Historija Hrvatske

Slika Otona Ivekovića: Krunidba kralja Tomislava
Rana historija
Prije Hrvata
Srednjovjekovna historija
Panonska Hrvatska
Primorska Hrvatska
Hrvatsko Kraljevstvo
Unija s Ugarskom
Habsburška vladavina
Hrvatska u 20. vijeku
Kraljevina SHS/Jugoslavija
Banovina Hrvatska
Drugi svjetski rat u Hrvatskoj
Nezavisna Država Hrvatska
ZAVNOH
SFRJ
Moderna Hrvatska
Rat u Hrvatskoj
Poratna Republika Hrvatska
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Na Trećem zasjedanju ZAVNOH-a, održanom 8. i 9. svibnja 1944. godine, odlučeno je da se ZAVNOH pretvori u državni sabor Hrvatske i time postaje najviša izvršna i zakonodavna vlast u Hrvatskoj, a u Deklaraciji o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske, među ostalim, donesena su načela o samoodređenju, ravnopravnosti i suverenosti naroda, izjednačavanju žena i muškaraca pred zakonom zajamčena je sloboda vjeroispovijesti i osigurano je besplatno obrazovanje za sve građane.

1. Hrvatski i srpski narod u Hrvatskoj potpuno su ravnopravni. Nacionalnim manjinama u Hrvatskoj osigurat će se sva prava na nacionalni život.

2. Svi građani Federalne Države Hrvatske jednaki su i ravnopravni bez obzira na narodnost, rasu i vjeroispovjest.

3. Žene uživaju sva prava jednako kao i muškarci.

4. Svakom građaninu zajamčena je sigurnost ličnosti i imovine. Zajamčeno je pravo vlasništva i privatna inicijativa u gospodarskom životu.

5. Svim građanima zajamčena je sloboda vjeroispovjesti i sloboda savjesti.

6. Svim građanima zajamčena je sloboda govora, štampe, zbora, dogovora i udruživanja. Ova prava vrše građani za vrijeme NOB-e u okviru Narodnooslobodilačkog pokreta.

7. Izborno pravo u demokratskoj Hrvatskoj vrše birači tajnim glasanjem na osnovi općeg, jednakog i neposrednog izbornog prava. Pravo birati i biti biran u sva izborna tijela narodne vlasti ima svaki građanin i svaka građanka, koji navrše 18 godina života. Borci NOV i PO imaju pravo birati i biti birani bez obzira na godine života. Od načela neposrednog i tajnog glasanja može se po odluci ZAVNOH-a odstupiti za vrijeme trajanja narodno-oslobodilačkog rata. Maloumna lica kao i lica, koja se ogriješe o interese narodnooslobodilačke borbe, lišavaju se prava predviđenih u točki 6. i 7. ove Deklaracije.

8. Dužnost je i čast svakog za oružje sposobnog građanina bez razlike narodnosti i vjere, da kao vojnik Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda aktivno učestvuje u oslobodilačkoj borbi. Izdajstvo domovine, služba neprijatelju i špijunaža u korist neprijatelja, kažnjava se smrću.

9. U interesu osiguranja i učvršćenja demokratskog poretka i bratstva naroda Jugoslavije kao njihovih najvećih tekovina, u interesu svih tekovina Narodno-oslobodilačke borbe, zabranjuju se i progone sve fašističke i profašističke djelatnosti, jer su uperene protiv slobode, nezavisnosti i bratske zajednice naroda Jugoslavije.

10. Svakom građaninu zajamčeno je pravo žalbe na rješenje organa vlasti, na način predviđen zakonom, ako se tim rješenjima smatra oštećen ili povrijeđen u pravu. Svaki građanin ima pravo molbe i pritužbe na sve državne vlasti. Nitko ne može biti suđen bez prethodnog sudskog postupka.

11. Narodna državna vlast brine se za uklanjanje nepismenosti i podizanje narodne kulture, te osigurava svim građanima besplatno prosvjećivanje.

Za Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske

U Topuskom, 09. svibnja 1944. godine

Predsjednik: Vladimir Nazor[5]

Izvori

[uredi | uredi kod]
  1. Zakon o imenu Narodne Republike Hrvatske, Narodne novine, 34/46., od četvrtka, 28. veljače 1946.
  2. Ustav Narodne Republike Hrvatske, Narodne novine, 7/47., od četvrtka, 23. 1. 1947.
  3. 3,0 3,1 Tuđman, Franjo. Bespuća povijesne zbiljnosti : Rasprava o povijesti i filozofiji zlosilja, Biblioteka Hrvatske povjesnice, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1990., ISBN 86-401-0042-X

    Osim toga, NOP u Hrvatskoj postigao je najviši stupanj političke organizacije antifašističke fronte i nove revolucionarne vlasti: potkraj 1941. u Hrvatskoj je bilo 677 različitih odbora NOP-a, godinu dana kasnije ima već 1609 NOO-a, a na kraju 1943. sva je Hrvatska prekrivena s mrežom od 4596 NOO-a, od mjesnih preko kotarskih do okružnih i oblasnih.

    – Tuđman, 1990., 443.
  4. Zakon o Povelji i Plaketi Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske
  5. http://sabh.hr/dokumenti/brosure/nob_naroda_hrvatske.pdf Arhivirano 2013-10-23 na Wayback Machine-u | NOB naroda hrvatske str:65,65

Vanjske poveznice

[uredi | uredi kod]