Wikipedija:Pijaca/Arhiva 30

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Smjernica o anketiranju[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Iako Wikipedia na srpskohrvatskom jeziku funkcionira na načelu izgradnje konsenzusa, ponekad je iz različitih razloga potrebno provesti glasovanje. Glasovanja treba oprezno upotrebljavati, pa se u ovoj smjernici iznose regulatorne odredbe u vezi s glasovanjem.

Kada se koristi glasovanje?[uredi | uredi kod]

Postoji nekoliko od ranije utvrđenih situacija kada se primjenjuje glasovanje, ali ne radi se o konačnoj listi:

 1. Premještanje stranica i biranje istaknutog materijala. Glasovanja se mogu sprovoditi, ali se zaključak ne donosi na osnovu pukog prebrojavanja glasova, već na osnovu jačine iznesenih argumenata. Glasovi bez obrazloženja mogu imati malu ili nikakvu težinu u oblikovanju konačnog konsenzusa. Javi li se tendencija da neka rasprava preraste u trku za glasovima, stavite šablon {{Nije glasanje}} pri vrhu razgovora kao podsednik za urednike.
 2. Uspostavljanje standarda. Kada se konsenzusom odluči da se standardizira neko pitanje (npr. izgled šablona), vjerovatno će postojati nekoliko prijedloga za standarde. Ako tokom rasprave nije dana jasna prednost jednom prijedlogu, preporučuje se sprovođenje glasovanja da bi se izabrao standard koji odgovara najvećem broju ljudi. To je način da se procijeni koja verzija (od nekoliko mogućih) ima najširu podršku.
 3. Dodjela i oduzimanje ovlaštenja. Glasovanja se mogu sprovoditi da bi se procijenilo povjerenje zajednice u urednika. Međutim, rezultati glasovanja podliježu tumačenju birokrata. Birokrati moraju uzeti u obzir iznesene argumente i druge značajne faktore. U ovim procesima preporučuje se da ljudi raspravljaju, postavljaju pitanja kandidatu i iznose obrazloženja; loša je praksa izjašnjavati se za kandidaturu ili protiv nje bez daljnjih komentara.
 4. Tehnički prijedlozi. Glasovanja je moguće sprovoditi u predlozima za konfiguracijske izmjene, kao što je uključivanje ili isključivanje neke funkcije.

Izjašnjavanje pri glasovanju[uredi | uredi kod]

Pri glasovanju korisnici se mogu izjasniti trojako:

 1. Okrugao zeleni znak s plusom Za – kada se slažu s prijedlogom;
 2. Okrugao crveni znak s minusom Protiv – kada se ne slažu s prijedlogom;
 3.  Uzdržan – kada iznose mišljenje, ali se ne izjašnjavaju.

Poželjno je, barem ukratko, obrazložiti glas jer obrazloženi glasovi nose veću težinu pri donošenju odluka.

Pravo glasa[uredi | uredi kod]

U nastojanju da spriječi zloupotrebu sustava glasovanja i osigura valjanost tog procesa, Wikipedija na srpskohrvatskom jeziku definirala je određene regulatorne odredbe o tome tko smije sudjelovati u glasovanju. Ovime se želi spriječiti moguće zlonamjerno preglasavanje (upotrebom čarapka ili IP-adresa) radi nepoštenog ostvarivanja vlastitih ciljeva. Radi se o sljedećem:

 1. U glasovanju smiju sudjelovati samo korisnici s autopatrolerskim ovlaštenjima.
 2. Dokazani čarapci, neovisno o njihovom trenutnom statusu, nemaju pravo glasovanja, a njihovi će se glasovi - u slučaju naknadnog dokazivanja ovog statusa - poništiti. Ovo se odnosi na glasove čarapka, kao i na glasove glavnog računa jer čarapko predstavlja teško kršenje pravila Wikipedije i uvijek pretpostavlja lošu namjeru na strani korisnika, tako da se ovakvo glasovanje zapravo smatra opstruktivnim, što povlači sankcije i za glavni račun.
 3. Korisnici predloženi za dodjelu ili oduzimanje statusa ne mogu ostaviti glas o vlastitim pravima. Oni mogu samo prihvatiti ili odbiti kandidaturu.
 4. Korisnici koji imaju više potvrđenih računa (a ne radi se o čarapcima) mogu dati glas samo s jednim od tih računa. Ukoliko se utvrdi da je isti korisnik glasovao s više računa, u obzir će se uzeti samo prvi dani glas, dok će ostali biti poništeni; u slučaju da su glasovi različiti, sam korisnik bira koji glas će zadržavati. U slučaju da se naknadno otkrije da se radilo o neprijavljenim višestrukim korisničkim računima, postupit će se kao u slučaju čarapka.

Ako se pojavi sumnja u valjanost jednog ili više glasova, o tome treba obavijestiti jednog od aktivnih administratora ili birokrata, koji će onda izvršiti provjeru sumnji i utvrditi radi li se o valjanom glasu ili ne. U slučaju različitih stavova administratora i/ili birokata, argumenti se moraju javno obrazložiti u nastojanju da se postigne suglasnost. Birokrat može donijeti konačnu odluku, ali mora se voditi općim pravilima; birokrati su dužni poništiti glas čija je valjanost utvrđeno sporna. Ukoliko se radi o glasanju koje se tiče statusa nekog administratora ili birokrata, ti isti administratori ili birokrati mogu samo istaknuti zahtjev za ocjenu valjanosti glasa, ali osobno ne mogu odlučivati o valjnosti tog glasa kako bi se sačuvača nepristranost. Administratori imaju iste ovlasti kao i birokrati kada su u pitanju anketiranja koja se ne tiču statusnih prava korisnika ili temeljnih smjernica Wikipedije.

Rezultati glasovanja[uredi | uredi kod]

Nakon provedenog glasovanja, netko od administratora ili birokrata dužan je interpretirati rezultate glasovanja i zaključiti glasovanje. Odluka se u tom trenutku smatra konačnom. Kako se glasovanje svejedno treba voditi osnovnom idejom konsezusa, postoje sljedeće smjernice za interpretiranje rezultata glasovanja:

 1. Puko preglasavanje (50% + 1 glas) nikada nije dovoljno da bi se neka odluka smatrala usvojenom. U tom slučaju ima se smatrati da odluke nema. Novo glasovanje o istoj temi može se pokrenuti nanovo nakon najmanje tri mjeseca od zaključenog prethodnog glasovanja.
 2. U slučaju tehničkih i sistemskih glasovanja, potrebno je da u glasovanju sudjeluje najmanje 5 aktivnih korisnika Wikipedije te da jedna od opcija dobije barem 60% svih glasova. Suzdržani glasovi ne broje se. U izostanku ovih uvjeta, ima se smatrati isto kao pod toč. 1. Minimalni broj sudionika u ovim je slučajevima orijentacijske prirode, odnosno administrator i/ili birokrat ima diskrecijsku ovlast donijeti odluku čak i u slučaju da je u glasovanju sudjelovalo manje od 5 aktivnih korisnika, s tim da mu je u tom slučaju potrebna suglasnost još jednog administratora i/ili briokrata.
 3. U slučaju tehničkih i sistemskih glasovanja, ukoliko dođe do situacije da rezultat glasovanja ide u korist solucije koja je po objektivnim kriterijima protivna pravilima i smjernicama ove Wikipedije, administrator ili briokrat imaju pravo zanemariti rezultate samog glasovanja i uz jasno te na pravilima i smjernicama utemeljeno objašnjenje zaključiti glasovanje s ishodom koji je sukladan valećim pravilima i smjernicama ove Wikipedije. U tom slučaju, potrebna mu je suglasnost još jednog administratora i/ili briokrata. Ovo se pravilo ne odnosi na situacije kada su u pitanju statusna pitanja određenih korisnika.
 4. U slučaju sticanja ili oduzimanja korisničkih prava, potrebno je da u glasovanju sudjeluje najmanje 10 aktivnih korisnika Wikipedije te da korisnik u pitanju dobije barem 70% glasova podrške. Suzdržani glasovi ne broje se. U izostanku ovih uvjeta, ima se smatrati isto kao pod toč. 1, s tim da se novi zahtjev za sticanje ili oduzimanje prava može postaviti nakon proteka najmanje tri mjeseca od zaključenog prethodnog glasovanja ili po hitnoj proceduri, koja je regulirana u posebnim pravilima o izboru administratora.
 5. U slučaju da se nakon zaključenja glasovanja otkrije da je prilikom glasovanja postojao jedan ili više nevaljanih glasova (npr. čarapci, dvostruko glasovanje, i sl.) ti će se glasovi retroaktivno oduzeti i ako se utvrdi da su utjecali na ishod glasovanja (to jest, da ishod glasovanja bez tih glasova nije isti kao i ranije), izvorno će se glasovanje poništiti te će se po hitnom postupku pokrenuti novo glasovanje koje će trajati upola kraće nego što je trajalo izvorno glasovanje. Izvorni će se glasovi automatski pribrojati, s tim da će svaki korisnik imati pravo promijeniti svoj izvorni glas.

Komentari[uredi | uredi kod]

Potaknuti recentnim raspravama i motivacijskom participacijom kolege Sadka, odlučio sam konačno sastaviti radnu verziju za smjernicu o glasovanju tako da imamo i to, da se slične situacije ne bi više nikada ponavljale u budućnosti. Ja napominjem da sam ovdje stavio tek neke okvirne brojke bez uvažavanja realnog stanja na trenu, tako da je moguće da se radi o prestrogim numeričkim kriterijima ili pak preblagim, što znači da su prijedlozi oko promjene brojeva dakako dobrodošli. Ne volim nepravdu i mislim da bismo se uobličavanjem ovih pravila trebali dogovoriti oko funkcioniranja sustava pro futuro te kako bismo se trebali voditi načelom onoga što je najbolje za naš projekt; u tom nekom smislu mislim da bi temeljni cilj ovih pravila zapravo trebalo biti sprječavanje disruptivnih glasova i, eventualno, priprema za budući veći priljev kolega kada će postojanje ovakvih slučajeva biti nužno da bi se spriječile situacije poput one na hr.wiki. Mislim da bi se i svi prijedlozi o izmjenama i dopunama ovog mog prijedloga trebali voditi tim načelima. Predložio bih da se rasprava kao takva provede do 31. prosinca 2022. godine, najmanje, ili ranije (ukoliko se postigne konsenzus), tako da ova pravila mogu stupiti na snagu 1. siječnja 2022. godine u formi u kojoj budu osvojena. --E.A.Poe 04:21, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Šta biva ako se glasa npr. za brisanje zbog nedostatka značaja i 7/10 glasova je protiv brisanja, ali šest od sedam rečenih glasova, iako sadrže određene argumente, nisu bazirani na relevantnoj i nezaobilaznoj normi kao što je WP:Značaj (a jedan preostali jeste, tvrdeći postojanje značaja), dok se tri glasa za brisanje argumentovano pozivaju na nedostatak značaja. Hoće li zaključivač odbaciti glasove koji nisu u skladu sa preporukom i, utvrdivši da je rezultat 3-1 u korist brisanja, ali nema kvoruma (jer preostaju samo četiri neodbačena glasa, a minimum je pet), zaključiti da nema odluke? U ovom primeru članak neće biti obrisan jer argumenti većine koja se protivi brisanju velikom većinom nisu bazirani na relevantnim normama, a da je samo jedan glas (od onih kojima nije pridata nikakva težina) protiv brisanja bio bolji, u smislu, relevantniji, članak bi bio obrisan, što je paradoks. — Alalch Emis 05:45, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Pa... simple, kako piše gore - glasovanje nije (primarni) način izjašnjavanja u slučaju brisanja. Ovo bi spadalo u tehnička pitanja, dakle blažu proceduru, al' čini mi se da je u pitanju opći nedostatak glasovanja kao takvog, neovisno što je ovaj konkretni slučaj rješiv i bez glasovanja. Što ako pri izboru admina ima 15 glasova, 12 protiv i 3 za za korisnika koji je po svim objektivnim kriterijima zaslužio biti izabran, zadovoljava uvjete i nije konfliktan, al' se skupilo 12 ljubomornih ili malicioznih pojedinaca i opstruiraju to. Prisiliti ljude da obrazlažu glasove na taj način je kontraproduktivno i neće doprinijeti ničemu, a s druge pak strane ne vidim način kako osiguratu da netko glasuje temeljem objektivnih kriterija, a ne vlastite savjesti, neovisno o problemu. Tu ka jedinu soluciju vidim to da se adminitratorima i/ili briokratima da diskrecijska ovlast da temeljem poznavanja pravila i smjernica sh.wiki u nekim slučajevima zanemare samo glasovanje u korist održavanja projekta, s tim da u tom slučaju moraju biti barem dva admina za, dva birokrata ili jedan admin i birokrat; nema samostalnog odlučivanja. Dodat ću to pod 3. u zadnjem dijelu, a ako postoji još kakva solucija za ovo konkretno pitanje, slobodno! :) (jer ovo je meni jedino palo na pamet) -- E.A.Poe 06:13, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Mislim da je to bolje nego ništa, ali ja sam vukao u drugom pravcu: (1) zaključivači mogu i moraju odbacivati glasove kod kojih se argumenti ne dotiču relevantnih konvencija, ako u konkretnoj situaciji uopšte postoji takva konvencija; kod npr. brisanja postoji (značaj), a kod izbora administratora ne postoji baš (mnogo se više svodi na sviđa mi se / ne sviđa mi se, što je i neminovno, pa tu i nije moguće odbaciti glas), (2) zaključivači mogu da zanemare kvorum (minimum 5 glasova, minimum 10 glasova itd.) potpuno diskreciono; kvorum mora biti samo orijentacioni. — Alalch Emis 06:33, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Kvorum može biti orijentacijski kod tehničkih pitanja, nikako kod administriranja, rekao bih, jer se tu ipak traži neki veći upliv zajednice. To hoće li članak biti brisan ili ne je manje presudno za budućnost projekta, zar ne misliš? -- E.A.Poe 06:47, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Da, slažem se sa "tvrdim" kvorumom kod izbora administratora i birokrata (samo kod toga, čini mi se). — Alalch Emis 07:04, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
To je već gore upisano, tako da je ostalo samo u slučaju statusnih pitanja. -- E.A.Poe 15:00, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Sorry ali Aktivni sa ...50 neponištenih izmjena u glavnom imenskom prostoru u posljednjih mjesec dana prije davanja glasa... mi zvuči kao previsoko. Mislim da Wiki projekti uglavnom imaju bitno niže interpretacije toga što je Active User (bliže 10 mjesečno, ako više onda u dužim intervalima). Nije mi jako bitno ovo, ali reagiram na nepotrebnu strogoću :-) --Zblace (razgovor) 08:00, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Sa moje strane, slažem se sa idejom da se glasanje suži na korisnike koji imaju neku minimalnu količinu aktivnih doprinosa na našem projektu. Zbog nekoliko razloga:
 1. tko je administrator/birokrat nije toliko bitno, koliko je bitno da aktivno radi na našem projektu, da poduzme svoje odgovornosti, da je istovremeno osoba koja ima demokratski i otvoren postupak, zajedno sa pažnjom na kvalitetu i na pravilnost procedura. To se može odlučiti samo sa osobama koje rade na sh.wiki i koje ju poznavaju iznutra;
 2. kao što je negdje @Orijentolog mudro rekao, administrator je «smetlar», a uz to bi trebao bit i netko tko piše dobre članke na sh.wiki;
 3. to bi ograničilo mogućnost upada sa strane. Mi imamo ponekad dobar i učinkovit a ponedkad loš odnos sa susjednim projektima. Mislim da treba vrata ostaviti otvorena dobronamjernim i vrijednim, a tako isto spriječiti mogućnost upada i manipulacija. Ako su neke odluke dostupne svakome, onda četiri papka iz susjedstva odluče sutra ujutro napraviti profile na sh.wiki, glasati i manipulirati projekt ka' marionetu. To ne ide;
Stoga, postoji i činjenica da suvišna birokratizacija pretvori projekt u neki elitistički skup cyber-inteligencije (cit. @Igor Windsor), što bi u stvari osušilo grane na drvetu. Dakle, da, ako treba stvoriti dugotrajnu strukturu, stabilnu, ja sam Okrugao zeleni znak s plusom Za ali ostanimo otvoreni, mali zatvoreni mentaliteti stvaraju male zatvorene sredine. Poslije postoji uvijek mogućnost donošenja odluka na više razina. Za neke stvari može glasati svatko, za neke je potreban suženi krug.--Inokosni organ (razgovor) 23:09, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ovo što žabarski jakobinac izvodi s "demokracijom" i brojanjem je naprosto nečuveno, lišio bi mene, Rippera, Belirca i MirkaS18 prava glasa. Po meni, za dugogodišnje provjerene korisnike dovoljna je i jedna izmjena u godinu dana. --Orijentolog (razgovor) 23:42, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Dobro, s ovim se prijedlogom slažem.... sreća pa ti nisi dugogodišnji provjereni korisnik i onda tebe možemo eliminirati bez problema. (Što i je bio skriveni motiv pokretanja ovoga, jer baš se poklapa s ovim tvojim izbivanjima pa sam te se htio riješiti nakon nove godine muhuhhahahahaha). Ali šalu na stranu, wannabe šejk je dao dobar prijedlog, i slažem se s time da provjereni suradnici imaju pravo izuzetka; istina, kada sam pisao "drugi opravdani izostanci od strane aktivnih korisnika Wikipedije", imao sam to na umu, al' ovima što im iz ušiju ispada pijesak to, razumljivo, nije razumljivo pa se slažem da to valja preoblikovati u nešto ovakvo. -- E.A.Poe 23:51, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Pa lako se da definirati "provjerene": autopatroliranost (i viši statusi), dugogodišnji staž bez mrlje, hiljade doprinosa, desetine članaka, gdjekoji izabrani članak... Strožija pravila za novajlije mora biti, da se ne igraju banalnim izmjenama samo zbog prava glasa. --Orijentolog (razgovor) 00:02, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
To sam već unio gore... (toč. 4 u Tko smije glasovati?), ali jebote... jesi se ti to složio sa mnom?! -- E.A.Poe 00:04, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Prestao sam čitati nakon toč. 2, da se ne lažemo. --Orijentolog (razgovor) 00:17, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Orijentolog: E to mi već ima više smisla, poznavajuć tebe :D -- E.A.Poe 00:19, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Inokosni organ, ali i svi ostali, iskreno, ova je ideja pokrenuta kako bi se spriječili buduši Sadci, odnosno slični maliciozni upadi sa strane, ideja ovoga nije bila da se ijednog aktivnog i dobronamjernog korisnika ovog projekta ograniči i u kakvim pravima. Ja bi prvi rekao da @Seiya, ako se ikada vrati, ima sva prava kao da nikada nije ni otišao, neovisno o neaktivnosti, tako da ideja iza ovoga nije bila da se ograniče postojeća prava ikome, nego da Sadko i slični likovi ne dobiju mogućnost da silom izvuku nešto u svoju korist, jer se upravo to događalo na hr.wiki, a koliko čujem i na sr.wiki, samo još uvijek ne u tolikom opsegu. To je bila ideja iza ovoga, zato sam i rekao da se stvari, dakako, mogu raspraviti na adekvatan način i da se smjernica može mijenjati, al' oa, vjerujem, treba postojati. Samo je pitanje sadržaja. -- E.A.Poe 23:54, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Oki then ;) Inokosni organ (razgovor) 23:56, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ja baš i ne kad je dotični u pitanju, uzimajući u obzir neuspješni pokušaj čaraparenja oko kontroverznih tema. Ima isti modus operandi kao Kubura. Štoviše, dugogodišnjim neaktivnim patrolerima treba skinuti ovlasti, bez glasanja, budući da nije bilo ni glasanja za davanje statusa patrolera. --Orijentolog (razgovor) 00:13, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ma dobro, uzeeo sam Seiyju kao primjer, ali you get my point. Nećemo Ripperu oduzeti prava jer ga nije bilo neko vrijeme, niti Belircu, niti ikome tko je provjeren. Što se tiče oduzimaja ovih tehničkih statusa, s tim se čak i slažem - što će im prava koja ne koriste? Mislim da to treba interno riješiti da se prava skidaju automatski nakon x vremena neaktivnosti. -- E.A.Poe 00:18, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
X bi po meni bilo dvije godine, što je još prilično liberalno. Time četvorica s liste otpadaju. --Orijentolog (razgovor) 00:31, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Nemam ništa protiv, čak se i slažem da je dosta liberalno. -- E.A.Poe 00:32, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Komentar korisnika Ace[uredi | uredi kod]

