Zelena linija (istočna - Sremski front)

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Zelena linija je bila prvi jači i utvrđeniji nemački položaj koji se protezao linijom Jarak - potok Kudoš - Ruma - potok Jelenče - Irig - Vrdnik, pri čemu je težište nemačke odbrane bilo na odseku Jarak - Ruma, s glavnim čvorom otpora i uporištem u Rumi.

Sa istoka na zapad Nemci su izgradili sedam utvrđenih linija odbrane:

Nibelunška linija bila je glavna i najbolje utvrđena.

Jedinice NOVJ izbile su frontalno na Zelenu liniju 25. oktobra. Istog dana u 12 časova počeo je napad na uporišta koja su okruživala Rumu, glavni utvrđeni čvor na Zelenoj liniji. Napad su izvodile jedinice 11. i 16. divizije, podržane sa dva artiljerijska diviziona Crvene armije.

Treća vojvođanska brigada 36. divizije, ojačana jednim bataljonom Crvenoarmejaca, napala je istog dana u 18 časova Irig, i do 23 časa uspela da ovlada mestom, čime je nemačka odbrana Zelenoj liniji narušena na severnom krilu.

26 oktobra u 14 časova, nakon što je savladala prilazne prepreke, 16. divizija je počela napad na sam grad Rumu. Napadu je prethodila snažna artiljerijska vatra iz topova i "kaćuša". Dok su još trajale borbe za Rumu, 11. divizija zauzela je selo Jarak i prodirala ka selu Vognju i Sremskoj Mitrovici. Time su nemački položaji na Zelenoj liniji narušeni i na južnom krilu.

Napad 16. divizije na Rumu je u početku napredovao vrlo sporo, jer je zemljište bilo potpuno ravno i otkriveno. Tek kad je pao mrak, tempo napada se pojačao, ali su Nemci ipak uspeli da zaustave tri uzastopna juriša 16. divizije. Tek je četvrti juriš, oko 3 časa, uspeo. Pošto je 16. divizija ovladala rovovima na periferiji grada, nemačke snage odstupile su na zapad. U 5 časova 27. oktobra Ruma je bila potpuno oslobođena[1]. S obzirom da su bile ugrožene sa fronta, kao i sa levog i desnog boka, nemačke snage (divizija Bether) su se ubrzano povukle na sledeću, Žutu liniju, u visini Sremske Mitorvice.

Literatura[uredi - уреди | uredi izvor]

Izvori[uredi - уреди | uredi izvor]

  1. Periša Grujić: ŠESNAESTA VOJVOĐANSKA DIVIZIJA NOVJ