Wikipedija:Tekst licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Prečica:
WP:CC-BY-SA3.0

Dozvoljeno je:

 • deliti — umnožavati, distribuirati i javno saopštavati delo
 • remiksovati — preraditi delo
 • koristiti delo u komercijalne svrhe

Pod sledećim uslovima:

 • Autorstvo — Morate da navedete ime izvornog autora na način koji je određen od strane izvornog autora ili davaoca licence (ali ne tako što ćete sugerisati da vas podržava ili odobrava vaše korišćenje dela).
 • Deliti pod istim uslovima — Ako menjate, preoblikujete ili upotrebite delo u svom delu, preradu morate da distribuirate pod istom ili sličnom licencom.

Bez uticaja na:

 • Odricanje — Od svakog ugovornog uslova može da se odstupi, ako dobijete dozvolu nosioca autorskog prava.
 • Javni domen — Ako je delo, u celini ili delimično, u javnom domenu, po merodavnom pravu, licenca ne može da promeni status tog dela.
 • Ostala prava — Licenca ne utiče na sledeća prava:
 • Prava nastala iz zakonskih ograničenja autorskog prava;
 • Moralna prava autora;
 • Prava lica povezanih s delom ili s korišćenjem dela, kao što su, pravo na lični život i lični zapis ili pravo na privatnost.

Napomena — Prilikom svakog korišćenja ili distribuiranja dela, morate jasno da predočite drugima ugovorne uslove pod kojima je delo licencirano. Najbolji način je link prema internet strani licence — http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sr.

Vidi još