Hvala, Poe, na započinjanju ove važne rasprave! Najprije bih želio predložiti da se umjesto termina „glasanje” i „glasovanje” upotrebljava pojam „anketiranje”. Razlozi za to navedeni su u nedavno usvojenoj smjernici. Dakle, trebalo bi terminološki uskladiti gornji tekst. Predlažem prag od najmanje 200 izmjena u GIP-u. Ova stvar s poništenim-neponištenim izmjenama podložna je zloupotrebi jer neko može namjerno poništiti nečiju izmjenu kako bi osporio valjanost tuđeg glasa. Saglasan sam s korisnikom Zblaćetom da je prag „50 neponištenih izmjena u glavnom imenskom prostoru u posljednjih mjesec dana” previsok. Predlažem: „najmanje 50 izmjena u GIP-u u posljednjih šest mjeseci”. Predlažem uslov: „Nalog mora biti stariji od jedan mjesec”. Za anketiranja o administratorskim i birokratskim alatkama, predlažem 500 izmjena u GIP-u, najmanje 50 izmjena u GIP-u u posljednih šest mjeseci i nalog stariji od 3 mjeseca. Ovo s opravdanim izostancima je besmisleno. Svi smo mi ovdje dobrovoljci i ne treba se niko javljati i izvještavati kad je aktivan, a kad nije (iako ja to nekad činim). Slažem se s ostalim prijedlozima. – Aca (razgovor) 14:41, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Kao što sam taman pisao gore, brojevi su stvarno stavljeni odokativno bez uvažavanja realnog stanja stvari. No, ajmo konkretno.
 1. Što se tiče terminologije, tu nemam nikakvih prigovora, tako da tako može ići u konačnoj verziji.
 2. Što se tiče praga, mislim da moramo razlikovati dvije situacije, a to su te tehničke stvari i dodjeljivanje prava. Kod ovih prvih možemo smanjiti prag na recimo 25 izmjena u posljednjih mjesec dana, ali kumulativno 90 u posljednja tri mjeseca. Ovdje je stvar provjeriti aktivnost nekoga, a ako netko u tri mjeseca nije sposoban odraditi barem jednu izmjenu dnevno, onda teško da ga se može smatrati aktivnim, za ne? Ne gubi nikakva prava, al' nije dovoljno upoznat da bi adekvatno odlučivao o sudbini ovog projekta. Što se tiče izbora admina i birokrata, tu bih zadržao minimalno 500 izmjena i recimo da možemo podići na 30 izmjena u mjesec dana prije izbora i kumulativno 100 u posljednja tri mjeseca od izbora. Mislim da to pokazuje neku ozbiljnost.
 3. Poništene izmjene bile bi samo one čije je poništavanje uradio ili odobrio admin/birokrat (koji nije osobno involviran u procesu izbora)?
 4. Starost računa... pa nemam ništa protiv ni da su tri mjeseca, iskreno, to mi je okej.
 5. A to s odmorima nije napravljeno da bi se netko silio na nešto, nego baš zato da se, recimo, Ripperu, koji je nedavno bio na odmoru, ne uskraćuju prava jer je bio na odmoru. To je, dapače, napravljano da ide na benefit kolegama koji su na odmoru, zato sam to stavio.
Što misliš? @Zblace: Tebi sam također odgovorio ovdje. -- E.A.Poe 14:59, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe hvala za odgovor, ali rađe bi da ne raspravljamo međusobno o tome što je aktivnost kome, već da se prislonimo što liberalnijem i fleksibilnijem prepisivanju od sličnih wiki projekata po veličini i dinamici...sačuvao bi inovacije za stvari oko stvarno trebamo biti jedinstveni u Wikimediji ;-)
--Zblace (razgovor) 18:15, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Zblace: Pa ćemo imati Sadka koji će remetiti cijeli sustav samo zato što može? :) -- E.A.Poe 18:16, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe neću o imenima, ali ako je samo jedna osoba problem onda je to izuzetak koji potvrđuje pravilo i to je meni podnošljivo...strah me je rigidnog sustava koji zbog povremenih i iznimnih situacija nedjeluje ohrabrujuće i uključujuće za sve nove. --Zblace (razgovor) 13:49, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Zblace: Otkako se poznamo, govoriš o prilivu novih ljudi i korisnika, a dogodilo se de facto to da smo dobili "samo" Vipza i Acu, koji su pak nepovezani s ovim o čemu ti govoriš jer su Wikipedijanci; dakle dvojicu izvrsnih korisnika smo dobili, ali se ovdje ne radi o nekom valu. Daj bože da Aca i ti budete u pravu kada kažete da bismo mogli imati sve više ljudi na projektu, to bi bilo bajno! :) Međutim, postavio bih ti još jedno pitanje vezano uz ovo: bi li ti, kao predsjednik udruge koju vodiš, povjerio blagajnu udruge (dakle mjesto rizničara) nekome tko se učlanio... prekjučer, a nemaš pojma tko je? Nego, eto, došao ti je random lik s ceste i ti bi mu povjerio riznicu udruge koja, broji, recimo, 100k eura jer ste taman dobili neka sredstva za projekt. Mislim da ne bi. Dakle, ti konstantno govoriš o nekom rigidnom sustavu koji obeshrabruje nove korisnike, ali ja ne vidim kako se to primjenjuje na ovo. Većina novih korisnika koji su tek došli na Wiki i bave se temeljnom infrastrukturom neće se upće zajebavati s pravilima glasovanja, a pogotovo ne s pravilima glasovanja o tehničkim stvarima koje u tom trenutku ne razumiju (sjeti se da su svi vrijedni doprinosti koje si ti uspio ubaciti na naš projekt trebali kontrolu i provjeru, odnosno sređivanje, dakle ti ljudi prvo moraju naučiti kako doprinositi projektu, ne vidim zašto bi se bavili glasovanjem za birokrate ili nešto treće). I gdje tu upada rigidni sustav? Novi korisnici imaju sva prava doprinosa, sudjelovanja u raspravi, iznošenja mišljenja, uređivanja, sređivanja... apsolutno sva prava, osim da odlučuju o budućnosti projekta dok se ne utvrdi da imaju dobre namjere za ovaj projekt. Dakle ovo ih ne ograničava nikako i, kako je @Orijentolog rekao (ne movu vjerovati da ovo pišem), slažem se s tim da moraju postojati pravila za sve buduće Sadake kako bi ih se odvratilo od toga da namjerno (pokušavaju) opstruirati projekr jer, nažalost, kada ne postoji normativna infrastruktura na koju se možemo pozvati u tom smislu, onda sila radi svoje i strength is in numbers, a to može biti potencijalno pogubno za sh.wiki kao što je bilo pogubno i za druge projekte. Ja osobno ne želim voditi onakve sporove na Meti i moliti Wikimediju, koju uopće nije briga za sve ovo, da rješavaju problem toga što je Sadko, recimo, uspio dovesti još 10 svojih jataka i napraviti neko sranje, jer upravo se to radilo na hr.wiki, što vjerojatno i znaš. Ja sam bio na hr.wiki kada je to sve počinjalo, kada se to polagano sektašilo... i eto ih sada gdje jesu. Ja bih volio zadržati integritet ovog projekta jer vjerujem u enciklopedijsku ideju iza projekta sh.wiki, odnosno ljudi iza sh.wiki. Zvali su mene narag na hr.wiki, nudili su mi pozicije da budem među "smetlarima", kako je Orijentolog rekao, ali odbio sam jer više vjerujem u enciklopedistiku sh.wiki nego išta i zato želim da se ona sačuva. Kao što sam rekao, osnovnoa ideja iza ovoga nije da se ikog dobronamjernog ograniči i tako to u praksi neće funkcionirati, već da se spriječe maliciozne radnje na projektu. -- E.A.Poe 00:10, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Pamtim da je bio slučaj (prije 15-ak godina) kad je više njih s komšijskih projekata iz sprdnje pokušalo postaviti vandala za admina, ali bez obzira što konkretnih pravila nalik ovima nije bilo, izbor je u hodu onemogućen. --Orijentolog (razgovor) 00:25, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Bila su to neka nevinija vremena... -- E.A.Poe 00:27, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Istina govorim o prilivu novih ljudi i korisnika, te mislim i dalje...no nikada nisam najavljivao val. Retention rate novaka na nelošim Wikimedija projektima je oko 10% a sa našim sub-optimalnim u regiji je vjerojatno i još manji. Za razliku od Ace ja tu nisam optimist oko dolaska Wikipedijanaca sa regionalnih jezika, ali jesam oko novih Wikimedijalaca koji će koristiti i doprinositi povremeno i za Wikipediju (zapravo mislim da je to i opći globalni trend).
Bi li ja kao predsjednik udruge djelio pristup materijalnim resursima (sigurno bi, ali euro po euro jer duboko vjerujem u UBI ) ali su-upravljanju resursima u digitalnoj javnoj domeni nije usporedivo s time. Slažem se da ljudima treba postupno davati ovlasti, samo bi moj tempo bio manje strog od tvog.
Ni ja osobno ne želim voditi sve sporove po Meti (za neke i nekad ima smisla), niti moliti Wikimediju koju (jedva da je ikad) briga za većinu ovoga iz udobnosti San Francisca...ali neke druge strukture nastaju kao što je Wikimedia Europe i Wikimedia CEE, koje su obje bitno više senzibilizirane, a trudom @Kiril Simeonovski i mojim u zadnjih godinu dana sve više i informirane. Očekujem da će njihovim osnaživanjem 2023-2024 situacija biti bitno bolja.
Da, i ja bih volio da ovaj projek ima integritet (ali do prije godinu dana sam mislio da je vještački održavan živim sa 1,5 administratorom), jer vjerujem i u otvorene sadržaje i podatke, iako ne znam ljude iza sh.wiki (bar ne mimo par diskusija i rado bi da znam bar 5 iz viđenja)... Drago mi je da su te zvali natrag na hr.wiki i nudili pozicije jer su valjda počeli kužiti i svoja ograničenja. Mene su blokirali jer sam im ta ograničenja, zajedno sa još jednim korisnikom eksplicitno nabadao na nos koji je uglavnom (sa ostatkom glave) bio pod zemljom. Ja vjerujem u komunalnu enciklopedistiku i participativne principe još više, ali isto računam i na brojna ograničenja (recimo da vidim češće čašu na pola praznu), pa bi mi bilo draže da je SH odvažnija, od mono-standardnih jezik-nacija-država Wikipedija i doprinosi u inovaciji Wikimedija sustava. Najviše zbog toga i guram ljude na Wikidata.org i Wikivoyage HBS jer je potencijal inovacija i razvoja novih metoda rada veći. Nadam se da se razumjemo bar malo bolje. Sve najbolje! --Zblace (razgovor) 11:25, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Lijepo napisano, potpisujem. -Vipz (razgovor) 22:24, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Komentar korisnika Igora Windsora[uredi | uredi kod]

Meni se sve to čini prestrogim, budući da znam da kod nas treba korisnike cimati za rukav da glasaju/izjasne se o nekom pitanju, ljudi ovde uglavnom vole da gledaju svoja posla i bave se svojim temama. Ovo prebrojavanje izmena i vremenskog perioda u kojem su načinjene imalo bi smisla ako bismo imali i više aktivnih korisnika. Ovako se smanjuje mogućnosti relativno novijim korisnicima ili povratnicima nakon perioda neaktivnosti da se uključe u odlučivanje o pitanjima značajnim za našu kakvu-takvu zajednicu. A i motivacija za pokretanje ove teme mi se, iskreno, ne dopada previše. Kada se glasalo za moju kandidaturu, nismo brojali koliko je koji korisnik imao izmena i u kojem periodu. Trebalo bi malo stati, udahnuti i krenuti dalje, pa neće svi uvek glasati "za", to je najnormalnije. Čak i da imaju milion izmena u proteklih godinu dana. --Igor Windsor (razgovor) 18:04, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

@Igor Windsor: Ma dobro, ja sam direktno potaknut Sadkom, ali o ovome sam govorio još kad je Aca pokrenuo temu anketiranja, tako da je ovo samo ubrzalo proces. Poanta je da ovako, teoretski, može doći svih onih x problematičnih korisnika s hr.wiki i prostim preglasavanjem uzrupirati projekt. Mislim da na to moramo biti spremni. Sada, koliko i kakvi kriteriji... to je već pitanje diskusije, al' to da svatko može doći otkud hoće i onda maliciozno (jer pazi, nije meni stvar Sadkovog glasa, jedan je i na kraju neće imati ulogu, apsolutno nikakvu, ali čovjek dolazi ovdje kao lešinar, piše nacionalistička sranja, radi de facto ono što je Kubura radio na hr.wiki i s istim pedigreom, namjerno remeti stvari koje ga se direktno ne tiču i onda još izigrava sustav samo zato što mu je omogućeno jer, kako si i sam rekao, ljudi ovdje "uglavnom vole da gledaju svoja posla i bave se svojim temama", a to mi je ružno i tužno i ide mi protv ideje ovog projekta i ne vidim smisla u tome da jednostavno postojimo kao takvi i da dopuštamo konstantne upade od strane ljudi kojima je jedini cilj da ovaj projekt ni ne postoji) remetiti rad cijelog projekta. To mi se ne sviđa. Jer sad nisam u pitanju samo ja, već se sada okomio i na Acu jer mu se nije sviđalo kako je radio na sr.wiki. Pa dokad? :( -- E.A.Poe 18:15, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Navedeni neželjeni scenario influksa ljudi koji nisu došli da prave enciklopediju već su došli da bi intervenisali u procesima odlučivanja u skladu sa nekim svojim manje više transparentnim agendama može se lako odagnati jednim prostim pravilom: Korisnici koji nisu tu da sarađuju na pravljenju enciklopedije se blokiraju. Vidi w:en:WP:NOTHEREAlalch Emis 00:34, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Što to nije još arbitrarnije? -- E.A.Poe 00:40, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Kolega @Emis vidi bistro a i meni se to učinilo. Mislim da ne treba davati suviše važnosti incidentu. Bilo je malo UFC-a i okej. Ajmo, idemo dalje.--Inokosni organ (razgovor) 00:57, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ma ne, sad ljudi misle da je ovo zbog Sadka... Sadko je samo katalizator, ovo je nešto što moramo riješiti svakako jer... ono, trebat će. Mislim da se samo moramo osigurati i imati ovo kao riješenu proceduru za slučaj da se nešto dogodi. Bolje spriječiti nego liječiti. Kažem, o brojkama valja raspraviti, ali o ideji... mislim da je bitna. -- E.A.Poe 01:03, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ako se neko manifestovao na projektu da progurava agendu i traći saradnicima vreme, umesto da pravi enciklopediju, normalno da će biti blokiran, šta je tu abitrarno? Ne treba definisati idealtipskog "validnog korisnika" pomoću numeričkih kriterijuma nego treba ostaviti to otvorenim, jer validni korisnici dolaze u najrazličitijim oblicima i upravo je arbitrarno esecijalizirati željenog korisnika i učesnika u procesima odlučivanja; naprotiv, treba definisati idealtipskog "nevalidnog korisnika", koji kao takav nije poželjan u procesima odlučivanja, i njega blokirati, ili makar, učiniti da mu glas bude nevažeći. Naposletku, ili je procena dobra ili je pogrešna. Ja verujem da su sadašnji administratori kompetentni za takvu procenu i baš me briga što nekom šesnaestom posmatraču to može izgledati arbitrarno. Važnije od toga da li je manje ili više arbitrarno je da li je praktično sprovodivo i efikasno. Puno je efikasnije imati manje pravila i manje obaveza da se ručno proverava ispunjenost čitavog niza uslova. — Alalch Emis 01:07, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
A što ako se onda ta grupa nezadovoljnih agendaša požali na Meti jer mi nemamo proceduru i da je sve to arbitrarno? (samo da naglasim, ovo raspravljam jer želim pokriti sve potencijalne rupe, da ne bi mislio da se svađam ili nešto :D) -- E.A.Poe 01:27, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Reći ćemo da su blokirani u skladu sa konvencijom analognoj i jednako "arbitrarnoj" onoj na engleskoj vikipediji (WP:NOTHERE). Za svakog od tih agendaša biće odeljak na njihovoj stranici za razgovor sa razlogom za blok i potencijalnim komentarima drugih suradnika, i ono što je važno: oni se mogu žaliti. Blokiranja moraju biti preventivna (sprečavanje remećenja rada na enciklopediji) a ne punitivna. — Alalch Emis 01:51, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Saglasan sam s ovime. Također, čim nađem vremena, prevest ću smjernicu da se možemo na nju pozivati. – Aca (razgovor) 01:58, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
To mi zvuči dosta idealistično... ali ako će to riješiti probleme poput Sadka ili navale većd broja Sadaka istovremeno, onda se ja mogu samo složiti.
A što s glasovima poput Sadkovog Aci i meni? Jel' NOTHERE predviđa mehanizam evaluacije valjanosti takvih glasova te njihovo poništavanje zbog malicioznosti? -- E.A.Poe 02:00, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Slažem se sa @Alalchom, postavljanjem praga aktivnosti onemogućujemo glasanje puno dugostojećih, nemalicioznih dopronositelja sh.wiki, vrlo upoznatih s projektom jer su nekada znali doprinositi naveliko a posljednjih mjeseci su aktivnost smanjili, a s druge strane imamo maliciozne suradnike koji, ako su uporni, lako te pragove ispune. Ovi potonji ako ratuju izmjenama (bez obzira radi li to i druga strana), vrijeđaju ostale suradnike, a pogotovo stvarne doprinositelje na konkretnom projektu, uporno guraju WP:NPOV sadržaj bez konsenzusa na SZR (također vidi en:WP:NOCON), izigravaju sistem (nalaženje rupa u postojećim pravilima i smjernicama, opstrukcija u uvođenju novih), oni jednostavnu WP:NISUOVDJE da grade enciklopediju i tu priča staje - preventivna blokada i poništavanje glasa. -Vipz (razgovor) 20:19, 14 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Alalch E., @Vipz: Kao što sam rekao gore, cilj ovoga doista nije ograničiti ikoga tko je dobronamjeran, nego u korijenu srezati Sadka. Okej, Sadko je klaun, on sam po sebi nije opasan. Ali znate, vjerojatno, što se dešavalo na hr.wiki i kako je sekta dobro potkovanih korisnika uzurpirala projekt i zbog nedostatka kvalitetne infrasturkture i kroz izigravanje pravila napravila kaos. Mi moramo imati infrastrukturu na koju se možemo pozvati da uklonimo takve slučajeve jer ako nemamo, mogu "unajmiti" iskusnog korisnika i na Meti utvrditi da smo arbitrarno donijeli odluku. Kao što sam napisao gore, ja stvarno ne želim na Meti voditi sporove oko toga je li Igor primjerice, smio prilijepiti Sadku mjesec dana bloka, je li to dobro obrazložio, i postoje li kakve osnove za išta od toga u pravilima. Mi ovdje radimo na osjećaj jer... možemo, al' bilo je problema ranijih i s Rječinom, koji je neselektivno i osvetoljubivo blokirao neistomišljenike, a bio je admin, ali sada se znamo i nitko se baš neće svađati. Međutim moramo biti spremni na... nešto. Jer ako se nešto krene dešavati, a nismo spremni - bit će kasno. Sve ove smjernice koje ste naveli treba prevesti i dati na usvajanje, sve, ali treba i biti neki sustav pravila da se Sadci spriječe u korijenu, pri čemu to neće utjecati na novog Acu ili Vipza da ostvare sva svoja prava i doprinesu zajednici. -- E.A.Poe 00:26, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Diskrecione ovlasti birokrata[uredi | uredi kod]

Smatram da treba brisati ovaj deo: "Birokrati imaju diskrecijsko pravo da ponište glas koji formalno udovoljava uvjetima, ali je iz različitih okolnosti sporna njegova valjanost. To se najčešće primjenjuje u slučajevima agitacije". Ne vidim zašto bi birokrati imali diskrecione ovlasti da poništavaju formalno valjane glasove. To zahteva prililčan stepen ličnog prosuđivanja i nešto je što bi bilo bolje da zajednica raspravi, a ne da se jednoj osobi daju takva prava. --Igor Windsor (razgovor) 14:34, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

@Igor Windsor: Zadržao sam tvoju izmjenu oko valjanosti glasova i oblikovao ovaj dio o diskrecijskom pravu nešto drugačije. Sada stoji: "Ako se pojavi sumnja u valjanost jednog ili više glasova, o tome treba obavijestiti jednog od aktivnih administratora ili birokrata, koji će onda izvršiti provjeru sumnji i utvrditi radi li se o valjanom glasu ili ne. U slučaju različitih stavova administratora i/ili birokata, argumenti se moraju javno obrazložiti u nastojanju da se postigne saglasnost. Birokrat može doneti konačnu odluku, ali mora se voditi općim pravilima; birokrati imaju pravo poništiti glas čija je valjanost utvrđeno sporna. Ukoliko se radi o glasanju koje se tiče statusa nekog administratora ili birokrata, ti isti administratori ili birokrati mogu samo istaknuti zahtjev za ocjenu valjanosti glasa, ali osobno ne mogu odlučivati o valjnosti tog glasa kako bi se sačuvača nepristranost." Dakle, zadržan je cijeli onaj tvoj dio, a ovaj boldani dio je reworked verzija onog mog inicijalnog teksta. -- E.A.Poe 14:38, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe: Odličan posao. Dopada mi se kako napreduje razrada prijedloga. Trebalo bi po mogućnosti još skratiti dijelove koji su nepotrebno opisni. – Aca (razgovor) 14:41, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Kao što sam ti rekao, sve se rješava s vremenom i sa strpljenjem, samo ne petljaj kad ne treba i ne budi brzoplet. Polako. I ne miči rasprave na 6 mjesta istvoremeno, pobogu :D -- E.A.Poe 14:42, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe: Ok, kul. Jedino što, kad je utvrđeno da je valjanost glasa sporna, birokrat ga mora poništiti. Ali ok, to su već sitnice. I, naravno, zavisno o tome o čemu se glasa, glas može proglasiti za nevažeći i administrator. --Igor Windsor (razgovor) 14:45, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Izbrusit ćemo. :D -- E.A.Poe 14:53, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Alooo, pa nisam ja pokrenuo raspravu ovdje. Imaš istoriju izmjena, znaš :)). – Aca (razgovor) 14:50, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Selio si! :P Samo polako :P Da ti nisi selio ovdje, old man Igor ne bi ovdje pokretao raspravu :P -- E.A.Poe 14:54, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Kad se admini ne slažu[uredi | uredi kod]

Dalje, predlažem da se tekst: "Ukoliko se pojavi sumnja u valjanost jednog ili više glasova, o tome treba obavijestiti jednog od aktivnih administratora ili birokrata, koji će onda izvršiti provjeru sumnji i utvrditi radi li se o valjanom glasu ili ne; odluka birokrata, sukladno važećoj hijerarhiji, ima veću važnost od odluke administratora. Ukoliko se radi o glasanju koje se tiče statusa nekog administratora ili birokrata, ti isti administratori ili birokrati mogu samo istaknuti zahtjev za ocjenu valjanosti glasa, ali osobno ne mogu odlučivati o valjnosti tog glasa kako bi se sačuvača nepristranost" zameni tekstom: "Ako se pojavi sumnja u valjanost jednog ili više glasova, o tome treba obavijestiti jednog od aktivnih administratora ili birokrata, koji će onda izvršiti provjeru sumnji i utvrditi radi li se o valjanom glasu ili ne. U slučaju različitih stavova administratora i/ili birokata, argumenti se moraju javno obrazložiti u nastojanju da se postigne saglasnost. Birokrat može doneti konačnu odluku, ali mora se voditi općim pravilima. Ukoliko se radi o glasanju koje se tiče statusa nekog administratora ili birokrata, ti isti administratori ili birokrati mogu samo istaknuti zahtjev za ocjenu valjanosti glasa, ali osobno ne mogu odlučivati o valjnosti tog glasa kako bi se sačuvača nepristranost." Treba težiti dogovoru a ne odmah presecati po kratkom postupku. --Igor Windsor (razgovor) 14:37, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

@Igor Windsor: Ha, istovremeno pišem. :D Eno ti gore pa vidi. Problem je što je @Aca iz meni nejasnihr azloga onaj prijedlog opet selio i sad je stoviro kupus gdje ljudi raspravljaju na tri mjesta. Aca, molim te da više ne seliš aktivne rasprave van mjesta na kojemu su započele, a pogotovo ukoliko je nešto na Pijaci da svi mogu vidjeti. S razlogom je tamo da ljudi ne moraju letjeti uokolo. -- E.A.Poe 14:40, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe: Samo sam premjestio prijedlog na zasebnu stranicu. Ne vidim u čemu je tu problem. Ne treba opterećivati Pijacu kilometarskim tekstom sadržine smjernice. Pritom sam uspio dovesti korisnike (Windsora) da se izjasne i poboljšaju prijedlog. Ovaj razgovor bi iz formalnosti trebalo da bude na Pijaci, možeš ga premjestiti ako želiš. – Aca (razgovor) 14:48, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Aca: Nije problem, ali ako ljudi 10 dana raspravljaju na mjestu X, onda upadneš ti i premjestiš sve to na mjesto Y, ljudi će pomisliti da je to usvojeno i da je rasprava završena. Pijaca je mjesto koje treba biti opterećeno svime, zato je i tu. Da se ljudi skupe, nabacaju svoje pizdarije tu i onda da drugi ljudi pljuju po tome. Zato smo, božemoj, tu kao civilizrani svijet! :D Dakle, samo polako, molim te. Rekao sam ti x puta, ima stvari koje treba riješiti mimo onih koje su u procesu rješavanja, sukladno čemu - pusti procese koji idu da idu kako idu, a ako imaš vremena - uvijek ćemo ti naći neke zadatke! :D -- E.A.Poe 14:58, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Priznajem da sam ja mislio da je rasprava završena i smernica još-malo-pa-usvojena, zato sam intervenisao. Ali tu nije bilo zle namere ni sa čije strane, očito manji nesporazum (uključujući i kod mene). --Igor Windsor (razgovor) 15:05, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ma ne, nisam ja to ni mislio, samo Aca malo brzo to sve radi, a nema potrebe za time. Rasprava traje do kraja mjeseca i ako sve bude po planu, od 1.1. stupa na snagu :) -- E.A.Poe 15:50, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Da @Aco, ako misliš prebacivati stranice i/ili rasprave zamolio bih te da svoj naum najaviš i dobiješ podršku na odgovarajućem mjestu - na Pijaci, gdje se rasprava nalazi(la). Podržavam odvažnost ali ne valja svojevoljno brzati da izbjegnemo nesuglasice i posljedice (desinkronizacija rasprave i sadržaja kada se nalaze na više stranica, privid neaktivnosti u raspravi ako se odvija na drugoj stranici nego originalnoj, itd). Iz tih razloga ću spojiti ovu raspravu natrag na Pijacu. -Vipz (razgovor) 20:12, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Komentar korisnika Vipza[uredi | uredi kod]

