Yoknapatawpha

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Ručno nacrtana mapa Yoknapatawphe
JEFFERSON, okrug YOKNAPATAWPHA, Mississippi
Površina, 2400mi2 - Populacija, Bijelci, 6298, Crnci, 9313
WILLIAM FAULKNER, jedini vlasnik i posjednik

Okrug Yoknapatawpha (izgovor: [joknapatafa]; /jɒknəpəˈtɔːfə/) je fiktivni okrug kojeg je u svojim djelima stvorio američki pisac i nobelovac William Faulkner. Okrug je temeljen na stvarnom okrugu Layfayette, MS, gdje je Faulkner proveo većinu svoga života. Središte Yoknapatawphe je apokrigni grad Jefferson, u kojem je Faulkner objedinio gradove Ripley, New Albany i Oxford, stvarne gradove u okrugu Lafayette u kojima je proveo dio svog života (u prvom je živio do svoje pete godine, u drugom se rodio, a u trećem je proveo većinu svoga života, mada ne u kontinuitetu). Sam Faulkner će Yoknapatawphu kasnije nazivati svojim "apokrifnim okrugom". Yoknapatawpha nastaje u romanu Sartoris, odnosno u njegovom izvorniku Flags in the Dust, a od tog će trenutka Faulkner sve svoje romane, izuzev njih tri (Pylon, The Wild Palms i A Fable), smjestiti u svoj apokrifni okrug.

Faulkner je svoju Yoknapatawphu kreirao izrazito precizno, gotovo realistički, pazivši na gotovo sve detalje. Na kraju romana Absalom, Absalom! dodao je i rukom nacrtanu kartu okruga ispod koje je napisao: "William Faulkner, jedini vlasnik i posjednik." Na mapi su detaljno označene lokacije velikog broja njegovih djela, a proučavatelji i danas rade na tome da precizno odrede lokacije svih njegovih djela. Isti ti proučavatelji su pobrojali preko 2,000 likova iz Yoknapatawphe, a koji se pojavljuju u romanima i u preko 70 Faulknerovih priča.

Zemlja koju danas sačinjava Yoknapatawpha izvorno je pripadala indijanskom plemenu Chickasaw. Situacija se promijenila negdje oko 1800. godine, a prije Građanskog rata, okrug se sastojao od nekoliko velikih plantaža: one Louisa Greniera na jugoistoku, McCaslina na sjeveroistoku, Sutpena na sjeverozapadu te Compsona i Sartorisa u neposrednoj blizini Jeffersona. Kasnije je okrug rascjepkan na malene farmerske posjede.