Zakon o volonterstvu

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Zakon o volonterstvu donio je Hrvatski sabor na sjednici od 18. V. 2007. godine, a Odluku o proglašenju Zakona o volonterstvu potpisao je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić 25. V. 2007. godine. Zakon je stupio na snagu osmoga dana nakon objave u Narodnim novinama.

Opće odredbe[uredi - уреди | uredi izvor]

U "Općim odredbama" definirano je šta se uređuje ovim zakonom, šta je volontiranje, šta nije volontiranje, šta je dugotrajno volontiranje, ko su volonteri / volonterke, ko su maloljetni volonteri, ko su organizatori volontiranja i ko su korisnici / korisnice volontiranja.

Članak 1.[uredi - уреди | uredi izvor]

Ovim se Zakonom uređuju osnovni pojmovi vezani za volontiranje, temeljna načela volontiranja, uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontera, izdavanje potvrde o volontiranju, državna nagrada za volontiranje te nadzor nad izvršenjem ovoga Zakona.

Članak 2.[uredi - уреди | uredi izvor]

 • (1) Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva.
 • (2) Ulogu i značaj volontiranja potrebno je prenijeti djeci i mladima kroz školovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske.

Članak 3.[uredi - уреди | uredi izvor]

 • (1) Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
 • (2) Ovaj se Zakon primjenjuje na obavljanje usluga ili aktivnosti čije je obavljanje organizirano na način uređen ovim Zakonom.
 • (3) Dugotrajno volontiranje je ono koje volonterka i/ili volonter obavljaju najmanje 20 sati tjedno, najmanje tri mjeseca bez prekida.

Članak 4.[uredi - уреди | uredi izvor]

Ovaj Zakon primjenjuje se i na volontiranje iz članka 3. ovoga Zakona u dijelu u kojemu ono nije određeno posebnim propisima.

Članak 5.[uredi - уреди | uredi izvor]

 • (1) Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra:

- dobrovoljno obavljanje usluga ili aktivnosti koje su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske, drugim propisima Republike Hrvatske te preuzetim međunarodnopravnim obvezama,
- obavljanje usluga ili aktivnosti za koje postoji uvjet isplate ili potraživanja novčane nagrade odnosno druge imovinske koristi, a koje se obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa uređenoga Zakonom o radu,
- obavljanje poslova koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, imaju obilježja poslova za koje se osniva radni odnos sukladno Zakonu o radu,
- stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) uređeno Zakonom o radu ili drugim propisima,
- obavljanje usluga ili aktivnosti koje je jedna ugovorna strana obvezna pružiti drugoj ugovornoj strani na temelju ugovora, osim ugovora o volontiranju,
- obavljanje usluga ili aktivnosti koje je jedna osoba obvezna pružiti drugoj osobi na temelju zakona ili drugih propisa,
- izvršavanje posebnih obveza sukladno sudskim odlukama i presudama,
- obavljanje usluga ili aktivnosti koje su uobičajene u obiteljskim, prijateljskim ili susjedskim odnosima.

 • (2) Obavljanje usluga ili aktivnosti koje se ovim Zakonom smatraju volontiranjem ne uključuje besplatno i nepovratno davanje imovine, novca ili besplatno davanje na uporabu pokretnina i nekretnina.

Članak 6.[uredi - уреди | uredi izvor]

 • (1) Volonterka ili volonter je, sukladno odredbama ovoga Zakona, poslovno sposobna osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj, odnosno koja volontira u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima, ukoliko nije drukčije uređeno ovim Zakonom.
 • (2) Maloljetna volonterka ili volonter je osoba mlađa od 18 godina koja volontira u Republici Hrvatskoj, sukladno članku 12. ovoga Zakona.

Članak 7.[uredi - уреди | uredi izvor]

Članak 8.[uredi - уреди | uredi izvor]

Korisnica ili korisnik volontiranja je fizička ili pravna osoba koja prima usluge volontera.

Ostale odredbe[uredi - уреди | uredi izvor]

Nakon "Općih odredbi" Zakonom se uređuju:

 • 2. Temeljna načela volontiranja
Načelo zabrane diskriminacije volontera i korisnika volontiranja
Načelo zaštite korisnika volontiranja
Načelo zabrane iskorištavanja volontera
Načelo zaštite maloljetnih volontera
Odgoj za volontiranje
Načelo zaštite osoba djelomično i potpuno lišenih poslovne sposobnosti
Načelo besplatnosti volontiranja
Načelo dobrovoljnosti i solidarnosti volontiranja
Načelo transnacionalnosti volontiranja
 • 3. Tijelo nadležno za provedbu zakona i savjetodavno tijelo
 • 4. Etički kodeks volontera
 • 5. Državna nagrada za volontiranje
 • 6. Ugovor o volontiranju
 • 7. Prava i obveze volontera i organizatora volontiranja
 • 8. Nadzor
 • 9. Kaznene odredbe
 • 10. Završne odredbe

Vanjske poveznice[uredi - уреди | uredi izvor]