Tko smije glasovati: Podržavam u cijelosti točke 2, 6, 7 i 9. U slučaju točke 1, preporučujem minimalnu ovlast da bude autopatrola: ne trebamo praviti prepreke manje aktivnim doprinositeljima sa ozbiljnim stažom u nadi da ćemo time također zahvatiti maliciozne korisnike. Prve je vrlo lako razlikovati od spavačkih računa - onih koji su uvijek doprinosili sitno i u intervalima (makar zadovoljili minimume), pa se odjednom nađu na glasanju? U točki 5, sve poslije "najmanje šest mjeseci" je nepotrebno, na kraju će ostat elita od možda petero članova SH projekta koja će moći glasati za novog admina ili birokrata. Dakako da trebamo ojačati preventivne mjere od malicioznih (disruptivnih) korisnika, ali smjernicama o ponašanju na projektu, ne objektivnim zadovoljavanjem aktivnosti. Slučaj izložen u točki 8 praktički je nemoguće izvesti nenamjerno - koliko ljudi ima više aktivnih računa koje koriste na istoj Wikipediji, a da nisu bot računi? Od tih ljudi, koliko ih može "zaboraviti" da su već glasali na istoj anketi ili sudjelovali na istoj raspravi? To može biti samo maliciozno čaraparstvo za koje nema opravdanja - kakva biranja koji će se glas zadržati ako je uhvaćen na djelu!? :-) Sve njihove glasove poništiti i pokrenuti uobičajenu proceduru za čarapke. -Vipz (razgovor) 00:08, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

@Vipz:
 1. Što nije potvrda automatska nakon tri dana? Mislio sam na one ovlasti kada možeš postavljati slike? Jesam se krivo izrazio?
 2. A da stavimo da mora postojati najmanje 250 neponištenih izmjena u periodu od najmanje šest mjeseci? Tako smo zapravo pomirili oba kriterija?
 3. A ovo s čarapama je stavljeno da popstoji kao pravilo. Bolje to imati da je de iure sve kako spada nego se poslije dovesti u situaciju da Sadko govori "a nemate pravila za to", jer nam je infrasturktura oko pola toga jako loša.
Što misliš? -- E.A.Poe 00:17, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe:
 1. Automatska potvrda jest sistemski dodijeljena svakome s 3-4 dana starim računom, a jedan stepen više imaš autopatrolu, ono što admini+ moraju odobriti svakom pojedincu ovdje: Wikipedia:Zahtjevi za ovlaštenja#Autopatroleri. Mislim da je fer imati autopatrolu kao opći minimum za glasanje u bilo ćemu na projektu kao prvi obrambeni mehanizam. Na osnovu ovoga, da smo pravilo već imali, Sadkov glas ne bi se uvažavao jer ga nismo autopatrolirali, a čini mi se da ni nećemo do daljnjeg. Odgovorit ću i na ovu drugu točku, ali skrećem pažnju na to da je ovo već dovoljno za obranu čak i od nekakve dobro organizirane urote od 10-20 ljudi koji ovom projektu ne doprinose uredno. Mislim da iskreno nema potrebe za strožijim mjerama od ove, što se tiče uslova za uvažavanje glasova.
 2. Generalno, znam da je ovo u svrhu ograničavanja malicioznih suradnika, te znam da je 250 po 6 mjeseci banalno nizak prag, ali ovime impliciramo da je broj izmjena važniji od kvalitete istih, a također potičemo poništavanje izmjena u svrhu sabotiranja nekog glasa. Nadalje, nemojmo prioritizirati glavni imenski prostor. Kategorije, šabloni, moduli - rad je na svim tim poljima jako koristan i poželjan. No kako rekoh, ovo se rješava "smjernicama o ponašanju na projektu, ne objektivnim zadovoljavanjem aktivnosti", tako da sam općenito Okrugao crveni znak s minusom Protiv da problem rješavamo brojkama i dokazivanja aktivnosti - ukoliko se uslov za glasovanje povisi na autopatrolu (volio bih da se ovaj prijedlog raspravi ispod). -Vipz (razgovor) 04:08, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
A ako želite biti nešto sigurniji od (malo vjerojatne, vjerujem) sabotaže na vrhu, dodijela autopatrole i svih viših ovlašćenja bi se trebala izvršavati konsenzusom dva administratora+. -Vipz (razgovor) 04:22, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz: Ovo prvo je dosta efektno rješenje koje pokriva sve, kako si sam rekao - na taj način možemo riješiti sve muhe jednim udarcem; meni to nije palo na pamet, ali ako mi možeš odgovoriti na sljedeća, da mi riješiš dileme, spreman sam se potpuno prikloniti toj soluciji i odbaciti sve numeričke kriterije. Dakle:
 1. Imamo li kriterije za dodjeljivanje autopatrolerskog statusa ili je to ostavljeno na procjenu adminu? Ima li kakvih rokova? Kada se status autopatroliranog suradnika gubi?
 2. Koliko je vjerojatna situacija da netko tko zaslužuje taj status ga ne dobije zbog nemara/lijenosti/zaborava ili tako neke benigne, banalne gluposti?
 3. Kolika je vjerojatnost da netko poput Sadka dobije taj status i onda ga zloupotrebljava? Može li mu se tada instantno oduzeti status? Što ako ga netko dobije u trenutku X, nakon toga prestane kvalitetno doprinostiti i djeluje maliciozno samo zato što u trenutku Y ima ta prava?
 4. Bi li za izbore admina i birokrata trebali imati neki strozi kriterij? Patroler ili tako nešto?
Što se tiče ove tvoje naknadne opaske, mislim da je ona jedva pa teorijska, ali s ovim pravilima rješavamo da u taj sustav upadnu likovi poput Sadka. Dakle, odgovori mi na navedena pitanja i ako mi riješiš dileme koje imam, ići ćemo s tim, s obzirom na to da ljudi uglavnom ili nisu zadovoljni s numerčkim kriterijima uopće, ili teško usuglašavamo brojke o kojima govorimo, i to bi trebalo biti super. :D -- E.A.Poe 04:26, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe:
 1. Kome se dodijeljuje kaže ti njihova stranica WP:Autopatrolirani, a to se da i poboljšati ako ima potrebe (mislim da se treba ukloniti onaj dio o "velikom broju članaka", ne rade svi nove članke ili ne pomažu u glavnom imenskom prostoru, nego i drugdje). Rok od sedam dana za izjašnjavanje smo odredili ovdje: #Redefiniranje: Wikipedia:Zahtjevi za ovlaštenja. Mislim da se status ne treba uopće gubiti neaktivnošću, ono nije ovlašćenje nego uputa patrolerima da je, kako je rekao i @Orijentolog u odjeljku #Komentari gore, taj korisnik "provjerljiv", a takav će ostati dok se ne dokaže suprotno.
 2. Vrlo, vrlo nevjerojatna situacija da se među nas 4, uskoro 5 admina, nitko ne odazove na ovlašćivanje zasluženog statusa, čak i na cimanje, a pogotovo ako i kada se isti suradnik pokuša uključiti u glasovanje (tada više ne možeš ignorirati da se njihov status treba razmotriti). Aktivni patroleri dobro su upućeni na kvalitetu doprinosa određenih novajlija. Vjerujem da neće i ne treba biti problema ovdje dokle god je netko od nas aktivan, kao i dosad.
 3. Počne li se smatrati da se korisnikove izmjene trebaju ponovno patrolirati zbog repetitivnog kršenja pravila u Y trenutku, oduzimaju im se autopatrola. Mislim da je potrebno posuditi par postupaka sa EN Wikipedije, ali nisam 100% upućen kako oni točno postižu konsenzus za pravedno sankcioniranje problematičnih suradnika, a da ne ispadne da su njihova glasačka prava spadaju na adminski hir.
 4. Ne, dati pravo patrolerima da biraju admina bi bilo kao da daš gradonačelnicima da biraju predsjednika. Ako imamo dobar mehanizam za pravodobno skidanje potencijalnih zloupotrebljenih autopatroliranih ovlasti, nema potrebe da uredni suradnici koji nisu zainteresirani u održavanje projekta (patrola+) nemaju pravo glasa. To bi bilo štetno, nikako ići tim putem.
Jedva pa teorijsko je i ponavljanje slučaja hr.wiki na sh.wikiju isto, pa eto upravo diskutujemo kako da se od takvog nečega zaštitimo. -Vipz (razgovor) 05:29, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Rezultati glasovanja: Ništa sporno, osim da je po mom mišljenju šest mjeseci predugačak hiatus za neuspješnu kandidaturu (točka 4). Ljudi se lako predomisle ili se stvori nova potreba, odnosno hitnost za novim adminom/birokratom u međuvremenu. Predložio bih 3 mjeseca za prvu situaciju i hitan postupak kojim se može bilo kada ponovo kandidirati za potonje situacije. -Vipz (razgovor) 00:08, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Ovaj dio je ispravljen. Sad ću odgovoriti na prvi dio. -- E.A.Poe 00:13, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Da glasati o adminima i birokratima mogu samo oni koji imaju minimum autopatrol status na sh.wiki nije loša ideja. Međutim, do sada se taj status davao "na osećaj" jer nije nikakva prava nosio sa sobom, nego je jednostavno olakšavao posao patrolerima - naime, jedan manje korisnik čije se izmene moraju patrolirati. Ako će sada taj status nositi i određena "prava", onda se slažem da se predlog uvek mora izneti na za to predviđenom mestu (kao i do sada), da treba ostati otvoren npr. 5 dana i da se o njemu moraju saglasiti npr. bar dva patrolera ili admina. Ne vidim zašto bi se samo admini izjašnjavali - oni će samo iskoristiti alat koji imaju da odluku sprovedu u delo. Izuzetak bi mogli biti pouzdani korisnici koji se vraćaju pod novim imenom - njima se autopatrol status može jednostavno "vratiti". --Igor Windsor (razgovor) 09:21, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor da, ono o 2 admina+ je bilo primjera radi, patroleri su čak najbolje sposobni procijeniti rad potencijalnih korisnika za autopatrolu (znači potreban konsenzus najmanje 2 patrolera - svi admini po zadanom već spadaju u grupu patrolera). Korisnici koji se vraćaju na Wikipediju pod drugim računom (ovo je vrlo rijetko) bi isto trebali proći ovu proceduru, čisto da se stigne formalno utvrditi da jesu oni kojima se predstavljaju. Hoćemo li započeti novi odjeljak za ovu ideju odmah kad se završi ova rasprava (jer je dosta drukčije od onoga što je Edgar predložio)? -Vipz (razgovor) 22:47, 15 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz: Ja ću adaptirati pravila sukladno ovom tvom prijedlogu. Ono što bih ja volio jest da ovdje odmah ubaciš pravila sticanja i gubitka autopatroliranog statusa da i to "usvojimo" u paketu s ovim. Nakon tvojih odgovora i Igovorih komentara, mislim da je ovo najbolja solucija i slažem se da s njom pokrivamo sve moguće solucije. Samo treba regulirati taj status. -- E.A.Poe 00:42, 17 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Unesene su izmjene sukladno prijedlogu, tako da molim kolege da bace oko na aktualni prijedlog smjernice o tome tko smije glasovati pa da jave slažu li se s aktualnim prijedlogom. -- E.A.Poe 00:46, 17 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Djeluje mi pristojno. Prijedlog je umnogome razrađen, skraćen i lišen nepotrebne birokratije. Podržavam. I ako može, buduće ovakve rasprave neka budu kraće, neka se razradi cijeli prijedlog u projektnom imenskom prostoru, pa onda nek se predloži za raspravu i usvajanje. Ima još mnogo pitanja za rješavašnje (uglavnom tehničke prirode). Ako bi svaka rasprava trajala mjesec dana, trebat će nam još 20 godina dok ne usvojimo neke osnovne odluke. – Aca (razgovor) 20:11, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Aca: Ovo uvođenje svake smjernice jedne-po-jedne smatram čisto formalnim da se ne Pijaca ne zatrpava, i iz toga razloga smatram razradu budućih prijedloga na projektnim stranicama i održavanje rasprava o njima na SZR istih adekvatnim prijedlogom, koji bi se također trebao usvojiti kao smjernica. Ipak smatram da ih ne treba vremenski ograničavati ako su još uvijek u tijeku, nego recimo, kada postoji generalan konsenzus i prošla je jedna sedmica.
@Edgar Allan Poe: budem, iako bih volio da ostale kolege predlože takva pravila prije mene. :-) -Vipz (razgovor) 22:24, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Status autopatroliranog korisnika[uredi | uredi kod]

Imamo već Wikipedia:Autopatrolirani. Eventalno samo dodati da će se taj status dodeliti sedam dana nakon postavljanja zahteva ili predloga, osim ako dva patrolera ili administratora nisu iznela obrazložene primedbe, u kom slučaju se isti zahtev ili predlog može opet podneti nakon [npr. 30] dana. --Igor Windsor (razgovor) 22:50, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Nastavlja se u novom odjeljku: #Autopatroleri. -Vipz (razgovor) 08:20, 23 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Možemo li se vratiti terminu "glasanje"?[uredi | uredi kod]

Naime, "anketiranje" mi ima nekako neobavezujući prizvuk. A i svuda se govori o glasanju (voting). Nakon što sam razmislio o tome, zaista mislim da bi trebalo da opet govorimo o "glasanju", ponegde konkretno i o "izboru", dok mi "anketa" ima više prizvuk "ispitivanja javnog mnjenja" i "opipavanja pulsa naroda" - dakle, nečeg neobavezujućeg. --Igor Windsor (razgovor) 21:46, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Pa anketiranje/glasanje nije nešto obavezujuće. Rekli smo da Wikipedia ne funkcionira kao demokratija i da se odluke na njoj ne donose prostim prebrojavanjem glasova. Drugi razlozi navedeni su ovde. Wikipedia na engleskom uglavnom koristi polling. Anketiranje i treba da bude, takoreći, ispitivanje javnog mnjenja. – Aca (razgovor) 22:01, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Hmm. I dalje mi se ne sviđa. Video sam razloge, ali nisam se tada izjašnjavao o predlogu. Je li onda kod nas "anketiranje" isto što i "glasanje" i "rasprava" i "izbor"? Meni je "anketiranje" tipa kad te u marketu presretne neko i pita koristiš li "pesil" ili "ariel". Prosto, za wikipediju, nije mi to - TO. --Igor Windsor (razgovor) 22:11, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Podržavam Igora. Ovo je ionako promijenjeno svojevoljno, tako da ću vratiti na "glasovanje". -- E.A.Poe 01:56, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ako dozvoljavate, moram se složiti s Acom oko wikiprincipa. Wikipedija nije demokracija u smislu da se odluke ne donose preglasavanjem nego konsenzusom. Anketa se koristi kad nije jasno postoji li konsenzus ili ne, pa se na taj način utvrdi. Što se tiče samog termina, svejedno je, ali mora postojati strpljenje, dobra volja i dobra praksa barem pokušaja uspostave konsenzusa prije bilo kakvog glasanja. Napominjem da nisam upoznat s dinamikom ove zajednice i da ne mogu procijeniti niti dati nekakvu čvrstu preporuku kako bi ova zajednica trebala funkcionirati, ali pod pretpostavkom da ne postoje ljudi ukopani u rovove, kao na hr.wiki, onda bi se usudio predložiti da ako se ne mora, da se ne krene putem koji isključuje konsenzus, a preferira glasovanje. Jer kad se jednom krene tim putem, razvija se nova dinamika u zajednici koja u ekstremu dovodi do stanja kakvo je na hr.wiki - da se oko ničega ne dogovara ni razgovara, argumenti nisu bitni, niti se traži konsenzus, nego se o svemu glasa čim jedna od grupa koje tamo djeluje zaključi da ima većinu. Na kraju imate wikipediju u kojoj se broje nerealno visoko postavljeni doprinosi potrebni za glasanje, a izbore i dileme odlučuju čarapare, a ne argumenti.
Primjerice, u wikiteoriji ne bi trebalo uopće imati "izbor" za admina, već bi netko kome trabaju dugmići trebao zatražiti da mu se dodijeli status, obrazlažući zašto mu treba i za što bi ga koristio. Ukoliko u razumno vrijeme nema nikoga tko se argumentirano protivi, bez velike pompe i bez glasovanja mu se rola postavi. Cijelo vrijeme trajanja procedure, kandidat je dužan odgovarati na pitanja, a tek ako na kraju (npr 30 dana) nije jasno postoji li konsenzus ili ne, onda se pristupi glasovanju, anketi, kakogod se zvala. Nakon što završi period glasovnaja, "najstariji" među surandicima (ne mora nužno biti ni admin) sumira razloge za i protiv i proglasi rezultat. Pri tome je obično za pozitivan ishod potrebno dobiti između 2/3 - 3/4 glasova, ali nije čvrsto pravilo, ukoliko taj "najstariji" (i obično ne predlagač) ima dobre argumente zašto netko može postati admin s manje ili više matematički potrebnih glasova.
U konkretnom Acinom primjeru, Aca je dobro samostalno otvorio kandidaturu, napisao zašto mu treba admin i otvorio raspravu. Dobio je značajnu podršku, ali se javilo nekoliko suradnika koji su imali ozbiljne zamjerke i to ne vezano za ono što Aca tvrdi da namjerava raditi kao administrator, već opće prigovore na njegov karakter. Da ne ulazim sada ovdje u meritum stvari, dovoljno je reći da bez obzira na iskod ankete/glasovanja i podrške koju Aca dobije ili ne dobije, na kraju je na onome/onima koji će zaključiti raspravu da donese odluku o Acinoj administraturi. U konkrentom slučaju, obzirom na izneseno, mislim da su izneseni zaključci dobri - zaustavljanje procedure dok se ne potvrde ili ne otklone prigovori.
Ovo sve pišem iz razloga što želim skrenuti pozornost i na još jednu mogućnost koja se koristi na naprednijim wikipedijama. Naime, čak i ako ja privatno mislim da Aca ima određene nedostatke, ne bi imao razloga za primjedbu kad bi Aca uistinu koritio dugmiće za ono što je napisao - "standardiziranju dokumentacijskih podstranica, uređivanje filtra zloupotreba, brisanje nekonstruktivnih stranica i skrivanje zlonamjernih izmjena". Prevedeno, Aca zatraži i dobije namjenski ograničene adminske alate, a ukoliko iskoči iz toga za što se je kandidirao - npr. počne koristiti alate za blokiranje neistomišljenika, za nametanje svoje volje i slično, onda ga se lijepo zamoli da vrati alate i kandidira za admina "opće prakse" (koji nema ograničenja) za što u originalnoj kandidaturi nije dobio mandat. Obično je takva "uvjetna" kandidatura popraćena izjavom na SZR kandidata u kojoj budući admin sam sebi postavlja granice djelovanja uz razumijevanje da će mu birokrat skinuti ovlasti čim te granice neopravdano prijeđe. (Opet podsjećam na primjer jednog admina na hr.wiki koji je izabran radi tehnike, a petlja se u sve i svašata u maniri slona u staklani).
Mislim da bi to bila korisna stvar i da bi mogla pomoći u puno lakšoj uspostavi konsenzusa kod davanja adminskih ovlasti korisnicima na ovoj wikipediji. (Naravno, uz još jednom napomenu da ne poznajem dinamiku ovog projekta, ali mi se prijedlog i inače čini razuman).  Imbe  hind 💊 01:27, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ispričavam se na WP:WALL. Meni je esej najkraća jezična forma. :D  Imbe  hind 💊 01:28, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

"Ako korisnik izgubi autopatrolerski status zbog zlonamjernog ponašanja, poništit će se svi njegovi glasovi u tekućim anketama"[uredi | uredi kod]

Ne znam više gde se vodi rasprava o sadržaju smernice, pa stavljam ovde. :) Dakle, predlažem da se briše tačka 2. ("ako korisnik izgubi autopatrolerski status zbog zlonamjernog ponašanja, poništit će se svi njegovi glasovi u tekućim anketama") jer implicira da neko može izgubiti autopatrolerski status u sred nekog glasanja ("ankete") i to upravo zbog toga kako je glasao/izjasnio se/odgovorio na pitanje iz ankete. Na primer, glasa se o izboru osobe X za administratora, ja baš podržavam da ta osoba bude izabrana, a onda autopatrolirane osobe Y i Z glasaju protiv, iznesu oštre kritike na račun postupanja osobe X, onda ja osobe Y i Z proglasim za zlonamerne, ukinem im autopatrolerski status i poništim njihove glasove. Je li to tako zamišljeno? Dakle, to bi moglo uneti strah među korsinike da glasaju/izjašnjavaju se po savesti i onako kako zaista misle. Ukratko: nema poništavanja glasa koji je autopatrolirani korisnik dao čak i ako mu se nakon toga ukine taj status - a po opštim uzusima zaštite od odmazde, taj se status ne bi trebao ni ukidati zbog iznesenog mišljenja u raspravi, odnosno anketi. Može se uvek blokirati ako je prekršio neko pravilo, npr. o napadačkom ponašanju i sl. --Igor Windsor (razgovor) 22:35, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

@Igor Windsor: Ovo je napisano da se spriječe maliciozne izmjene poput onih Sadkovih. Ti kao admin ili birokrat ne možeš ukinuti status mimo procedure, tako da mislim da tu nema mogućnosti zlouporabe. Ovo je napravljeno kako bi se, recimo, spriječilo to da ljudi formalno zadovolje uvjete za autopatroliranog i onda zlorabe to pravo da opstruiraju projekt, što nismo mogli znati u trenutku dodjele statusa. Dakle, netko stekne status i onda nakon toga krene praviti pizdarije, sabotirati glasove i sl.; zajednica mu oduzme prava - ne čini mi se fer da onda ti njegovi opstruirajući glasovi ostanu. Mislim, ovo samo objašnjavam, neću se puno sporiti oko ovoga jer postoje mehanizmi kojima se ovo može regulirati i ovako, ali volio bih da ostane kao jasna odredba da se procedura ne komplicira. -- E.A.Poe 02:01, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe: Znam, ali nije u redu da korisnici glasaju u strahu. Pri tom, nemamo ni u naznakama pravila o ukidanju autopatrolerskog statusa. A npr. zamisli glasaš na državnim izborima, popodne ti stigne rešenje da ti se oduzima državljanstvo, sad će neko ići vaditi tvoj glasački listić iz kutije? :) Smatram da taknuto - maknuto, tj. ko je glasao kad je imao pravo glasa, ne može mu se naknadno poništavati glas. --Igor Windsor (razgovor) 18:52, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor: Bujrum :D (Iako ti je usporedba na račun onih @beduinovih prvoloptaških doskočica, jer se na izborima glasuje anonimno, ovdje ne! :P) -- E.A.Poe 18:58, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor i @Edgar Allan Poe mislim da bi ovo trebalo biti više ovako: "Ako korisnik zavrijedi blokadu..." i ne odnositi se na gubitak autopatrolerskog statusa, jer blokade uvijek moraju biti opravdane, a skidanje autopatrole može proći ispod radara i stoga zloupotrijebljavati se (od strane ne možda nas, nego eto budućih admina). Nadalje bi se moglo razmotriti to da bi glas trebao biti poništen (isključivo) ako je blokada uzrokovana upravo tim glasom ili posrednim razgovorom u istom izboru. Treba razmotriti činjenicu da neki korisnici dolaze s drugih projekata, naprave pomutnju, možda zavrijede blok - ali ako im se glasovi ne ponište, njihov je posao tu obavljen, ionako nisu kanili drugdje doprinositi. -Vipz (razgovor) 09:35, 23 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz: To mi je terminološka stvar, ali slažem se u ovom dijelu: "ali ako im se glasovi ne ponište, njihov je posao tu obavljen, ionako nisu kanili drugdje doprinositi." To je nekako idejna osnova ovog prijedloga, tako da mislim da neki mehanizam mora biti, ali mislim da smo to pokrili kroz ovu ocjenu valjanosti pa možda i ne treba sada konkretno pisati pravilo o tome. -- E.A.Poe 13:52, 23 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Ispitivanje želja zajednice 2023. s početkom u januaru[uredi | uredi kod]

Zdravo!

Ispitivanje želja zajednice omogućava saradnicima da predlože i podrže nove alatke i tehnička poboljšanja. Izdanje ispitivanjа za 2023. počet će u ponedjeljak, 23. januara 2023. u 19:00 (CET).

Pozivamo vas da podijelite svoje ideje o tehničkim poboljšanjima naših alatki i platformi. Nije potrebno imati veliko iskustvo u uređivanju ili tehničkim vještinama. Ispitivanje je pravo mjesto da podijelite vlastite zamisli o poboljšanju našeg softvera ako ste ga nekad upotrebljavali.

Ovo su datumi koji se odnose na faze ispitivanja:

 • Prva faza. Možete iznositi i preispitivati prijedloge te raspravljati o njima. Faza počinje 23. januara, a završava se 6. februara.
 • Druga faza. Tehnički tim zajednice u okviru Fondacije Wikimedia pregledava i organizira prijedloge. Faza počinje 30. januara, a završava se 10. februara.
 • Treća faza. Tim anketira saradnike o prijedlozima. Faza počinje 10. februara, a završava se 24. februara.
 • Četvrta faza. Tim objavljuje rezultate. Faza se odvija 28. februara.

Svoje prijedloge slobodno možete formulirati na igralištu ako želite da ih upotpunite i dovršite prije početka ispitivanja.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali lani. Vidimo se u januaru!

Hvala vam! U ime Tehničkog tima zajednice, STei (WMF) 13:59, 13 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Tehničke novine[uredi | uredi kod]

Sveopća težnja da se ide ukorak s vremenom iziskuje uvođenje tehničkih novina. Sada je vrijeme da se ide tim putem, putem modernizacije i napretka. U narednim odjeljcima iznijet ću neke prijedloge kako možemo u tehničkome smislu poboljšati projekt, olakšati navigaciju i čitanje projekta, povećati uredničku bazu i olakšati uređivanje. – Aca (razgovor) 22:04, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

ORES – alatka za pregled izmjena[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Predlažem uvođenje ORES-a, alatke za pregled izmjena. Alatka se zasniva na vještačkoj inteligenciji i može filtrirati izmjene u zavisnosti od njihove dobronamjernosti ili zlonamjernosti, problematičnosti ili neproblematičnosti. Naime, sistem funkcionira tako što urednici provjere određeni broj izmjena i vježbaju tu vrstu inteligencije (ovdje se mogu vidjeti sve tekuće kampanje vježbanja). Smatram da treba da počnemo kampanju za sh.WP jer su sr.WP i bs.WP već uvele ove filtre. - Aca (razgovor) 22:04, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Okrugao crveni znak s minusom Protiv sam bilo kakvog sustava koji filtrira išta temeljem umjetne inteligencije ili algoritama jer mislim da to ubija poantu našeg rada. Nemam generalno dobrih iskustava s ovakvim sustavima (glupavi su dugoročno) i nisam za da se uvodi išta ovoga. No, to je samo moje osobno mišljenje, koje je ovdje izrazito subjektivno, tako da ako netko s objektivnijim uvidom misli da će nam biti od koristi ovo - nek' ide :D -- E.A.Poe 01:46, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe: Nisi razumeo poantu. Ovo neće sakriti izmjene, samo će ih razvrstati u filtre, pa ćemo mi patroleri koji aktivno patroliramo moći lakše da pratimo izmjene. Dakle, nije riječ o tome da se sakriju izmjene ili da se one automatski patroliraju, već je tema da se one samo bolje organiziraju. Osim toga, iz iskustva s ovim modelima znam da su izuzetno pouzdani jer su trenirani na uzorcima izmjena. – Aca (razgovor) 01:53, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Poanta je samo ta da ne volim išta temeljeno na umjetnoj inteligenciji. Malo staromodno, al' smatram ju glupavom. Ništa osobno, al' ako mogu izreći svoje mišljenje, onda je ono tako. Nek' drugi kolege evaluiraju to bolje od mene. :D -- E.A.Poe 01:56, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe: Ovo se u biti zove mašinsko učenje. U suštini, nema nikakvih nedostataka. Jedino što ćemo dobiti jest mogućnost da obojimo izmjene koje su problematične crvenom, a one dobronamjerne plavom, pa ćemo samo ići i provjeravati šta nam se prohte. Toliko jednostavno. Ne treba odbacivati sve što je moderno :)). – Aca (razgovor) 02:00, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ne, ne, ja samo odbacujem umjetnu inteligenciju. :D Al' kažem, ako se ostali slažu, samo daj :D -- E.A.Poe 02:02, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Ako jest kako kažeš, onda mogu biti samo Okrugao zeleni znak s plusom Za. -Vipz (razgovor) 04:19, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za - Ovo bih voleo videti kako funkcioniše. --Igor Windsor (razgovor) 08:38, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za ništa ne košta da se proba. — Alalch Emis 17:51, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

GrowthExperiments[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Predlažem potpuno uvođenje projekata Tima za rast. To je u biti sistem mentorstva. Svi novi korisnici automatski će dobiti mentora kojemu će moći postavljati pitanja. Projekti također omogućavaju novim korisnicima da se lakše nauče da uređuju Wikipediju dodavanjem viki-linkova i provjerom članaka. GrowthExperiments već postoji na hr.WP i sr.WP. – Aca (razgovor) 22:04, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

 Uzdržan, jer nisam siguran treba li nam trenutno, ali ovo je načelno dobra ideja. Dakle, slažem se s idejom, samo nisam siguran koliko nam je potrebna. Ukoliko mislite da je potrebno, slobodno smatrajte moj glas kao da sam Okrugao zeleni znak s plusom Za. -- E.A.Poe 01:47, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Nikad nisam ovakvo nešto probao :O Smatram da treba dati svu moguću pomoć i podršku novopridošlicama, a ovo mi se čini samo dobrim za početak. Pretpostavljam da su "topics" kategorije koje iz kojih mi konfiguriramo da daje tematske članke? Također pretpostavljam da će novalije lakše znati koji su iskusni suradnici zainteresirani pomoći im. Ako ništa i ne bude od njega, valja probati, pa težim glasu Okrugao zeleni znak s plusom Za. -Vipz (razgovor) 04:48, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
 Uzdržan, kao i Edgar. Za sad nas ima dovoljno da možemo uskočiti po potrebi, a nedovoljno da možemo dati značajniji broj mentora sa slobodnim vremenom kakvo bi ovaj poduhvat zahtevao. --Igor Windsor (razgovor) 08:41, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe, Igor Windsor: Ovo je jedna od dobrih osnova za povećanje uredničke baze. Pružimo li novim korisnicima topao doček, oni će se duže zadržati na projektu (user retention rate). Novajlije će ovime brže napredovati, dobit ćemo više kvalitetnijih korisnika, dok ćemo istovremeno odgovarajućim filtrima imati dobar uvid u to šta novi korisnici rade. Mentori mogu biti svi patroleri. Iako nas ima nedovoljno, treba probati, pa će se prirodno povećati broj patrolera i olakšati posao. – Aca (razgovor) 09:47, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za. Ovo je prilika da se proba nešto što može povećati broj aktivnih (i dobrih) saradnika. Uprkos rezervama koje su upravo motivisane sadašnjim nevelikim brojem istih. Ne košta da se proba. Ako ne bude išlo dobro, nema veze zaista. — Alalch Emis 17:53, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Mislim da bismo usput mogli ponovno razmotriti stvaranje imenskog prostora za Nacrte. Novi korisnici katkad ne znaju gdje da svoj polunapravljeni članak postave, pa ga stave ili na svoju korisničku stranicu ili u GIP. (Tuđe) korisničke stranice nisu najbolje mjesto za razradu budućih članaka jer odvraćuju druge suradnike da na njima rade, a GIP nije mjesto za održavanje nedovršenih članaka koji će u radovima vjerojatno biti dugo. -Vipz (razgovor) 07:39, 25 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Desktop Improvements[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Predlažem uvođenje Poboljšanja računarskog prikaza tako da novi Vector 2022 bude podrazumijevano vidljiv svim korisnicima. Novi Vector jest nova verzija teme Vector koja je prilagođena i omogućava lakše čitanje, navigaciju i pretragu. Tabela sadržaja članaka prikazivat će se interaktivnije, pretraga će sadržavati slike i kratak opis, dok su jezičke veze integrirane sa jezičkim izbornikom. Desktop Improvements već postoji na sr.WP. – Aca (razgovor) 22:04, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Komentari[uredi | uredi kod]

Ne mogu govoriti za druge, ali lično preferiram stari Vector skin jer želim da iskoristim maksimum svog ne baš velikog ekrana. Kome se ne sviđa Vector 2022, lako napravi račun i prilagodi si kao ja sebi. Idemo u korak s vremenom! P.S. da glavna stranica ne bi izgledala zastarjelo na novom skinu, započeo sam njenu renovaciju i pozivam da se pomognu praviti novi odjeljci - molim da se vidi Razgovor o šablonu:Glavna stranica) :) -Vipz (razgovor) 23:50, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Ovdje sam isto kao i @Vipz, međutim nemam ništa protiv da se ovo uvede kao jedna od mogućnosti. Ukoliko će i dalje postojati varijanta da ja koristim izgled koji hoću, još jedan dodatni nije problem, ali bih za default prikaz i dalje ostavio ovaj koji imamo sada jer taj koriste i na en.wiki, koliko znam. Dakle, ovo kao default, ali može još jedna mogućnost za one koji to žele, zašto ne. -- E.A.Poe 01:49, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Zapravo sam ovdje ciljao da Vector 2022 bude podrazumijevani prikaz, dok bi se klikom na jedan link moglo vratiti na stari Vector u podešavanjima. – Aca (razgovor) 02:02, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
A to ne... vidio sam da neke Wiki to imaju, al' osobno mi se to ne sviđa i dok se eventualno ne promijeni na en.wiki, ne bih to dirao, barem ne ja osobno. -- E.A.Poe 05:06, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Što se mene tiče, može i tako. Trebali bismo ovo uraditi kada to odradi i najveća Wikipedija, na engleskom jeziku. Niti smo mi najspremniji za Vector 2022, niti je sama tema u najspremnijoj fazi razvoja i da se poraditi na njoj. -Vipz (razgovor) 14:44, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao crveni znak s minusom Protiv, video sam na drugim wikipedijama i ne paše mi. Francuska je najgora. Ljudi mogu promeniti prikaz u postavkama. --Igor Windsor (razgovor) 08:42, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

@Edgar Allan Poe – važna obavijest za tebe – Vector 2022 planiraju uvesti kao zadanog 18. siječnja na EN Wikipediji! Ne bega nam ova sudbina, prije ili kasnije. -Vipz (razgovor) 07:52, 12 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Ne žuri nam se :) --E.A.Poe 12:54, 12 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Sistem dodjele i oduzimanja ovlaštenja[uredi | uredi kod]

Oduzimanje administratorskih ovlaštenja[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Predlažem da birokrati dobiju pravo da oduzimanju administratorska ovlaštenja. Trenutno, birokrate mogu dati administratorski status, ali ga ne mogu oduzeti, pa zato moramo čekati intervenciju stjuarda. Vjerujem da smo kao zajednica spremni preuzeti ovu odgovornost. – Aca (razgovor) 22:04, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Okrugao zeleni znak s plusom Za ovo sam, ne vidim zašto ne. Trenutno imamo jako pouzdan tim i ne vidim zašto ovo ne bismo omogućili Igoru i Ripperu. -- E.A.Poe 01:50, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za Ista stvar s birokratima kao i u mom dolje razloženom glasu, nisam ni znao da to već ne mogu. Nema smisla da su omogućeni jačim ovlaštenjem od skidanja ovlasti (blokada) kao ni to da ne mogu upravljati čitavim projektom, za čega su izglasani. -Vipz (razgovor) 01:59, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za - Posebno ako je tako na drugim ex-YU wikipedijama. --Igor Windsor (razgovor) 08:43, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za, u skladu sa svim gorenavedenim prilično očiglednim razlozima. — Alalch Emis 17:56, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Pokrenut je task na Phabricatoru i napravljena odgovarajuća zakrpa. Bit će uvedeno početkom januara. Pratiti ovaj kalendar. – Aca (razgovor) 17:30, 26 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Novost: @Edgar Allan Poe, Vipz, Igor Windsor, Alalch E.: Nažalost, ovo nije moguće uvesti. Konzultirao sam se s nekim korisnicima na Gerritu i Phabricatoru. Naime, postoje određena ograničenja za ovakve konfiguracijske promjene. Izgleda da kao projekt nismo dovoljno veliki kako bi stekli pravo da samostalno upravljamo oduzimanjem administratorskih ovlaštenja /jer nemamo više aktivnih birokrata/. Žao mi je. – Aca (razgovor) 00:02, 28 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Oduzimanje autopatrolerskih ovlaštenja[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Predlažem da administratori dobiju pravo da oduzimanju autopatrolerska ovlaštenja. Trenutno, administratori mogu dodijeliti autopatrolerski status, ali samo birokrate mogu taj status oduzeti. Vjerujem da su administratori spremni preuzeti ovu odgovornost. – Aca (razgovor) 22:04, 18 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Okrugao zeleni znak s plusom Za, kao i gore - E.A.Poe 01:50, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za; nema smisla da administratori ne mogu uklanjati grupe koju mogu dodavati, pritom da mogu uklanjati sve ostale više-rangirajuće grupe - koje mogu i dodati - osim autopatrole (vidi Posebno:Popis_korisničkih_prava#sysop). -Vipz (razgovor) 01:59, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za - Sasvim logičan predlog. --Igor Windsor (razgovor) 08:44, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za. Vrlo normalno i samo po sebi razumljivo, dok je sadašnje stanje gde onaj ko dodeljuje status ne može i da ga oduzme dosta neobično. — Alalch Emis 17:58, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Prevod smjernica[uredi | uredi kod]

@Aca:, one smjernice od gore treba prevesti s engleskog. Ne možemo imati nešto, a da ne možemo pročitati o čemu se radi na projektu. --E.A.Poe 01:51, 19 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

@Edgar Allan Poe: Bit će to veliki pothvat, ali poradit ću na tome! – Aca (razgovor) 21:21, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Usklađivanje članaka vezanih za evoluciju sa hr.wiki[uredi | uredi kod]

Obraćam vam se iz razloga što namjeravam, ukoliko mi dozvolite prvo vi, pa okolnosti, pa slobodno vrijeme i zadravlje, napraviti postupnu sinkronizaciju članaka na sh.wiki, primarno iz područja evolucijske biologije, sa onima na hr.wiki. Znam da članci nisu "ničiji" i da ne trebam ničiju dozvolu, ali pošto sh.wiki nije moja primarna wikipedija osjećam se kao gost, pa se tako namjeravam i ponašati - stoga prvo pitam. (Pogotovo bi htio znati postoji li kakav wikikolega kojemu je evolucijska bilogija primarni (ili visoki) interes, pa da se uskladimo prije nego što išta poduzmem.

Ne mislim sve tekstove "pregaziti" već većinom inkorporirati postojeći sadržaj, koliko ima smisla, a ovisno i o kvaliteti postojećeg sadržaja. Popis članaka koje mislim uređivati možete naći ovdje: [1].  Imbe  hind 💊 06:47, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

@Imbehind: Dobro nam došao. Ne treba da se osjećaš kao gost, već kao jedan od saradnika projekta. Slobodno možeš prenositi članke s hr.WP. Molim te, obrati samo pažnju da prenosiš članke koji su kvalitetni. Dakle, članke bez izvora i one koji krše osnovne Wikipedijine smjernice nemoj prenositi. Također, nedavno smo utrvrdili da na hr.WP postoji veliki broj članaka prepisan s Hrvatske enciklopedije, što predstavlja kršenje autorskih prava. Imaj i to u vidu, pa budi, dakle, oprezan pri prenošenju. – Aca (razgovor) 06:53, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
OMG @Aca! Kakve su šanse da @Imbehind koji je sređivao neke od najkompleksnijih članaka na HR i upoređivao sadržaje regionalnih i velikih Wikipedija za to uistinu prenosi takve članke? Ko od korisnika uopće prenosi članke bez izvora i sa izvornikom sadržaja u Hrvatskoj enciklopediji? Zvuči mi poprilično kao patronizirajuća dobrodošlica... Da mi je OVO rekao neki administrator pri dolasku na SH, samo bi se zaokrenuo za 180 stupnjeva i otrčao u suprotnom smjeru glavom bez obzira :-)))
--Zblace (razgovor) 08:34, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Imbehind: Osećaj se kao kod kuće. :) --Igor Windsor (razgovor) 08:40, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Dobrodošlica i od mene @Imbehind! Kao što sam reče, ničiju dozvolu ne trebaš za unaprijeđivanje sadržaja sh.wiki. Na Wikipedijama kojima dobronamjerno doprinosiš nikad se nemoj smatrati kao gostom; mnogo naših stalnih suradnika uređuje dva, tri, katkad i sva četiri postojeća projekta odjednom. Da imamo aktivnog wikikolegu kojemu je evolucijska biologija interes, sumnjam, tako da ti je ova čitava oblast free rein. A evo ti i kontekst Acine poruke: Razgovor:Fizika čvrstog stanja. -Vipz (razgovor) 18:37, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Imbehind: Ukoliko naletiš na sadržaj s HE ili ostalih izvora koji su na hr.wiki etiketirani kao bez dozvole, slobodno obavijesti Igora ili mene da to riješimo i pogledamo. :) (apropo Vipzovog komentara za fiziku čvrstog stanja) -- E.A.Poe 18:41, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Iskreno, nisam uopće znao da je HE verboten. Znam da je korištenje HE na hr.wiki bilo jako često, pa sad ne znam da li je zabranjena dok sam ja odsutan, ili sam zaboravio u međuvremenu (star sam, očito i već senilan - nije zajebancija, trebalo mi je vremena da se sjetim kako se potpisuje sad...). Čak sam napravio jedan stub na hr.wiki prije par dana, većinom prepisan sa HE. Ionako sam ga mislio popraviti, sad ću morati požuriti s tim...
A što se tiče "pregaživanja" (u nedostatku bolje riječi) postojećih članaka, vjerujte, najteže je meni to raditi jer ni meni ne bi bilo drago da to meni netko napravi. Kažem, pokušat ću spasiti što se može, ali naprosto nemam izbora. Primjerice, ako pogledate članak evolucija na sh i hr i pogledate što sam radio jučer na hr.wiki, (doduše teško) možete zakljuliti ovo - da sam našao dio an sh.wiki koji mi se učinio zgodan - onaj dio koji spominje načine izolacije i kako utječu na specijaciju. Zbog dvije rečenice koje sam reciklirao s sh.wiki, presložio sam 2 razine članaka na hr.wiki - evolucija i specijacija. Tako obično radim.  Imbe  hind 💊 23:09, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Je, vo s HE je nedavno utvrđeno, kao što vidiš, da licenca ne valja i sad sve što imamo mora biti pobrisano. Ajajaj... -- E.A.Poe 23:25, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Zblace: Okej, super mi je da Aca i ti imate nerazjašnjene probleme, ali Wiki nije Televisa presenta pa te molim lijepo da s ovakvim i inim upadicama prestanemo. Okej je bilo kada se ticalo tebe, al' ovi sarkastični upadi na svaki Acin komentar nemaju smisla. Tako da - prestani, please. :) -- E.A.Poe 18:39, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe svaki? Pa ovo je jedini...ili je dio dramatizacije i tvoj input jer dajem feedback šefu ili kako si ga ono zvao? ;-) -- Zblace (razgovor) 19:24, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Zblace: Imao si Acu osobno, imao si Sadka, imao si sada Imbehinda. To su 3/3 as far as I am concerned. Ali nevažno, molim te da prestaneš jer nema veze ni s temom, ni sa čim. Eto, nek' sam ja sa šefom, nek je sve ovo dramatizacija, ja ću to prihvatiti, ali neka ovo bude zadnja, molim lijepo :) -- E.A.Poe 19:29, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

SpaSHavanje članaka ili ...sebe[uredi | uredi kod]

Čini mi se da će dnevno raspravljanje i spašavanje članaka od korisnika koji imaju potrebu diskriminatorno brisati članke (a neće utrošiti vrijeme da se upoznaju sa pravilima i praksama drugdje ili sustavno brisati od najgorih prema manje lošim) postati nešto od čeg se neću moći distancirati, te se odmičem od SH na dnevnoj i reduciram na mjesečni posjet. Želim vam ugodne blagdane, praznike i sve najbolje u Novoj! --Zblace (razgovor) 20:37, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Pravila za izbor administratora i birokrata[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


S obzirom na recencne probleme i nedoumice i štosvene, predložio bih da se, sukladno pravilima na Meti na našu Wikipediju prenesu sljedeća pravila i uvjeti za izbore administratora i birokrata (jer iste trenutno nemamo; imamo onaj prijedlog za koji ne znam jel' ikad usvojen, mislim da čak silom vremena jest, al' eto) i da se proces konačno riješi. (Napomena: Boldana pravila su ona koja se smatraju minimumom na Meti, dakle njih ne možemo nikako revidirati, a ona koja nisu boldana su naša interna pravila).

Administratori[uredi | uredi kod]

 1. Kandidat za administratora mora biti aktivni član zajednice s autopatroliranim statusom i stažom od minimalno šest mjeseci aktivnog rada na srpskohrvatskoj Wikipediji.
 2. Kandidat za administratora može biti predložen od strane jednog ili više korisnika, ali se može kandidirati i sam.
 3. Izbor administratora traje 30 dana od dana postavljene kandidature.
 4. Ukupno pri izboru mora biti minimalno deset (10) glasova, pri čemu kandidat mora dobiti minimalno 80% glasova za. Uzdržani se glasovi ne broje.
 5. Kandidat prilikom glasovanja mora dobiti podršku barem jednog administratora.
 6. Glasovi protiv moraju biti obrazloženi jer bilo kakvo protivljenje zahtijeva argumentiranu raspravu.

Birokrati[uredi | uredi kod]

 1. Kandidat za birokrata mora biti aktivni administrator srpskohrvatske Wikipedije s minimalno jednom godinom aktivnog rada na srpskohrvatskoj Wikipediji.
 2. Kandidat za birokrata može biti predložen od strane jednog ili više korisnika, ali se može kandidirati i sam.
 3. Izbor birokrata traje 30 dana od dana postavljene kandidature.
 4. Ukupno pri izboru mora biti minimalno petnaest (15) glasova, pri čemu kandidat mora dobiti minimalno 80% glasova za. Uzdržani se glasovi ne broje.
 5. Kandidat prilikom glasovanja mora dobiti podršku barem jednog administratora.
 6. Glasovi protiv moraju biti obrazloženi jer bilo kakvo protivljenje zahtijeva argumentiranu raspravu.

Tko može glasovati?[uredi | uredi kod]

 1. Glasovati o izboru administratora i birokrata mogu samo autopatrolirani korisnici ove Wikipedije.

Neka ova pravila već se primjenjuju, neka su nova, al' mislim da je ovo nekako sukus pa da riješimo i to. -- E.A.Poe 23:22, 20 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Okrugao zeleni znak s plusom Podržavam sva navedena pravila i uvjete, nemam primjedbi. -Vipz (razgovor) 13:47, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Izjašnjavanje[uredi | uredi kod]

Bilo bi dobro da se izjasni barem 10 autopatroliranih korisnika, pa ako 80% glasa "za", možemo smatrati da su pravila usvojena. --Igor Windsor (razgovor) 00:12, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

A većina ovoga je s Mete, tehnički nam ni ne treba... mislim da ovo može ići na principu rasprave, al' dobro - nemam ništa protiv glasovanja :D -- E.A.Poe 00:14, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
 1. Okrugao zeleni znak s plusom Za --Igor Windsor (razgovor) 00:12, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
 2. Okrugao zeleni znak s plusom Za - samo ne trebamo gledati u svaki glas --E.A.Poe 00:14, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
 3.  Uzdržan: @Igore, i za tebe smo jedva sakupili 15 glasova, a ja ne bih bio ni izglasan! Još nadodaj strožije kriterije za glasanje koji se upravo kuvaju u odjeljcima iznad i ispod, nikad više nećemo nikog izglasat. :D Da ipak ostavimo na 10? -Vipz (razgovor) 13:47, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
  @Vipz: To je Metin kriterij za birokrate. Ne možemo ići ispod jer na Meti mogu reći da nam neće važiti. -- E.A.Poe 13:51, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
  Jesam ja ovo krivo shvatio? Bit će da jesam... -- E.A.Poe 14:00, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
  @Edgar Allan Poe u točki 4 kažeš da se "uzdržani glasovi ne broje", ali mislim da bi ih na Meti tehnički smatrali dijelom od tog minimuma 15. A za ovo zadnje pitanje, pogledaj info kutijicu na vrhu stranice: These guidelines do not alter or override any local policies or guidelines approved by active wikis. The guidelines are a statement of how stewards wish to exercise their discretion. Slažem se da bi trebali što više težiti da udovaljamo kriterijima koje Meta preporučuje, ali ako mi odlučimo da je nama 15 previše, oni s nama tu nemaju ništa, to je naša odluka. -Vipz (razgovor) 14:06, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
  @Vipz: Aha, ipak nisam. A što se tiče ovoga, jednom smo tako pokušali skinuti ovlasti neaktivnim adminima prije godinu dana, mislim, pa su nas s mete otpilili jer se nije ispoštovala procedura koju oni traže. Nemam ja ništa protiv da se prag smanjuje, al' bojim se da bi nam to moglo stvoriti probleme koje bismo ovako sigurno izbjegli. Jer te ovlasti na kraju daje Meta, a ne mi pa zato. Mislim da je logika Mete ta da ako nemamo 15 ljudi koji bi redovno sudjelovali u izboru da nam birokrat onda ni ne treba (ili, barem, ne toliko njih), što po meni i nije nešto pretjerano pogrešna logika. -- E.A.Poe 14:14, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Procedura izbora[uredi | uredi kod]

Pogledate li tekuću kandidaturu za novog administratora na HR projektu, vidjet ćete da imaju proceduru sličnu onoj kakvu bih ja predložio da i mi imamo:

 1. Prijedlog.
 2. Čekanje formalne potvrde kandidature od kandidata.
 3. Period od 15 dana za postavljanje i odgovaranje na pitanja.
 4. Period od 15 dana za glasanje.

A zašto? Zato što nam glasovi moraju biti informirani. Prije glasovanja važno je saznati što više o kandidatu od što više različitih strana (ne samo njegovog predlagatelja ili njega samog), dati priliku da se nedoumice raščiste i izbjeći povlačenje ranih glasova zbog kasnih saznanja. -Vipz (razgovor) 13:47, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Ovo je zapravo nadopuna ovoga moga i ne kosi se pretjerano s mojim prijedlogom pa nemam ništa protiv. Nisam siguran koliko je ona nama potrebna per se i kako bi doprinijela nečemu jer malotko se zapravo vodi argumentima pri ovim stvarima (nažalost), ali nemam ništa protiv ako se drugi kolege slažu. Ukoliko su za, ja ću ovo podržati. -- E.A.Poe 13:51, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor: Nisi rekao što misliš o ovome? -- E.A.Poe 02:00, 28 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Razumem motiv za predlog, ali nisam siguran da mi se sviđa. Deluje mi malo kao odugovlačenje i, iskreno, mrcvarenje. Postupak izjašnjavanja je dosad sasvim dobro funckionisao i ne bih ga značajnije menjao. --Igor Windsor (razgovor) 08:15, 28 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor ako je samo dužina procesa problem onda 10+10 ima smisla kao kompromis.-- Zblace (razgovor) 08:00, 30 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

U duhu nove godine i činjenice da je Igorov gornji prijedlog bio nerealan, mislim da možemo zaključiti ovu raspravu i potvrditi kako je postignut kompromis oko pravila za izbor administratora na sh.wiki. Sačekat ću još do kraja dana prije nego iskopiramo pravila, ukoliko još netko ima što za dodati, ali mislim da nema potrebe to dodatno otezati. --E.A.Poe 13:01, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Autopatroleri[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


S obzirom da će ovaj status uskoro biti od presudne važnosti za neke aspekte ove Wikipedije, mislim da treba regulirati njegovo stjecanje i gubitak pa, po uzoru na englesku Wikipediju, idemo i to riješiti.

Stjecanje statusa autopatroliranog korisnika[uredi | uredi kod]

Autopatrolirani korisnici oni su koji su svojim radom stekli povjerenje zajednice i dokazali da poznaju kako Wikipedija funkcionira iznutra. To su korisnici koji su opetovano pokazali da znaju pisati članke u skladu s Wikipedijinim standardima, da poznaju pravila i smjernice Wikipedije te da su tehnički dovoljno potkovani da se njihova uređivanja ne moraju kontrolirati od strane patrolera ili administratora. S obzirom da status autopatroliranog korisnika za sobom povlači određena prava i obveze, njegovo stjecanje podložno je sljedećim pravilima:

 1. Status autopatroliranog korisnika ne stječe se automatski te korisnik mora biti predložen za taj status od strane patrolera ili suradnika s većim korisničkim pravima. Ukoliko korisnik smatra da udovoljava uvjetima, može se i sam kandidirati za ovaj status.
 2. Status autopatroliranog korisnika može dobiti samo onaj korisnik koji je aktivan najmanje mjesec dana na Wikipediji te je u tom periodu pokazao da zna uređivati članke u skladu s Wikipedijinim standardima, da pozna pravila i smjernice Wikipedije te da je tehnički dovoljno potkovan da se njegova uređivanja ne moraju kontrolirati od strane patrolera ili administratora. Pri tome je potrebno da korisnik ima barem 100 prekontroliranih izmjena u glavnom imenskom prostoru.
 3. Prijedlog o stjecanju statusa aktivan je sedam dana.
 4. O prijedlogu ili zahtjevu mogu se izjašnjavati patroleri i administratori.
 5. Ako najmanje dva patrolera ili administratora iznesu obrazložene primjedbe protiv prijedloga ili zahtjeva, status autopatroliranog korisnika neće se dodijeliti.
 6. U tom slučaju, isti se zahtjev ili prijedlog može opet podnijeti nakon 30 dana.

Gubitak statusa autopatroliranog korisnika[uredi | uredi kod]

Status autopatroliranog korisnika daje se korisnicima koji su aktivni na srpskohrvatskoj Wikipediji i koji su u toku s aktualnim događanjima na projektu po pitanju njegovog internog funkcioniranja. Sukladno tome, status autopatroliranog korisnika može se izgubiti temeljem sljedećih pravila:

 1. Status autopatroliranog korisnika gubi se automatski ili po prijedlogu.
 2. Status autopatroliranog korisnika gubi se automatski u sljedećim slučajevima:
  1. Čaraparenjem: ukoliko se utvrdi da je korisnik zlorabio sustav koristeći jednog ili više čarapaka, svi računi korisnika izgubit će status autopatroliranih korisnika.
  2. Vlastitom odlukom: Ako autopatrolirani korisnik sam zatraži ukidanje ovog statusa.
 3. Status autopatroliranog korisnika gubi se po prijedlogu u sljedećim slučajevima:
  1. Ako drugi korisnik primijeti da se recentne izmjene autopatroliranog korisnika ukazuju na to da ne ispunjava uvjete propisane za stjecanje tog statusa.
  2. Ako autopatrolirani korisnik grubo prekrši neka od pravila Wikipedije.
 4. U slučaju automatskog gubitka, ne provodi se glasovanje te se status oduzima u trenutku ukazivanja na ispunjavanje uvjeta.
 5. U slučaju gubitka statusa po prijedlogu, postavlja se prijedlog o gubitku statusa, koji ostaje otvoren sedam (7) dana i na koji se primjenjuju ista pravila i uvjeti kao za stjecanje statusa: naime, status će biti oduzet osim u slučaju da najmanje dva patrolera ili administratora iznesu obrazložene primjedbe protiv prijedloga o oduzimanju statusa.

Eto, ovo je rađeno po uzoru na en.wiki i neka naša pravila pa da i to riješimo. --E.A.Poe 00:58, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Komentari[uredi | uredi kod]

Bilo mi je prestrogo, pa sam preradio i malo ublažio. --Igor Windsor (razgovor) 10:43, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor: Broj stvorenih članaka je kriterij s en.wiki, možda ne mora biti 25... ali mislim da možemo utezi barem 5-10 komada kao reprezentativne primjere nečijeg rada? -- E.A.Poe 13:24, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe: Neki ljudi nikad nisu napravili članak, npr. Parola per parola, nego popravljaju postojeće. Mislim da kriteriji treba da budu razumni, ali ne i strogi i, poznajući našu wikipediju, za neke dobronamerne korisnike nedostižni. --Igor Windsor (razgovor) 13:53, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor: Ovako, vratit ću svoje stare dodatke ali ću ih staviti u italik da drugi kolege vide. Dosta si toga izbacio, s nečim se baš i ne slažem pa neka kolege vide i kažu svoje mišljenje! :D Al' zato će biti u italiku da se vidi razlika. -- E.A.Poe 14:12, 21 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Za zapisnik: ne slažem se ni sa jednom stavkom u italiku, bilo zbog strogosti bilo zbog birokratizacije, npr. nerealnog očekivanja da će ljudi pohrliti da glasaju o auopatrolerima. Jedva se i o administratorima izjašnjavaju. Da ne govorim o treniranju strogoće tipa da blok znači gubitak autopatrolerskog statusa. Želimo li od sh.wiki napraviti zatvoreni kružok petorice korisnika? Radije sam za to da nemamo pravila nego da imamo ovakva. --Igor Windsor (razgovor) 19:56, 22 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor: A da stavimo najmanje tri glasa? Odnosno, da ostane ono što već piše, da kandidatura dobiva podrušku ako je podrže najmanje dva patrolera i jedan administrator. Naime, slažem se s ovim da ljudi generalno ne glasuju i da je to problem, međutim patroleri i admini imaju određene funkcije, a s njima i dužnosti pa ne bi bilo zgorega "upregnuti" ih da se potrude oko ovoga. Na taj način imamo neki cenzus, odnosno nije izbor automatski po proteku vremena, a opet - nitko se ne prisiljava na glasovanje osim onih kojima je ionako dužnost paziti na to? S tim da bi se glas predlagatelja računao automatski tako da bi de facto trebala samo dva glasa? -- E.A.Poe 13:57, 23 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Komentar korisnika Vipza[uredi | uredi kod]

Stjecanje statusa autopatroliranog korisnika

Sva ovlašćenja ispod administratora trebaju ostati stvar konsenzusa, bez glasanja. Nemojmo popravljati ono što nije pokvareno.

 1. Okrugao zeleni znak s plusom Postojeća situacija.
 2. Okrugao zeleni znak s plusom Brojke...: Mjesec dana kontinuiranog doprinošenja projektu zvuči dobro – dovoljno dugo da se novi korisnik upozna s projektom i njegovom zajednicom, kao i obratno – i to je jedini kriterij koji nam je ovdje potreban. Sve ostalo su naši patroleri+ sposobni procijeniti sami.
 3. Okrugao crveni znak s minusom 7 dana: Umjesto roka nakon kojega dolazi odluka, trebamo imati okvir unutar kojeg odluka treba pasti, bilo isti dan ili do tada, a to može biti recimo mjesec dana (vidi primjer u najnedavnijoj kandidaturi). Uostalom, autopatrola je puno češća i puno manje važna procedura od izbora za admine/birokrate; nije realno očekivati veliki odziv u kratkom roku.
 4. Okrugao zeleni znak s plusom Patroleri naviše: Ali ne glasovati, nego postići konsenzus.
 5. Okrugao zeleni znak s plusom 65%+ za: Ali spustiti na najmanje 3 patrolera+.
 6. Okrugao crveni znak s minusom 2 patrolerske/adminske primjedbe: Ovo mi se čini samo kao mogući loophole koji će jednom u budućnosti nekom udruženom adminskom/patrolerskom duetu omogućiti da prefarbaju konsenzus, ako se uopće uspije zadobiti bez podrške ova dva korisnika na 65%+.
 7. Okrugao zeleni znak s plusom 30-dnevni hiatus: uredno.
Gubitak statusa autopatroliranog korisnika
 1. Mislim da bi gubitak statusa uvijek trebao biti po prijedlogu, s jednom iznimkom.
 2. Ta iznimka je "vlastita odluka" u točki 5. Pretpostavljam da do ovoga može doći u slučajevima najavljenog odlaska; ako tako suradnik sam odluči, valja udovoljiti.
 3. Sve ostale iz točke 2 prebacujem ispod navedena tri. Prijedlozi za gubitak bi trebali biti valjani gdje sam stavio "Za":
  1. Okrugao zeleni znak s plusom Bilo čiji prijedlog: Svi bi trebali moći biti u mogućnosti prijaviti prekršitelje.
  2. Okrugao zeleni znak s plusom Grub prekršaj: Grubi prekršaji su oni koji ishode u blokadi.
  3. Okrugao zeleni znak s plusom Zlorabljenje statusa: Poznato i kao izigravanje sistema.
  4. Okrugao crveni znak s minusom Neaktivnošću: Kako sam se već prije izjasnio u svom odjeljku gore, mislim da se autopatrolirani status nikada ne treba gubiti neaktivnošću. Ljudi nisu nakon nekog određenog roka stranci projektu Wikipedije, a trebaju se smatrati "provjerenima" dok se ne dokaže suprotno. Drugi problem je: tko će pratiti kada kome treba skidati ovaj status? Pa i da napišemo bota za ovo i da ne znači višak ljudskog posla, zbog već navedenih razloga ne bih podržao.
  5. Okrugao zeleni znak s plusom Blokiranjem: Blokovi su zavrijeđeni kršenjem pravila i smjernica projekta (bilo u glasu, bilo u posrednom razgovoru ispod, bilo negdje drugdje), što implicira da se izmjene takvih korisnika trebaju patrolirati.
  6. Okrugao zeleni znak s plusom Čaraparenjem: Čaraparstvo je teška povrijeda pravila i smjernica projekta i ishodi u blokadi.
  7. Okrugao crveni znak s minusom Odlaskom s projekta: Neaktivni računi ionako ne mogu glasati, ne? Ako se slučajno predomisle i vrate na projekt, shodno gornjem odgovoru, nisu neprovjereni.
 4.  N/A po odgovoru 1.
 5. Okrugao zeleni znak s plusom Procedura: Ne provoditi glasovanje jer ono vodi ka više preglasavanja i manje argumenata. Neka zauzme oblik debate s okvirom od 7 dana.

-Vipz (razgovor) 13:53, 23 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]


Ovako, sukladno dvama komentarima, malo sam doradio prijedlog. Dakle, mislim da glasovanje treba ostati jer sada autopatrolirani status za sobom vuče i neka druga prava, a pitanje konsenzusa je opet podložno interpretaciji i svest će se na prebrojavanje. S obzirom na činjenicu da mogu glasati tamo patroleri+, mislim da će se zlouporabe toga izbjeći. Ipak, promijenio sam inicijalni prijedlog kako sam gore naveo Igoru tako da je sustav glasovanja drugačiji. Izbacio sam neaktivnost i odlazak kao razloge gubitka statusa as per Vipz, a slažem se s ostalim da blokiranje i čaraparanje znače da se ne radi o pouzdanom suradniku i da njegove izmjene u tom slučaju treba nadzirati. Recimo, Sadko je automatizmom dobio taj status, a mislim da postoji možda 5% njegovih izmjena koje nisu revertane, što je apsurdno po meni. Također, cenzus ta kandidaturu sam revidirao tako da sam ukinuo broj članak kao kriterji, ali sam ostavio broj izmjena. Zašto? Moramo imati reprezentativni uzorak na kojem ćemo temeljiti izbor. Netko može doći tu, biti par mjeseci, napraviti 10-ak valjanih izmjena ili 20-ak, kao što je to napravio Sadko nedavno da bi izigrao sustav, netko će ga predložiti, sve je formalno u redu i imamo - problem. Zato mislim da bi trebao biti neki reprezentativni uzorak izmjena. --E.A.Poe 14:15, 23 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

I dalje sam protiv glasanja. Smatram da korisnik treba steći autopatrol status ako se protivno (s obrazloženjem) ne izjasne dva patrolera ili administratora. Takođe, autopatrol status gubi se po predlogu osim ako se protiv takvog predloga ne izjasne (s obrazloženjem) dva patrolera ili administratora. S ostalim se mogu složiti, makar teška srca. --Igor Windsor (razgovor) 20:29, 23 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor: Što ako tebe nema taj tjedan, nema ni Rippera, ja previdim, a nitko se drugi ne javi, a recimo, Sadko 2.0 kandidira sam sebe da bi mogao nešto opstruirati? Ili, recimo, isti uvjeti kao i prije, samo neki Korisnik X dođe i ne sviđa mu se Korisnik Y jer je rekao da je Tim Edward, a ne tim Jacob, i predloži ga za skidanje statusa, nitko se ne javi i opa. Čisto raspravljam da vidim kako tvoj sustav funkcionira u ovim situacijama - ako misliš da štima i da može biti održiv, onda ćemo vratiti samo predlaganje kao takvo. Ostalo ću sada maknuti s italika jer je okej. :D -- E.A.Poe 13:34, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor: Ovo sam te pitao gore! :D -- E.A.Poe 19:15, 26 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe To su neki worst case scenarios. Zašto jednostavno ne sagledaš realnu situaciju na sh.wiki, gde treba da pišemo takva pravila koja će privući dobre korisnike, a ne ona koje će oterati loše? Ako nema nikoga 10 dana, pa se provuče neko "loš", ima narednih 10 dana da se svaka greška ispravi. Ako nas strah i paranoja budu vodili kod pisanja pravila, neće biti dobro za sh.wiki. -- Igor Windsor (razgovor) 19:38, 26 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor: Pa ovo i radim za worst case scenario; da nije bilo Sadka, ne bismo se ni maltertirali s ovim, ali znaš i sam da mladci žele objediniti projekte u jedan... :D Al' bujrum, ti si kriv ako se nešto zezne! :P -- E.A.Poe 19:43, 26 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor, @Vipz: Evo, aktualna verzija usklađena je s navedenim dogovorima -- E.A.Poe 19:46, 26 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe @Vipz Precrtao sam ono što i dalje smatram da treba izbaciti i podvukao sam jednu reč kojom bih zamenio onu precrtanu. Da objasnim: blokiranje je već kazna, ne vidim zašto bi isti "prestup" povlačio dve kazne, naime i blok i gubitak autopatrol statusa. Do blokiranja može doći iz različitih razloga, od kojih mnogi ne moraju nužno imati veze s kvalitetom korisnikovih izmena u GIP-u i potrebom za patroliranjem. Što se tiče odredbe o tome da korisnik "zlorabi svoj status za maliciozne izmjene ili opstruiranje rada projekta" - to je toliko subjektivno i podložno interpretacijama, da ne zavređuje biti u pravilima. Naprotiv, meni miriše na disciplinovanje "neposlušnih" korisnika. A "neposlušni" neretko vuku svet (i enciklopedistiku) napred. Smatram da je dovoljna odreba o "grubom kršenju pravila Wikipedije". Za gornji nacrt, uz moje - mudre, dakako :) - izmene, spreman sam glasati. -- Igor Windsor (razgovor) 20:20, 26 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Stavio sam tvoje izmjene u italik, opet, da ljudi vide, ovako će ispasti da smo od toga odustali. Ja sam svoje mišljenje o tim stvarima već rekao, tako da se neću ponavljati, a vidjet ćemo što @Vipz kaže na najnoviji draft pa ćemo vidjeti hoćemo li još što mijenjati dalje :D -- E.A.Poe 20:24, 26 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe Kul, sve više mi se sviđa. Još da izbacimo sve to u italiku, pa možemo dalje. :) -- Igor Windsor (razgovor) 21:06, 26 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Igor Windsor kako je to lijepo rekao @Alalch E., blokade su preventivne, ne punitivne. Dakle, ne radi se o kazni, nego prevenciji daljnje zloupotrebe tih ovlasti. U pravu si što se tiče blokadi iz različitih razloga, zato sam i predložio da sve ovo ide uvijek po prijedlogu, pa da se utvrdi postoji li potreba za patroliranjem blokiranog korisnika (kad im istekne blok). Sve su ove odredbe "po prijedlogu" naposlijetku podložne interpretaciji glasača - u ovom slučaju patrolera i administratora. I molim te da pogledaš moj posljednji komentar u ovom odjeljku. :) -Vipz (razgovor) 13:31, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe kad se izbaci sve to u italiku, može ići. -Vipz (razgovor) 13:36, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz: Ček, ček, sad mi nije jasno. Ti braniš stav da blokada treba biti osnova oduzimanja, ali po prijedlogu, ne automatski? Onda to treba prebaciti u daljnji odjeljak, ne izbaciti, zar ne? I... dalje smatraš da se glasovi trebaju poništiti? @Igor Windsor, da dodam i tebe: vidjet ćemo što Vipz još kaže na ova moja pitanja, ali ovo je još jedna molba obojici. Autopatrolerski status nije nešto što bi se trebalo dodjeljivati tek tako, dakle mora biti nešto temeljem čega ćemo to dodijeliti jer... nije čokoladica, za sobom vuće i neka prava, i neke obveze. Sam vremenski protok i subjektivna procjena sposobnost za mene nisu dovoljni, tako da bih molio da se uvede barem jedan numerički kriterij broja izmjena u GIP-u da bismo mogli biti sigurni da imamo neki uzorak izmjena na kojem ćemo temeljiti našu dodjelu statusa, da se on više ne dijeli kao dosad pa su ga dobivali svi, čak i oni koji to ne zaslužuju. Ne mora biti 150, to može biti neka simbolička brojka od 50 izmjena u GIP-u, al' to je jedini uvjet od ovih italika za koji bih stvarno volio da ostane i koji mi, s obzirom da je svrha ovog statusa da se utvrdi je li korisnik dobro radi i možemo li mu prepustiti da vrši izmjene bez da ga promatramo, ima smisla i u skladu je s ovlastima koje dodjeljujemo. Mislim da onaj tko želi taj status može napraviti 2 izmjene dnevno u GIP-u kroz mjesec+ dana i da to nije ni nerealno ni strogo. -- E.A.Poe 13:48, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe da ne švrljamo o onome što sam malo prije rekao, smatraj ovo konačnim odgovorom: mislim da točka 3.2. već pokriva sve te slučajeve, dakle ne treba prebacivati to o blokadi u drugi odjeljak, jednostavno izbaci. Ali eto, možemo zadržati taj numerički kriterij, ako baš inzistiraš, i može biti 150. -Vipz (razgovor) 14:09, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz: Oki, to je riješeno, samo nek još @Igor Windsor kaže jel' mu okej 150 izmjena ili ćemo naći neko kompromisno rješenje od 100, možda? -- E.A.Poe 14:12, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe @Vipz A ko će prebrojavati tih 100 izmena? I zaista mislim da kvantitet nije bitan, nego kvalitet. Kod nekoga se nakon 10 izmena vidi da je dobar urednik. Ali ok, ako Edgar insistira... Igor Windsor (razgovor) 17:38, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
A to se lako provjeri kroz povijest izmjena i filter, lako dobiješ brojke. Mislim, to će ići automatizmom, ovo je napravljeno da imamo neki reprezentativni uzorak izmjena. Okej, onda imamo konačnu varijantu. Mislim, ukoliko se ovo pokaže nepraktičnim, uvijek kasnije možemo smanjiti ili skroz izbaciti :) -- E.A.Poe 17:51, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Iako je ova diskusija trajala nešto kraće, mislim da možemo zaključiti kako su se svi koji su htjeli izjasnili te kako smo i ovdje postigli konsenzus oko novih pravila za stjecanje autopatrolerskog statusa na sh.wiki. Kao i gore, ostavit ću do kraja dana ukoliko još netko ima što za dodati prije kopiranja. --E.A.Poe 13:03, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Čestitke[uredi | uredi kod]

Korisnicima a bogami i posetiocima sh.wiki čestitam predstojeće praznike, od Badnje večeri sutra do sprske Nove godine 13.1.2023, i želim puno zdravlja, sreće, energije (uključujući struju i grejanje) te mnogo novih članaka. --Igor Windsor (razgovor) 20:32, 23 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Pridružujem se čestitkama! Sretni novogodišnji i božićni praznici! – Aca (razgovor) 21:08, 23 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Čestit Božić i sretna Nova godina dragim čitateljima i urednicima Wikipedije! -Vipz (razgovor) 10:16, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Pridružujem se čestitkama! Sve najbolje svim ljudima dobre volje i posebno onima koji slave blagdane i praznike. Nadam se da odmarate i od ekrana bar duplo više nego inače - ja jesam ;-)
-- Zblace (razgovor) 12:12, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Pridružujem se čestitkama, također. :) -- E.A.Poe 13:07, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Hvala , također sve najbolje svima kolegama, koleginicama, posjetiocima i suputnicima i od moje strane. Utoplite se i lijepo proslavite sa svojim najbližim.--Inokosni organ (razgovor) 02:14, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Feminizam i folklor (2023)[uredi | uredi kod]

Poštovane zajednice,

Srećni božićni i novogodišnji praznici!

Pozivamo vas da pomognete u priređivanju globalnog takmičenja Feminizam i folklor 2023. na vašim lokalnim Wikipedijama. To je takmičenje u pisanju članaka koje će se održati od 1. februara do 31. marta. Usmjerit će se na feminizam, ženska pitanja i rodno fokusirane teme, sa svojevrsnim fokusom na rodni jaz i temu narodne kulture na Wikipediji iz takmičenja Wiki voli folklor.

Pomozite da Wikipedia obradi folklor s vašeg podneblja tako što ćete pisati i poboljšavati članke o temama kao što su: narodni festivali, narodne igre, narodna muzika, žene i kvir folklorne ličnosti, sportisti narodnih igara, žene u mitologiji, žene ratnici u folkloru, vještice i lov na vještice, bajke itd. Korisnici mogu pripomoći izradom novih članaka, dopunom postojećih ili prevođenjem članaka s liste predloženih.

Molimo organizatore da ovo učine da bi prijavili svoje zajednice na takmičenje:

 1. Napravite stranicu o takmičenju na vašoj lokalnoj Wikipediji.
 2. Postavite kontrolnu tablu (Fountain).
 3. Napravite lokalnu listu i spomenite hronologiju, lokalne i međunarodne nagrade.
 4. Postavite obavještenje o takmičenju na nivou cijelog projekta ili zatražite od lokalnih administratora interfejsa da to učine.
 5. Dodajte link do lokalne stranice i kontrolne table na Metinoj projektnoj stranici.

Ove godine ćemo pružiti finansijsku pomoć za internetsku podršku i podršku za brigu o djeci. To bi bilo obezbijeđeno za lokalne timove žirija i koordinatora. Podrška je izborna (neobavezna). Molimo vas da popunite ovaj Googleov obrazac i pošaljete e-poruku na adresu support@wikilovesfolklore.org s ovakvim naslovom: [Stipendija] Ime ili Korisničko ime/jezik. Krajnji rok za prijavu za finansijsku pomoć od našeg tima jest 20. januar. Pozivamo koordinatore da prijave svoju zajednicu na onom linku do 25. januara.

Više informacija o takmičenju i nagradama možete naći na našoj projektnoj stranici. Slobodno nam se obratite na Metinoj stranici za razgovor ili nam pošaljite e-poruku ako vam je potrebna bilo kakva pomoć.

Radujemo se saradnji s vama.

Hvala i sve najbolje,

Međunarodni tim za Feminizam i folklor 2023.

Pratite nas:  

MediaWiki message delivery (razgovor) 11:24, 24 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]

Hmm, ovo bi se taman moglo održati u sklopu wikiprojekta Žene u crvenom. -Vipz (razgovor) 05:20, 25 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
Why not? Ja nisam baš blizak izmu ali ženska tematika ostaje od centralne važnosti i dȃ se lijepo razviti.--Inokosni organ (razgovor) 02:14, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz: Odlično! Bilo bi sjajno pokriti ovu vrlo važnu tematiku. Naime, trenutno postoji veliki rodni jaz na Wikipediji (prezastupljenost jednih tema i podzastupljenost drugih), a na to su umnogome uticale i historijske okolnosti. Ako treba bilo kakva organizacijska pomoć, slobodno mi se obrati. :) – Aca (razgovor) 21:15, 27 decembar 2022 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz Mogu li da te dodam naš projekt na Metinoj projektnoj stranici? Pretpostavljam da će se stranica zvati Wikipedia:Feminizam i folklor 2023. Želiš li da te stavim u koordinatore? – Aca (razgovor) 17:41, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Aca želim, da li si mislio i ti biti koordinator? -Vipz (razgovor) 17:53, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Voleo bih, ali ne znam kakva će mi organizacija vremena biti u februaru i martu, a i uzeo sam poprilično veliki broj drugih stvari da radim, pa bi bilo malo overkill. – Aca (razgovor) 18:02, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Aca onda me nemoj stavljati, stavit ću se sam. Planiraš doprinesti? Netko spomene ovaj tvoj članak kojeg bi taman mogao poboljšati ako da. :p -Vipz (razgovor) 18:09, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz: A, ma ja sam to izdvojio odavde čisto da izbjegnemo geografsku pristranost. To nije originalno moje štivo. :) Vidjet ću. Najvjerovatnije da, ali ne mogu ništa obećavati sa sigurnošću. – Aca (razgovor) 18:18, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Aca razmišljam da zapravo napravim jednu glavnu stranicu i godišnja izdanja u njene podstranice, kao za Wikipedia:Mjesec Azije. Bolja organizacija. -Vipz (razgovor) 20:55, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz da i meni se čini da je to dobar plan...no bilo bi dobro naći bar 2-3 ljudi koji će napraviti bar 1-2 inicijalna članka da se nešto sigurno desi (bar simbolički). Prošle godine su na HR ovu kampanju napravili ljudi koji su aktivno brisali i osporavali relevantne feminističke sadržaje (valjda da se učine progresivnim prema vani?) i niko, pa čak ni oni sami nisu napravili niti jedan članak da bi ostao. Jedan članak (jako jako loš) je neko započeo sa potpuno novim računom (nakon što sam im uputio javnu kritiku), no nisu ni onda popravili taj, već obrisali (vjerujem da je bio 'silom' kreiran a možda i ginjol-računom). Ne bi htio da se ovdje desi slično i izgleda jednako bahato-promotivno. Evo ako napraviš infrastrukturu za HBS Wikivodič također, ja ću sigurno uraditi tamo bar 1-2. A ovde pomoći ako je 3. ili 4. članak ;-) -- Zblace (razgovor) 12:53, 4 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Zblace ne znam što da kažem na to, sramota. Toplo se nadam da se to neće desiti kod nas. Naravno, napravit ću stranicu za ovo i na Wikivodiču, ali nemoj se osjećati nepozvanim da doprineseš maratonu i na SH Wikipediji. -Vipz (razgovor) 13:25, 4 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz nema se što reći - to je kvantificirani učinak njihovih kombinacija pretencioznosti i zatucanosti...Ali eto za zapamtiti je za kad se sljedeći put ukažu ovdje 'kolege' sa HR koji tako rade i oni koji šute uz njih. -- Zblace (razgovor) 13:37, 4 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Zblace mogu već predložiti proširenje članka Hikaye koji sam započeo. Dobro se slaže sa temom.--Inokosni organ (razgovor) 01:50, 5 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Inokosni organ 💕 to se traži! -Vipz (razgovor) 02:25, 5 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Inokosni organ cool - izgleda zanimljivo. Inače je ovo godina nematerijalne baštine UNESCOa i trebali bi nešto možda oko toga kao GLAM akciju pokrenuti i na SH/HBS projektima. -- Zblace (razgovor) 11:37, 5 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Temeljito ispravljanje zastarelih linkova za ISBN[uredi | uredi kod]

Već duže vreme na Phabricatoru se raspravlja o ukidanju zastarelih linkova za ISBN. Naime, trenutno se takvi linkovi proizvode automatski iz ogoljenog teksta (tekst ISBN 9780020329954 automatski generira link). Na globalnom nivou napravljena je kategorija za praćenje, a lokalnim urednicima preporučeno je da se prebace na druga rešenja. Stoga sam botovski zamenio sve čarobne linkove za ISBN u šablon ISBN. Ispraznio sam kategoriju Stranice sa čarobnim vezama za ISBN koja je donedavno imala više od 16.000 članaka. Napravio sam ovu kategoriju za praćenje koja popisuje stranice s nevažećim ISBN-om, tako da ćemo sad imati bolji uvid i u to. Nastavljam raditi na ovome! – Aca (razgovor) 12:48, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

@Aca: Super što ih popravljaš, ali kako misliš da bi ih "ukinuli"? Šta će biti s njima na projektima koji ih ne isprave? -Vipz (razgovor) 13:56, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Pod ukidanjem misli se da će jednostavno prestati da automatski vode do stranice Posebno:Štampani izvori. Bit će formatirani kao ogoljen tekst bez linka. – Aca (razgovor) 14:05, 1 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Predmetak kod vladara[uredi | uredi kod]

@Inokosni organ sad nešto sređuje tu ekipu pa mi je palo na pamet da, iako smo dosta toga sredili over the years, još uvijek imamo probleme i nekonzistentnosti s imenima vladara. S obzirom na razlike u lokalnim varijantama, dogovoreno je da se uvijek primjenjuju imena u matičnoj zemlji tako da to mislim da ne treba mijenjati. Isto tako je dogovoreno da nakon rimskog broja neće ići točka i mislim da ni to ne treba mijenjati (čini mi se da je @Igor Windsor tu iznio dobar argument svojedobno). Ono što je sporno jest predmetak; mi smo tada nekako prešutno dogovorili da bude "od [X]", ali dok to vrijedi u većini slučajeva, nije primjenjivo na velik broj slučajeva i tu je problem pa mislim da smo zreli da i to riješimo. Ovdje, zapravo, ne konzultiramo nikakvu leksikografsku praksu nego kao Wikipedija koristimo vlastiti model, o čemu je već govoreno i ranije, tako da bi bilo dobro da se rasprava ne širi u tom pogledu jer smo o tome već bili pričali pa je odlučeno ovako. Svakako, koji su problemi koje treba riješiti.

Forma[uredi | uredi kod]

 1. Formula "od [X]" može se primijeniti na jedva skupljenu većinu slučajeva, ali je nepraktična jer je nedovoljno informativna. Primjerice, ako ja napišem "Charles III od Francuske", mi ne znamo što je on bio, samo znamo da je držao neku titulu u Francuskoj. Okej, slažem se da će to u većini slučajeva biti neki kralj ili car, ali ne mora biti uvijek.
 2. Formula "od [X]", nastavno na ovo gore, zapravo je primjenjiva gotovo isključivo na vladare, ali ne i na neko niže plemstvo. Ne možemo, primjerice, nekog "Charlesa III, vojvodu od Blitvanije" također nazvati "Charles III od Blitvanije"; jer je Blitvanija možda i vojvodstvo i kraljevina pa bi se stvorila konfuzija. Stoga taj model nije dobar jer nije univerzalno primjenjiv.
 3. Formula "od [X]" stvara problem kada imamo vladare poznate po epitetima. Tipa, "Ludwig I Pobožni od Franačke" nema apsolutno nikakvog smisla jer je gomilanje riječi, a sama sintagma je 'em nepoznata u literaturi, 'em apsurdna do bola. Dakle, tu je nemoguće pomiriti oba modela.

Ovo su, čini mi se, glavni problemi s ovim modelom. E sada, kako bismo bili pametni i doskočili ovome, ja smatram da možemo jednom sitnom promjenom u jezičnoj politici ubiti sve muhe koje imamo, a to je da se forma promijeni u "[VLADAR], [titula] [područje vladavine]". Na taj bi se način problemu doskočilo bez ikakvih problema, a mogle bi se jasno razraditi i sve iznimke, koje bi onda bez ikakvih problema potpadale pod opće pravilo. Radi se o sljedećem:

 1. Po ovom modelu, bio bi "Charles III, kralj Francuske" te bismo na taj način zadovoljili temeljni kriterij informativnosti, a isto tako bismo mogli omogućiti sve potencijalne diferencijacije za istoimene osobe.
 2. Po ovom modelu više ne bi bilo nikakvih dilema jer bi jedan bio "Charles III, kralj Blitvanije", a drugi bi bio "Charles III, vojvoda Blitvanije", što bi riješilo sve potencijalne probleme.
 3. Po ovom modelu bi se moglo iskombinirati sve i to na način da ne bude apsurdno, pa bi tako bio "Ludwig I Pobožni, car Franačke", što bi imalo smisla i iz enciklopedijske i iz jezične perspektive.
 4. Iznimke poput japanskih careva, tipa "Hitohito, car Showa", lako potpadaju po ovaj model jer se na taj način održava temeljna struktura, a opet se poštuju određene potencijalne specifičnosti.
 5. Naravno, sva ostala pravila o imenovanju koja su usvojena ranije vrijedila bi i ovdje, pa bi tako bio George, a ne Juraj ili Đuro (božemiprosti); bio bi I, a ne I.; i bila bi Španija, a ne Španjolska.

E sada, ovdje su mi se pojavila dva problema oko strukture, međutim i dalje mislim da je ovo najboje rješenje. Prvo bi bio posvojni pridjev u odnosu na posvojni genitiv, tipa "Charles III, francuski kralj", a ne "Charles III, kralj Francuske", ali iako se tu radi o pravopisnoj preporuci, ona može stvoriti ogromne probleme. Kako ćemo to riješiti s Bokassom, koji je bio vladas u Srednjoafričkoj Republici? Kako ćemo to riješiti kod Kraljevstva Dviju Sicilija? Pridjevom stvaramo cijelu seriju problema, a koja bi morala dovesti do stvaranja mora nepotrebnih iznimke, dok bi posvojni genitiv u ovom slučaju pokrio apsolutno sve slučajeve i ne bi bilo problema, barem koliko se meni čini. Drugo je ubacivanje prijedloga "od" između titule i područja vladavine. E sada, jasno je da je to u ogromnom broju slučajeva neprimjenjivo - nećemo reći "Charles III, kralj od Francuske", ali ima situacija - tipa vojvoda od, grof od, ili slično - gdje su one primjenjive. Ja nisam za to da se tu prave iznimke, jer mislim da sve titule mogu ići bez toga od, ali volio bih čuti mišljenje kolega treba li se kod nekih slučajeva praviti određene iznimke pa da to dogovorimo.

Iznimka #1: Pape i ostali vjerski dužnosnici[uredi | uredi kod]

Ovaj bi model, zapravo, pokrio većinu slučajeva, ali ostala bi nam još neka neriješena pitanja. Prvo mi padaju na pamet pape. Oni, dakako, trebaju biti iznimke jer nema smisla da pišemo "Ivan X, papa Katoličke crkve", međutim ti imamo dvije varijante u praksi. Jedna je "Papa [Ime]", a druga je "[Ime] (papa)". Ja osobno mislim da je model gdje samo stavimo "(papa)" na kraju naslova bolja varijanta i da je sukladna većinskoj praksi (ne pišemo Kralj Tomislav ili Car Dušan ili Kralj Louis XIV), tako da mislim da ona treba biti dominantna. Međutim, trebamo li staviti "(papa)" na sve pape, ili samo one kod kojih se može ili već postoji neko razvrstavanje? Isto pitanje odnosi se i na mitropolite i ostale vjerske dužnosnike. Naime, imamo formu "mitropolit [ime]", ali nije ujednačeno provedena, tako da predlažem da to uskladimo s papama, pa da bude "[Ime] (titula)", a sve sukladno pravilo oko papa - dakle ili svi, ili samo oni koji su potrebni.

Ja naginjem prema verziji Papa Urban I., Papa Urban II. itd. I naglasio bih naslov u svim slučajevima.--Inokosni organ (razgovor) 04:51, 2 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Iznimka #2: Multidržavni vladari[uredi | uredi kod]

Ovdje, zapravo, nisam previše pametan, ali ovo se odnosi na situacije gdje je jedan vladar u nekom trenutku svog života istovremeno vladao nizom zemalja, a pri čemu je u nekima bio I, a negdje III, a negdje V, ovisno o povijesti svake pojedine zemlje. Koji bismo tu naziv odabrali? Onu zemlju koja je prva? Onu koja je najvažnija? Nekako mi se čini da bismo se tu mogli voditi kriterijom značaja, ali ovdje stvarno nisam pametan koja je najbolja solucija pa bi bilo dobro da to raspravimo.

Iskreno, ne znam. I ja bih pratio princip značaja, mada to ne riješava cijeli problem. Na pr. Vladislav I. kod Mađara je Ulászló I. a kod Poljaka je Władysław III. Ima dosta takvih slučajeva.--Inokosni organ (razgovor) 04:24, 2 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
A tu bi se čak moglo ići logikom... čiju bi titulu zadržao po primogenituri? Ako to ima smisla... konkretno, Vladislav je rođen u Poljskoj i bio je predodređen da bude poljski kralj, dakle Poljska bi trebala imati primat? -- E.A.Poe 04:28, 2 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Da, potpuno se slažem. I do sada sam pokušavao koliko–toliko postupati prema tome principu. Ali tu upada problem naše jezične tradicije, jer na primjer sve naše knjige su nas upoznale sa Franjom Josipom, dok bi možda bilo bolje izvorno Franz Joseph. Rekao bih čak da glavna točka je zapravo: «Koliko tradicije možemo ili želimo zadržati u historijskoj onomastici?» --Inokosni organ (razgovor) 04:46, 2 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Dobro, još odavno postoji pravilo da općepoznate iznimke vrijede... tipa Viktorija, ili Franjo Josip... tako da postoji već neki mehanizam kojim bi to bilo regulirano. -- E.A.Poe 05:13, 2 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Iznimka #3: Dosljedno provođenje[uredi | uredi kod]

Imamo situacije gdje su neke stvari, recimo, u praksi češće u uporabi nego naš predloženi model. Tipa, hoćemo li dosljedno provoditi pa pisati "Teodozije, car Bizantskog Carstva" ili "Bizanta", ili ćemo pak napisati samo "Teodozije"? Isto vreijedi i za zapadnorimske vladare, osmanske sultane, neke orijentalne vladare i slično. Dakle, koliko dosljedni moramo biti u provođenju ovog pravila, a koliko trebamo biti fleksibilni?

Mislim da je ovo sve što sam htio reći; ukoliko se nečega sjetim to budem i dodao, ali vjerojatno će me kolege nadopuniti po pitanju nekih problema i dilema. -- E.A.Poe 03:25, 2 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Još jedno dobro pitanje :) Ja bih išao nekim osrednjim putem. Tamo gdje je osoba opće poznata, ne bih precizirao. Aleksandar Veliki ostaje Aleksandar Veliki. Duge naslove bih precizirao samo tamo gdje se stvaraju dvoumice, mada sa druge strane možda bi valjalo spomenuti barem osnovni naslov. Iako ga svi poznajemo kao Franjo Josip, ja bih ipak članak nazvao Car Franjo Josip.--Inokosni organ (razgovor) 04:37, 2 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Mislim da dodavanje titule u naslov nema smisla i da remeti neke temeljne klasifikacijske kriterije. Ljudi će misliti da se zove Car. Ta imamo Viktora Cara Emina, ili pak niz osoba koji se prezivaju Kralj... možda bi to bilo bolje izbjegavati, zato sam i u slučaju papa za (papa), a ne titulu ispred imena. Titula nije dio njegovog imena... čak i da mu se oduzme titula, on ostaje Franjo Josip. -- E.A.Poe 05:15, 2 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Uzdržani glasovi[uredi | uredi kod]

Što bi rekao Google Translate, vreme je za "vezivanje labavih krajeva". Konkretno, mislim da nešto ne štima kod onoga kad smo rekli npr. pri izboru admina i birokrata da se "uzdržani glasovi ne računaju". Ne bi li trebalo precizirati da se uzdržani glasovi računaju u smislu kvoruma koji se zahteva za određeno glasanje (10, odnosno 15 korisnika)? U suprotnom, opcija "uzdržanog glasa" totalno je besmislena i trebalo bi je ukinuti. A ipak mislim da je onaj koji je "uzdržan" iskazao neki svoj stav, za razliku npr. od onoga koji se nije uopšte nikako izjasnio. Možemo li to promeniti, tj. dodati da ti glasovi ulaze u traženi "kvorum", odnosno minimum korisnika koji treba da glasaju? --Igor Windsor (razgovor) 21:47, 5 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Nemam ništa protiv da oni ulaze u kvorum, možemo to precizirati; ja sam mislio da se oni ne računaju prilikom ishoda, u smislu postotaka, ali mogu se računati u smislu kvoruma, to je logično. Može se to precizirati, s obzirom na to da sam ja kao predlagatelj upravo na to i mislio. -- — E.A.Poe 23:12, 5 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za, valja precizirati. -Vipz (razgovor) 19:06, 8 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Slažem se. — Alalch Emis 15:13, 20 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

#1Lib1Ref CEE kampanja 2023.[uredi | uredi kod]

Od 15. 1. do 5. 2. 2023. Fondacija Wikimedia i Wikimedija Srbije organiziraju kampanju #1Lib1Ref i takmičenje za regiju CEE. Biblioteka Univerziteta u Sarajevu pridružuje se kampanji i organizira lokalnu radionicu u kojoj će učestvovati kako bibliotekari Univerziteta u Sarajevu, tako i ostali. Cilj kampanje koja je započela 2016. godine jeste motiviranje bibliotekara/ki da dodajući reference na već postojeće članke doprinesu razvoju Wikipedije - najveće enciklopedije u historiji i jedne od najposjećenijih web lokacija, te je time s aspekta pouzdanosti informacija učine relevantnijim izvorom znanja. Kampanja #1Lib1Ref dio je šire incijative Fondacije Wikimedia pod nazivom GLAM za uključivanje bibliotekara i drugih informacijskih stručnjaka u poboljšanje Wikimedijinih projekata. Lokalni nosilac kampanje je Biblioteka Univerziteta u Sarajevu. Više informacija možete dobiti na Meti.

U ovom periodu je moguće da će biti više registrovanih i na sh.wikipedia.org, te molim administratore da to imaju u vidu i ukoliko bude potrebe da podrže nove urednike. — A81t (razgovor) 12:01, 8 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Mnogo hvala na informiranju @A81t, budemo razmotrili održavanje i toga. Novi, a pogotovo stručni suradnici su jako poželjni. Trebali bismo uskoro imati nove značajke u asistiranju novih suradnika (npr. #GrowthExperiments) ali mislim da ćemo se snaći sa njima i na tradicionalan način komunikacije. :D Izgleda da Q1 2023. za SH ima dobar niz uzastopnih maratona, od #1Lib1Ref (januar), preko #Feminizam i folklor (2023) (februar), pa CEE Proljeće 2023. (mart-maj) a ako bude sreće i Međunarodni dan Roma 2023 (april) i Mjesec Afrike (maj). Možda malo zahtjevno za ovako malu zajednicu ali treba nam življa (i žitelja). -Vipz (razgovor) 18:57, 8 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Tehničke novine #2[uredi | uredi kod]

Nacrt: imenski prostor[uredi | uredi kod]

Evo da nešto predložim i ja, nadovezujem se na Acino uvođenje sličnih novina gore. Da se citiram iz odjeljka #GrowthExperiments:

Mislim da bismo usput mogli ponovno razmotriti stvaranje imenskog prostora za Nacrte. Novi korisnici katkad ne znaju gdje da svoj polunapravljeni članak postave, pa ga stave ili na svoju korisničku stranicu ili u GIP. (Tuđe) korisničke stranice nisu najbolje mjesto za razradu budućih članaka jer odvraćuju druge suradnike da na njima rade, a GIP nije mjesto za održavanje nedovršenih članaka koji će u radovima vjerojatno biti dugo.

Nedavno smo imali barem dva slučaja – a dugoročno i mnogo više – gdje su novi korisnici ovakve članke objavili u GIP, a kako za GIP još nisu bili, bivali su odmah obrisanim ili premještenim na korisničku (pod)stranicu. Držanje ovakvih članaka u nedovršenom stanju je na obje lokacije loše, što nas vodi na ovaj prijedlog: uvedimo imenski prostor Nacrta.

Projekat može rasti samo novim korisnicima, a dok smo mi veterani uređivanje učili po staroj školi, ono ne mora biti takvo za sve nove korisnike. Brisanje neuglancanog rada može ih odmah odvratiti od daljnjih doprinosa projektu. Da se ne ponavljam i ne duljim, evo vezanih potprijedloga:

 • Informativnu sivu kutijicu na vrhu ćemo preuzeti od EN Wikipedije, gdje sadrži sve relevantne linkove i elementne za lagodno pretraživanje izvora i publiciranja na provjeru.
 • Nacrti na kojima je zadnje uređivanje napravljeno prije više od [X] vremena mogu se brisati. Na EN imaju 6 mjeseci, na HR imaju 2 sedmice. Mislim da nam je kao projekt koji neće primati puno nacrta (niti puno zainteresiranih suradnika da ih spašava) nešto kao EN pogodnije. Istovremeno, nema smisla da preplavimo kategoriju nacrta i da ih tamo držimo zauvijek. Što ih je više, postaje nepreglednije i manje su šanse da će ijedan biti spašen.
 • Kriteriji za brzo brisanje mogu se aplicirati i na nacrte.
 • Polakše i bez žurbe da se draftira mnoštvo postojećih članaka samo zato što možda nisu značajni, kao tobože manje agresivna alternativa WP:ČZB-iranja. Imam u vidu da neki možda već ciljaju na to. :P
 • Potpomoći koliko možemo. Pogledajte recimo uspješnost EN AfC wikiprojekta u tome.
 • Automatska podkategorizacija članaka kojima je "istekao rok".

Prijedlozi za odobravatelje:

 • Patroleri naviše.
 • Bez strogog autoriteta u odlukama o ishodu nacrta.
 • Brisanje istih nakon isteka roka možda da se odlučuje sistemom poput ČZB-a, ako ne i na istoj lokaciji.

Ako se brisanje tih nacrta bude odlučivalo konsenzusom, izbjeći ćemo da se ijedan potencijalni članak mora držati igdje izvan nacrta (i.e. na korisničkim podstranicama). To je i bit imenskog prostora Nacrta, da privuće više ljudi da ih dovrše, a ne da bude Titanik za članke koji ili izbjegnu brisanje premještanjem na korisnički prostor ili se potope zbog zaborava ili neimanja dovoljno vremena odnosno interesa od njegovog autora. Ako se čini skoro dovršenim i prolazi kriterije GIP-a (i.e. značajnost), može mu se odlučiti dati još vremenskog prostora. -Vipz (razgovor) 07:02, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Okrugao zeleni znak s plusom Za- Predlagao sam isto već nekoliko puta, ali...kog zanima nek potraži. --Zblace (razgovor) 08:39, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Podržavam. Korisno, dobro za održavanje projekta i povećanje kvalitete sadržine. – Aca (razgovor) 15:37, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Kao što sam rekao i ranije, ne mislim da nam je ovo nužnost sama po sebi jer ovakvih je slučajeva i ozbiljnih suradnika malo, al' nije na odmet pa ako su svi za, nemam apsolutno ništa protiv. — E.A.Poe 15:51, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za Slažem se, to lako bude i sredstvo za unošenje kvalitetnijih članaka na projektu.--Inokosni organ (razgovor) 18:28, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za --Igor Windsor (razgovor) 19:39, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za --Argo (razgovor) 07:03, 10 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za skupa sa povezanim procedurama oko nacrta koje postoje na enwiki — Alalch Emis 15:16, 20 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Zdravo! Imenski prostor „Nacrt” sada je tehnički omogućen za upotrebu (v. zakrpu na Gerritu). Zamolio bih da pre završetka rasprave napravimo preporuku ili esej o nacrtima (v. en:Wikipedia:Drafts). To bi olakšalo razumevanje ovoga imenskog prostora, a imali bismo sve odluke zajednice o nacrtima na jednome mestu. – Aca (razgovor) 15:24, 25 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Link ka vlastitom igralištu gore-desno u sučelju[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Ovo postoji na većini modernih Wikipedija i nema razloga zašto ne bi i na našoj. Predlažem "/igralište" jer je preciznije o čemu se radi od "pijeska" i "peska" i ne razlikuje se u izgovoru kao potonji. Tako nam je već imenovano i zajedničko Wikipedia:Igralište. -Vipz (razgovor) 07:02, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Okrugao zeleni znak s plusom ZaZblace (razgovor) 08:41, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Podržavam. Korisno, pristupačno. – Aca (razgovor) 15:36, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za, ovo je super stvar. — E.A.Poe 15:51, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za--Inokosni organ (razgovor) 18:25, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za --Igor Windsor (razgovor) 19:38, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom Za --Argo (razgovor) 07:03, 10 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Okrugao zeleni znak s plusom ZaAlalch Emis 15:16, 20 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Komentari[uredi | uredi kod]

Šta mislite? -Vipz (razgovor) 07:02, 9 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Nacrti su suptilna stvar. Npr. na enwiki česti su su bezuspešni i potpuno promašeni predlozi za brisanje pojedinih nacrta. Mnogi baš ne shvataju ovaj imenski prostor (mislim na stare saradnike).
Jako je važno ne brisati nacrte nepotrebno, tj. ne zamarati se njihovom sadržinom (iz ugla brisanja) jer je poenta da se u tom imenskom prostoru taloži svašta nešto od čega veliki deo neće nikad biti objavljen kao članak, i oko čega se saradnici ne moraju brinuti jer ne ide u GIP, i jer će biti mehanički obrisano u određenom momentu. Krajnja "nagrada" imanja ovog imenskog prostora je mogućnost brisanja bajatih i neperspektivnih nacrta na neviđeno, bez ikakvog razmišljanja ili diskusije.
Stranice kreirane u imenskom prostoru za nacrte ne moraju udovoljavati kriterijumima za WP:Značaj, niti im trebaju reference (sve dok se ne radi o osetljivim stvarima kao npr. dubiozna biografija žive ličnosti). Mogu biti potpuna budalaština, a da to ne bude ono nešto što je baš za brzo brisanje, strogo po slovu smernice.
Ali postoji važna distinkcija: Stranice kreirane u glavnom imenskom prostoru moraju iskazivati značaj, i neće se zbog odsustva značaja slati u nacrt nego će se brisati. Jer ne može studiozan rad na nacrtu o nekoj lokalnoj buregžinici nadomestiti nepostojanje enciklopedijskog značaja.
Dakle određeni saradnici (ne svi; svakako administratori pre svih), mogu vraćati članke u nacrte, ali samo nove članke, jer samo kod tih članaka postoji verovatnoća da je tu osoba koja će ispraviti nedostatke (autor novog članka koji je zainteresovan za njegovu sudbinu); stari članci se mogu vratiti u nacrt na osnovu diskusije na ČzB. Kad postoji nacrt, administratori i dr. ovlašćeni saradnici, mogu ga na zahtev za prebacivanje u glavni prostor prebaciti ili odbiti. Toj odluci ne može se nešto naročito protiviti, ona je vrlo diskreciona. Da bi se smatralo da su ispunjeni uslovi za prebacivanje u GIP mora sve biti u redu sa člankom iz ugla glavnih smernica sadržaja, i nije to baš ono samo da stranica nije granični slučaj za brisanje, nego stvarno članak mora biti u redu, makar bio i vrlo kratak (tri rečenice npr., ali tri enciklopedijske rečenice koje iskazuju postojanje značaja, sa sve referencama). Ovde nema natezanja između ocenjivača nacrta i autora nacrta nego se sve rešava kroz šablone (treba ih napraviti).
Kad se nacrt prebacuje u GIP, prave se linkovi ka članku u postojećim člancima, ubacuju se kategorije i rešava se razvrstavanje, a po potrebi se određuje pogodniji naziv.
Iz glave, nacrti se brišu u specifičnim slučajevima: (1) brzo brisanje po proteku šest meseci od poslednje izmene (treba novi WP:BB kriterijum), (2) ispunjenost nekog od drugih kriterijuma za brzo brisanje koji se odnosi na nacrte (gledajući naše, svi se odnose), (3) nacrt članka o nečemu što već ima članak (od slučaja do slučaja, nekada je opravdano praviti alternativnu verziju članka na drugoj stranici, ali to ne bi trebalo biti u imenskom prostoru za nacrte, nego u korisničkom prostoru).— Alalch Emis 16:08, 20 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Napomena: Budući da na projektu translatewiki.net nisu postojali odgovarajući prevodi pojma „sandbox”, privremeno sam izmenio poruke lokalnog interfejsa. Kada se ažuriraju prevodi, te poruke bit će izbrisane. – Aca (razgovor) 09:25, 25 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Glasanje o revidiranim Smernicama za sprovođenje UCoC-a[uredi | uredi kod]

Zdravo svima,

Sredinom januara 2023. godine, Smernice za sprovođenje Univerzalnog kodeksa ponašanja biće podvrgnute drugom glasanju o ratifikaciji na nivou zajednice. Na glasanju održanom marta 2022., većina glasača je podržala Smernice za sprovođenje. Učesnici su pomogli da se istaknu pitanja i problemi koji su važni za zajednicu. Komitet za pitanja zajednica zatražio je da se ove oblasti koje izazivaju zabrinutost preispitaju.

Odbor za revizije predvođen volonterima je naporno radio na razmatranju doprinosa zajednice i unošenju promena. Oni su ažurirali oblasti za koje je zajednica pokazala zabrinutost, kao što su zahtevi za obuku i afirmaciju, privatnost i transparentnost u procesu, kao i čitljivost i prevodljivost samog dokumenta.

Revidirane Smernice za sprovođenje mogu se pogledati ovde, ovde, a poređenje promena može se naći ovde.

Kako glasati?


Glasanje počinje 17. januara 2023.


Ova stranica na Meta-wikiju daje informacije o tome kako glasati koristeći SecurePoll sistem.

Ko može da glasa?

Uslovi za ovo glasanje su isti kao i za izbore Wikimedijinog Odbora poverenika. Pogledajte stranicu sa informacijama za glasače za više detalja o biračkom pravu. Ako imate pravo da glasate, možete koristiti svoj Wikimedia nalog za pristup serveru za glasanje.

Šta se dešava nakon glasanja?

Glasove će ispitati nezavisna grupa volontera, a rezultati će biti objavljeni na Wikimedia-l, Forumu Strategije pokreta, Diff i na Meta-Wikiju. Birači će ponovo moći da glasaju i podele zabrinutost u vezi sa Smernicama. Odbor poverenika će razmotriti nivo podrške i zabrinutost zajednice tokom odlučivanja o postupku ratifikacije ili daljeg razvijanja Smernica za sprovođenje.

U ime projektnog tima UCoC
BPipal (WMF) (razgovor) 14:48, 12 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Standardizacija prijevoda interfejsa[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Poštovanje! Na svojoj korisničkoj podstranici izradio sam prijedlog o standardizaciji srpskohrvatskog prijevoda MediaWikija. Na stranici su pružene stilske smjernice pri prevođenju interfejsa, a pružena je i preporučena terminologija za latinički ijekavski prijevod i ćirilički ekavski prevod. Pozivam korisnike da iznesu svoje mišljenje o prijedlogu jer je vrlo važno da imamo stilski i terminološki ujednačen i profesionalan prijevod interfejsa. Pozivam i prevodioca s projekta translatewiki.net da se izjasni (@Vlad5250). – Aca (razgovor) 01:29, 13 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

browser možda preglednik a ne pregledač (ako je međuspremnik)...

bezbjed(o)nosna provjera?

cascade protection nije kaskadna zaštita? — Zblace (razgovor) 08:02, 14 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

@Zblace: Hvala na komentaru! Mogu li da prebacim ovu raspravu na Pijacu, pa da tu nastavimo? – Aca (razgovor) 18:53, 15 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Kako hoćeš. Nisam shvatio kako si donosio odluke koju varijantu koristiti. Zašto ne uzimati sinonime a ne samo jednu u latičnom i ćiriličnom pismu? --Zblace (razgovor) 20:02, 15 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Zblace: Pravilan je pridjev „bezbjednosna”, dok je „bezbjedonostan” loše skovano, barem prema pravopisnim priručnicima koje imam. „Kaskadna zaštita” jedna je od mogućnosti, ali mislim da pridjev „lančana” bolje opisuje ovu vrstu zaštite. Naime, riječ je o lančanoj zaštiti svih stranica koje su povezane s ovom (lanac kao simbol sprege stranica). U pravu si za „preglednik”, nisam video da se on upotrebljava i u bosanskom standardu. Uglavnom nastojim da se opredijelim za rješenja koja su univerzalno prihvatljiva. – Aca (razgovor) 20:33, 15 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Zblace, @Aca: „Prenosiva zaštita” upotrebljavala se u srpskom interfejsu, sad je „lančana zaštita”. – Vlad5250 (razgovor) 13:03, 19 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Ako imate bilo kakve prijedloge za poboljšanje postojećih prijevoda, slobodno to iznesite! Ipak je cilj da dođemo do konsenzusa i do prijevoda koji su opšteprihvaćeni. – Aca (razgovor) 20:43, 21 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Aca: Tvoja verzija je da interface treba prevoditi kao interfejs (na hrvatskom je sučelje) ali template kao predložak (hrvatska riječ, a na srpskom i bosanskom je šablon). Vlad5250 (razgovor) 18:46, 28 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vlad5250: Hmm, da, to sam previdio. Mislite li da je bolje koristiti se opcijom „šablon” radi univerzalnosti? Primjetio sam da Microsoftova terminologija upotrebljava „predložak”, pa sam zato uzeo to rješenje. – Aca (razgovor) 20:49, 28 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vlad5250: Budući da trenutno prevladava oblik „šablon”, ažurirao sam terminologiju i stavio njega. Imaš li još neke zamjerke/opaske? – Aca (razgovor) 15:33, 2 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Kodifikacija potpisa[uredi | uredi kod]

Kratko obavještenje. Kodificirao sam da se svuda pri dodavanju potpisa upotrebljava n-crta (–). Alatka za odgovore odsad će također umjesto m-crte unositi n-crtu. Ako mislite da treba kodificirati neko drugo rješenje, slobodno iznesite to ovdje. – Aca (razgovor) 22:37, 15 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Mogu ti reći da sam sasvim zadovoljan odabirom n-crtice. Nije ni prekratka ni predugačka. Ja odustao od svoje - i Edgar od svoje dvije --, što ti može reći da je odlična zamjena. Mislim da bi ovo trebalo usvojiti kao zadano na svim projektima, štoviše, samo ne znam gdje i kome predložiti. – Vipz (razgovor) 13:37, 1 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Standardizacija naziva projekta: Wikipedia, Wikipedija, Vikipedija... i sestrinski projekti[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Zdravo zajednici! Otkako sam naišao na SH projekat razmišljam o jednoj njenoj specifičnosti koja mi baš ne sjeda: Wikipedia. Primarno se dotičem korištenja tog naziva u člancima. Logotip kaže 'Wikipedija', svi članci o različitim inačicama projekta osim dva kažu 'Wikipedija' osim srpskohrvatska Wikipedia i crnogorska Wikipedia. Riječ je svugdje na projektu na kojemu radimo ovu enciklopediju a mi ju se svjesno ili nesvjesno protivimo udomaćiti. Imamo nekoliko razloga da to sada promijenimo i standardiziramo.

Ćirilica mi nije prvo pismo i tek ju sada polako učim i razumijevam, ali koliko god preferirao izvorno pisanje stranih ličnih imena, instinktno znam da je "Wикипедиа" bizarno za čitati na ćirilici. Nemnogi imaju računarsku vještost da si na istoj tipkovnici znaju dodati druga pisma i još ih koristiti bez oznaka koja je tipka za koje slovo. Mnogi da si uopće omoguće pisanje na drugom pismu stoga mijenjaju čitavu fizičku tipkovnicu.

Prvi korak u udomaćivanju ove riječi je prilagodba pravopisu, a to bi bila Wikipedija. Ovime već stajemo na kraj čudnom sklanjaju po padežima gdje nam je nominativ riječi bez 'j' a svi drugi sa 'j'. Drugi korak u udomaćivanju ove riječi je prilagodba pismu, a nijedna od naših dvaju pisama nema slovo 'W'. Prirodno dolazim na svoj prijedlog: Vikipedija. Osim bolje pristupačnosti korisnicima ćirilićnih tipkovnica ili nedavno uvedenog prikaza stranica u ćirilici, činjenica je da malo koja zajednica nije lokalizirala naziv svoje inačice projekta, odnosno da ju smatra djelom ili radom na nekom stranom jeziku. Stilski priručnici engleske Vikipedije kažu da se potonji italiciziraju, no italike na općenitoj riječi Wikipedia nećete tamo naći nigdje. Udomaćila se na svom projektu kao riječ 'enciklopedija'.

Još jedan potprijedlog, osim ovog, i za sestrinske projekte: svi bi trebali u korijenu imati "Viki", dakle promijeniti W(j)ečnik u Vikir(j)ečnik. Pošto sam se malo savjetovao sa @Acom oko ovog prijedloga, prepuštam mu (ako je još aktivan) da se ispod priključi sa svojim mišljenjem i jednom funkcijom koja ima veze s ovim. Hvala na razmatranju! – Vipz (razgovor) 14:34, 26 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Snažno podupirem ovaj prijedlog. Fondancija Vikimedija i dobrovoljci davno su se opredijelili za rješenje da se nazivi projekata adekvatno prevode i lokaliziraju. Takvo stajalište ima uporišta i u sociolingvistici. Sa sociolingvističkog gledišta preuzimanje zapisa u izvornoj grafiji može implicirati izvesnu distanciranost od tog termina i odavati osećaj tuđinstva. Kako bi se korisnicima što više približili Vikimedijini projekti, Fondacija se upravo zbog toga odlučila za lokalizaciju. Engleski termin „Wikipedia” sačinjen je od havajsko-engleske osnove „wiki” („brzo”) i engleskog sufiksoida „-pedia” (od engleskog termina „encyclopedia”). Na srpskohrvatskom jeziku „encyclopedia” se prilagođava kao „enciklopedija”, a pripadajući sufiks kao „-pedija”. To je navedeno u pravopisnim pravilima za pisanje suglasnika J; između samoglasnika I i A mora doći slovo J (npr. biologija). Dalje, zajednička imenica „wiki” prilagođava se srpskohrvatskom jeziku kao „viki” u skladu s odgovarajućim pravopisno-transkripcijskim pravilima za pisanje zajedničkih imenica (npr. spiker, intervju). Odatle, logično se nameće prijevod „Vikipedija” kao jedini valjan. Po tome obrascu, ostale projekte treba ovako imenovati: „Vikiteka” (vrlo jezgrovit prijevod za „Wikisource”), „Vikiknjige”, „Vikicitat”, „Vikiverzitet”, „Vikivodič” (jezgrovitije od „Vikiputovanje”), „Vikipodaci” itd. W(j)ečnik je jedini projekt koji odstupa od konvencionalnog načina imenovanja. U njega se riječ „viki” poptuno zamaglila i stopila s drugom rječju. To nije dobro iz brojnih razloga i izričito sam protiv ovakvih loše skovanih i višesmislenih naziva. „Vikirječnik” je neznatno duža, ali mnogo bolja varijanta. – Aca (razgovor) 16:11, 26 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Ovom prilikom također bih želio da se nadovežem na Vipzov komentar. Ako bismo se opredijelili za oblik „Vikipedija” i uz podudarnost između dvaju pisama, bilo bi mnogo lakše uvesti funkciju GRAMMAR, koja bi omogućila da se imena projekata sklanjaju po padežima. Umjesto trenutnog „Razgovor o Wikipedia” pisalo bi „Razgovor o Vikipediji”. Engleski izvornik Search {{SITENAME}} (Search Wikipedia, Search Wikisource) prenijeli bismo kao Pretražite {{GRAMMAR:akuzativ|{{SITENAME}}}} (Pretražite Vikipediju, Pretražite Vikiteku). – Aca (razgovor) 16:11, 26 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Slažem se s time da može biti Wikipedija, to mi se čini jako prirodnim. S druge strane, ne slažem se da bude Vikipedija. To duplo ve, taj "Wiki" ili "W" je dio identiteta Wikipedije kao projekta i međunarodno je poznata kao Wikipedija. U url linkovima je sugdje 'wikipedia' i 'wiki', a to je čak nešto što ne možemo mijenjati. Tako da se ne slažem s time da imamo Vikipedija, ali se slažem da imamo Wikipedija. Ovo je velika sistemska stvar i mislim da će ovo zahtijevati konsenzus cijele naše ekipe ovdje.
Što se Acinih padeža tiče, prvo, oni su jednako izvedivi sada, a drugo: "Razgovor o Vikipediji:Glasovanje" tebi djeluje prirodno? Pazi, semantička struktura, iako riječ sama po sebi fali, jest - "Razgovor o stranici Wikipedia:Glasovanje". Sintaktički je izbačena riječ stranici (ili članku), ali semantički je potpuno jasno da mi raspravljamo o tome. Nećemo imati: Razgovor o Nikoli Tesli, jer će to ostaviti dojam da smo se našli pričati o Tesli. Mi pričamo o članku Nikola Tesla, a u tom slučaju se deklinacija provodi na toj sintaktički izdvojenoj, ali semantički neizostavnoj riječi, tako da nema potrebe deklinirati ostatak. Nismo forum pa da raspravljamo o Nikoli Tesli. My two centsE.A.Poe 16:25, 26 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
URL-adrese zadržavaju izvornu grafiju radi uniformnosti, dok se nazivi projekta lokaliziraju. To nije ništa neobično i primenjuje se na većini drugih Vikimedijinih projekata. Što se tiče ovog drugog dela u vezi s padežima, ja sam govorio o imenskom prostoru koji se zove „Wikipedia talk” i koji se trenutno nezgrapno zove „Razgovor o Wikipedia”. Složio bih se da ni „Razgovor o Vikipediji” nije najbolje rješenje (bolje bi bilo „Razgovor o projektnoj stranici”, pa prema tome: „Razgovor o projektnoj stranici: Glasovanje”), ali tako je u izvorniku od kojeg ne bismo smeli mnogo odstupati u ovom slučaju (jer je reč o imenskom prostoru). Dakle, „Razgovor o Vikipediji: Glasovanje” (Wikipedia talk: Voting). – Aca (razgovor) 16:57, 26 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Kod Nikole Tesle je drugačija situacija. Tu se imenski prostor jednostavno zove „Talk”, što odgovara našem „Razgovor”. – Aca (razgovor) 17:00, 26 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Što se padeža tiče, okej, ako je cjelina "Wikipedija", a ne "Wikipedija:IME", onda to što ti govoriš ima smisla i točno je. Ja sam to percipirao kao "Wikipedia:IME", nisam dosada imao razloga sumnjati u to, ali ako je to što ti kažeš točno, onda je "Razgovor o Wikipediji" ispravniji prijevod. No, to ne mijenja na stvari da se to može izvesti s W, a ne s V. – E.A.Poe 18:29, 26 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Može i tako ako se opredelimo za tu varijantu, okie. Vidjet ćemo što ostali misle o ovome pitanju. – Aca (razgovor) 20:36, 26 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz : Da, dobro rečeno i obrazloženo. U našim knjigama piše «teorija», «filozofija», «enciklopedija». Što se tiče početnog slova, ja bih zadržao W. Sjeverna tradicija štokavice prisvaja tuđice takve kakve su bez velikog mijenjanja, dok južna tradicija piše kako govori. To ne kvari ni jedan niti drugi sustav, ali nam daje ipak pravo da istovremeno pišemo Wikipedija ili Википедија. Ako moram glasati, moj izbor ide na: Wikipedija, jer je korijen wiki tuđi (hawajski!), pa zatim ili prevodimo (ako ste radikalisti) na brzopedija [α 1] ili možemo iskoristiti čarobnjačke vještine štokavštine. Slažem se da je svakako bolje promijeniti obrazac Wikipedia.– Inokosni organ (razgovor) 04:12, 28 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Inokosni organ slažem se...W treba zadržati jer Wiki nije udomaćena riječ (nisam ovaj puta za radikalniju Brzopediju, jer bi davala lažni osjećaj efikasnosti ;-p), a slovo W je ključno za prepoznavanje + poprilično udomaćeno kod mnogih drugih trademarka i brandova. --Zblace (razgovor) 10:30, 15 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Bilješke na razgovor o Standardizaciji[uredi | uredi kod]

 1. Joj užasa! :((
Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Čini mi se da je iz ove rasprave isplivala opcija „Wikipedija” kao poželjnija. Da li bi onda Wiktionary trebalo da bude Wikir(j)ečnik, analogno tome? Možda bi bilo poželjno izbjeći ekavicu–ijekavicu. Što mislite o ovim rješenjima: Wikileksikon, Wikivokabular, Wikiglosar i Wikitezarus? – Aca (razgovor) 19:06, 19 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Prije diskusije o nazivima tih projekata, bilo bi važno vidjeti jel ih neko radi i administrira unutar SH ili HBS jezične grupe Wikimedija projekata...pa da se ti korisnici prvi izjasne? --Zblace (razgovor) 23:23, 22 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Ne znam dokud je ovo doslo, ali ova je rasprava bila o Wikipediji, nipošto o drugim projektima. Jesu oni integralni dio svega ovoga, ali su isto tako samostalni projekti i slažem se s ovime što je rekao @Zblace, mislim da o tome primarno trebaju odlučivati aktivni suradnici tih projekata, a ne mi ovdje. – E.A.Poe 13:33, 4 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
wikt:Wiktionary:Pijaca#Naziv projekta – ideje, mišljenja i podrška jedne od opcija dobrodošli! – Vipz (razgovor) 13:45, 21 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Napravljena je zakrpa na Gerritu radi promene naziva. Bit će uvedena sutra, u ranim jutarnjim časovima. Zahvaljujem Zoranu za to što će posredovati procesu uvođenja u mojem odsustvu. Na odgovarajućoj stranici pokrenuta je rasprava o standardizaciji naziva projekta Wiktionary, pa pozivam korisnike koji uređuju taj projekt da se izjasne. – Aca (razgovor) 09:38, 19 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Ili u popodnevnim časovima. Uvedeno. – Aca (razgovor) 14:56, 20 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Napravljena je zakrpa na Gerritu radi promene naziva imenskih prostora „Wikipedia” i „Razgovor o Wikipedia”. Novi nazivi bit će poimenično „Wikipedija” i „Razgovor o Wikipediji”. Pređašnji nazivi upućivat će na potonje, tako da se neće prekinuti postojeći linkovi. Zakrpa će biti uvedena danas, u kasnim večernjim satima. – Aca (razgovor) 19:06, 20 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Zaboravih javiti, uvedeno. Bit će potrebno neko vreme dok se imena stranica ne usklade. Ako stignem, pokrenut ću bota da osveži stranice u tim dvama imenskim prostorima. – Aca (razgovor) 02:38, 21 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Super. – Inokosni organ (razgovor) 03:03, 21 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Sistem mentorstva – poziv za mentore[uredi | uredi kod]

Kratko obavještenje! Pozivam sve aktivne patrolere i administratore da se prijave za mentore na stranici Special:EnrollAsMentor. To je dio sistema mentorstva (GrowthExperiments) koji smo ranije spominjali. Listu mentora možete vidjeti na stranici Special:ManageMentors. Hvala! – Aca (razgovor) 17:45, 27 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Dodal se. :D – Vipz (razgovor) 18:32, 27 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Uskoro se završava glasanje o revidiranim Smernicama za sprovođenje UCoC-a[uredi | uredi kod]

Pozdrav svima,

Glasanje se završava 31. januara 2023. u 23.59 po UTC vremenu.

Proverite svoje biračko pravo uz pomoć ove alatke i nastavite na SecurePoll server.

U ime projektnog tima UCoC-a,
BPipal (WMF) (razgovor) 21:37, 30 januar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Novosti i događanja[uredi | uredi kod]

Ovaj nam je deo previše zastareo, mogao bi se neko poduhvatiti ažuriranja s vremena na vreme (Šablon:Događaji). – Igor Windsor (razgovor) 19:11, 1 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

@Igor Windsor : a što kada bismo promijenili recept ? Samo prijedlog u smislu da stvar bude zanimljivija.– Inokosni organ (razgovor) 00:19, 10 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Izgleda da je nekome teško pomaknuti "noinclude" par redaka prema gore. :) – Orijentolog (razgovor) 14:42, 10 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Oho postoji "noinclude"! XD – Inokosni organ (razgovor) 01:17, 11 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[uredi | uredi kod]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Kod nas je Posebno:Doprinosi/PlanespotterA320 poboljšao/dodao par fotografija u infokutije ali to je to. – Vipz (razgovor) 09:27, 7 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Dobra tema za razmatranje. Vidim da se na Meti rasprava polako razvija. Trebalo bi podrobno istražiti. – Aca (razgovor) 12:00, 7 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Rezultati glasanja za revidirane smernice za sprovođenje Univerzalnog kodeksa ponašanja[uredi | uredi kod]

Završeno je brojanje i provera glasova o revidiranim Smernicama za za sprovođenje Univerzalnog kodeksa ponašanja. Hvala svima koji su učestvovali.

Glasalo je 3097 članova iz 146 Wikimedijinih zajednica. Rezultati su 76% za podršku Smernicama i 24% protiv. Dostupna je statistika glasanja. Detaljniji sažetak komentara dostavljenih tokom glasanja biće uskoro objavljen.

Rezultati i komentari prikupljeni tokom ovog glasanja biće dostavljeni Odboru poverenika na razmatranje. Očekuje se da će proces pregleda biti završen u martu 2023. Obavestićemo vas kada se ovaj proces završi.
U ime projektnog tima UCoC, – BPipal (WMF) (razgovor) 19:34, 14 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Community feedback-cycle about updating the Wikimedia Terms of Use starts[uredi | uredi kod]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

Wikimedia Foundation Legal Department is organizing a feedback-cycle with community members to discuss updating the Wikimedia Terms of Use.

The Terms of Use (ToU) are the legal terms that govern the use of websites hosted by the Wikimedia Foundation. We will be gathering your feedback on a draft proposal from February through April. The draft will be translated into several languages, with written feedback accepted in any language.

This update comes in response to several things:

 • Implementing the Universal Code of Conduct
 • Updating project text to the Creative Commons BY-SA 4.0 license
 • Proposal for better addressing undisclosed paid editing
 • Bringing our terms in line with current and recently passed laws affecting the Foundation, including the European Digital Services Act

As part of the feedback cycle two office hours will be held, the first on March 2, the second on April 4.

For further information, please consult:

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team, – AAkhmedova (WMF) (razgovor) 13:57, 22 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Editing news 2023 #1[uredi | uredi kod]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

 1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
 2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

Screenshot showing the talk page design changes that are currently available as beta features at all Wikimedia wikis. These features include information about the number of people and comments within each discussion.
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for Alati za razgovor.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "Dodaj temu" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for Alati za razgovor on the mobile site has finished. Editors were more successful with Alati za razgovor. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "Objavi izmjene". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (razgovor) 00:24, 23 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Revidiranje blokada[uredi | uredi kod]

Zdravo! Prolazeći kroz listu aktivnih blokada, primijetio sam da smo imali mnogo neodređenih (neograničenih) blokada pojedinačnih IP-adresa. Takve blokade u teoriji nisu valjane jer se IP-adrese često mijenjaju, naročito one dinamičke. Stoga sam takve blokade poništio. Zamolio bih da se ubuduće pri blokiranju vodi računa o trajanju blokade i da se pruži odgovarajuće obrazloženje za tu mjeru. Molio bih i da se ne pribjegava radikalnim, neograničenim blokadama u slučajevima kada to nije nužno (pretpostaviti dobru namjeru). – Aca (razgovor) 11:57, 24 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Zdravo, Aco! Da, mislim da si u pravu da ne mogu sve blokade biti neograničene, no u zadnje vrijeme često ih je primjenjivao Edgar jer se radi o vandalizmima, ili čak o upornim vandalističkim napadima na pojedine stranice. Koja druga strategija protiv vandalizama? – Inokosni organ (razgovor) 00:44, 25 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Inokosni organ: Pozdrav! IP-adrese gotovo nikad ne treba blokirati na trajno (WP:IPBLENGTH). Dužina blokade za IP-adrese obično iznosi od nekoliko dana do nekoliko sedmica, zavisno od pojedinačnog slučaja. Ostale strategije protiv vandalizama obuhvataju zaštitu stranice na određeni period i izgradnju filtara zloupotrebe. – Aca (razgovor) 13:50, 2 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Aca: Ovaj je odgovor kao da je došao od automatiziranog bota u nekoj korisničkoj službi xD Poanta je u tome da je ovo opetovani sporadični bolesnik koji se vraća svako toliko i uvijek radi iste stvari. Nekad to napravi s istih adresa, nekada je stalno mijenja. Dosad je uspješno izbjegavao abuse filter, ali ako se tomu da doskočiti, to treba napraviti, a ne sa svoje sigurne distance nabacivati smjernice. U ovom konkretnom slučaju nema nikakve pretpostavke dobre namjere jer se radi o višegodišnjem slučaju zlostavljanja ovog projekta i ja sam jedini koji se brine o tome kako spada. Isto vrijedi i za Obsusera, čiji su edit patterni ovdje jako dobro poznati. Kao što sam ti rekao u više navrata, jedna je stvar imati smjernice za projekt na kojem će netko od milijun aktivnih admina reagirati na vandalizam u roku od sekunde, a druga je stvar imati projekt s jednim svakodnevno aktivnim adminom koji mora starati o svemu, a pomažu mu ljudi bez adminiskh ovlasti koji mogu samo ulaziti u vječne revert ratove kao što je @Inokosni organ to učinio. Kada ovaj projekt bude na razini engleske Wikipedije po pitanju održavanja, onda možemo govoriti o standardima i smjernicama engleske Wikipedije kao praksi. Dotad, naša je praksa ovakva kakva je i treba joj se prilagoditi u svrhu održavanja projekta, a ne zadovoljavanja imaginarnih kriterija koji su kod nas neprimjenjivi (to je kao što je RH usvojila njemačke porezne i financijske zakone pa ne funkcioniraju u praksi, jer je praksa u odnosu na njemačku - bezvezna). Ima puno važnijih stvari od toga jesmo li IP nekog trola blokirali na tjedan ili godinu dana za srediti, tako da bi bilo dobro pozabaviti se njima. – E.A.Poe 14:10, 2 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe: E, jest, i meni je u trenutku objave poruke zašripilo, ha-ha. Ima puno važnijih stvari – da – ali ne treba ni ovo pitanje smaknuti s uma. Administriranje jednim projektom povlači za sobom racionalno preduzimanje odgovarajućih administratorskih radnji. Ne može se očekivati povećanje uredničke baze ako se stotinak IP-adresa blokiraju na neodređeno i bez mogućnosti prigovora s obizirom na to što je korisnicima onemogućeno da budu u dodiru s projektom. Kažem, IP-adrese se vrlo brzo menjaju. Statitčke adrese se menjaju sedmično ili mesečno, a dinamičke čak i dnevno. Objektivno nema potrebe ni za godišnje ni za trajne blokade. Takva praksa se ne baštini ni na jednom drugom Wikimedijinom projektu. – Aca (razgovor) 14:42, 2 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Aca: Jasno je sve to meni, ali opet, stvarnost ove Wikipedije je jedno, a "racionalno administriranje" o kom ti govoriš je ideal koji si mi, nažalost, ne možemo priuštiti u ovom trenutku. Ti imaš školu, Vipz je na odmoru, Igor ima posla, Ripper je na odmoru... ostao sam kao jedini aktivni admin s likom koji se periodično vraća ovdje i pravi pizdarije. Imam dvije alternative: (1) voditi vječne revert ratove i "racionalno" se ophoditi prema dokazanom vandalu s nepostojećim backupom, ili (2) koristiti Occamovu britvu. Obje varijante vode do toga da će netko prestati vandalizirati projekt pa odabirem onu racionalniju. U gotovo 20 godina Wikirada, jednom se desilo da sam ja osobno zeznuo s IP-om, a to je bilo pred godinu-dvije kada sam Vitekov IP slučajno blokirao jer sam mislio da je Obsuser, ali to je riješeno instantno i uz ispriku. Kažem ti, za bilo kakav napredak ovog projekta treba prvo učvrstiti temelje, a onda ići dalje, a ovo definitivno nisu temelji nego čista pragmatičnost. Tada možemo razmišljati i o povećanju uredničke baze, procesu o kom mi se priča godinama i uvijek se govori o nekoj inkluzivnosti i nekakvim smjernicama, no štogod mi radili - urednička baza se ne povećava, tako da mi se čini da blokiranje ovog bolesnika neće osujetiti to previše. Vrijeme potrošenu u ovu besmislenu raspravu moglo se utrošiti u pisanje neke smjernice ili popravljanje nečeg važnijeg, tako da... toliko od mene! :D – E.A.Poe 14:53, 2 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Your wiki will be in read only soon[uredi | uredi kod]

Trizek (WMF) (Razgovor) 22:21, 27 februar 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023: We are back![uredi | uredi kod]

Pomozite pri prevođenju na Vaš jezik

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the third edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2023. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge!

ValentynNefedov (WMUA) (talk) 07:58, 1 March 2023 (UTC)

(prijevod:)
Hello, dragi Wikipedijanci! Wikimedia Ukrajina – u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Ukrajine i Ukrajinskim institutom – pokrenula je treće izdanje izazova pisanja Ukrajinski mjesec kulturne diplomacije, koji traje od 1. do 31. marta 2023. Kampanja je posvećena poznatim ukrajinskim umjetnicima sa polja kinematografije, muzike, književnosti, arhitekturi, dizajna i kulturnih fenomena Ukrajine koji su dio današnje svjetske baštine. Prihvaćamo priloge na svim jezicima! Najaktivnijim natjecateljima će biti dodijeljene određene nagrade. Pozivamo Vas da sudjelujete i pomognete nam poboljšati pokrivenost ukrajinske kulture na Wikipediji na vašem jeziku! Također, planiramo postaviti banner koji će obavijestiti korisnike o mogućnosti sudjelovanja u ovakvom izazovu!

Podsetnik: Radni sastanak o ažuriranju Wikimedijinih Uslova korišćenja[uredi | uredi kod]

Pozdrav svima,

Ovo je podsetnik da Pravni tim Fondacije Wikimedia organizuje radne sastanke sa članovima zajednice u vezi s ažuriranjem Uslova korišćenja Wikimedije.

Prvi radni sastanak održaće se 2. marta od 17:00 do 18:30 po UTC vremenu. Više detalja potražite na Meti.

Drugi radni sastanak održaće se 4. aprila od 17:00 do 18:30 po UTC vremenu.

Ovim putem vas ljubazno pozivamo da učestvujete u raspravi. Imajte na umu da se svi sastanci održavaju na engleskom jeziku i da će ih voditi članovi pravnog tima Fondacije Wikimedia, koji će odgovarati na vaša pitanja. Facilitatori iz tima za Strategiju i upravljanje pokretom pružaće potrebnu pomoć i druge usluge povezane sa sastancima.

U ime Pravnog tima Fondacije Wikimedia
BPipal (WMF) (razgovor) 16:13, 2 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Jezične smjernice[uredi | uredi kod]

Zdravo svima,

Mislim da bih bilo dobro da uvedemo jezične smjernice na projektu, a mislim i da je to prije @Aca spomenuo. Specifično, na engleskoj Wikipediji imaju ovu politiku.

Možete li podržati ovo da se članke o temima koji imaju jaku nacionalnu vezu pišu po srpskohrvatskim varijantom tog regiona? Mislim da bih ovo značajno postavilo sh projekat atraktivnijim korisnicima koji su danas na sestrinskim našim projektima. – Deni (razgovor) 12:31, 4 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Jezične su smjernice nešto što je jako opsežno i što treba detaljno kodificirati, potpuno neovisno o drugim Wikipedijama, jer mi imamo znatno specifičniju situaciju od drugih. Što se tiče ovog konkretnog prijedloga, ne mislim da bi nametanje pisanja o nekim standardom imalo smisla. Mislim da imamo pravilo da se aktualna verzija ne smije mijenjati bez da se radi o kompletnom revampu samog članka i to mi se čini dovoljnim. Prvo je upitno pitanje "jake nacionalne veze", jer zašto bi netko iz Hrvatske tko hoće pisati, recimo, o srpskoj košarkaškoj reprezentaciji, pisao to na ekavici ako ne želi? Ili zašto bi netko iz Srbije tko je fan hrvatskog vaterpola bio prisiljen pisati taj članak na ijekavici? Mislim da ovo potencijalno može odbiti cijelu seriju korisnika, pogotovo ako se radi o tome da se "mora" pisati tako. Da ne govorim o piscima, pjevačima i sličnim temama, koje same po sebi imaju tu jaku nacionalnu vezu, ali nisu kontroverzne. S druge strane, ako ćemo to ograničiti samo na "kontroverzne" teme, onda ćemo de facto "zabraniti" (ne doslovno, ali praktične su implikacije jasne) ikome izvan matične zemlje da piše o tim temama, što opet nema smisla. Drugo sporno pitanje je ikakvo nametanje i moranje. Jedna je stvar unificirati naslove i nazive kategorija, jer se radi o stvarima tehničke prirode koje su nužne za održavanje projekta kao takvog, međutim nametati standard pisanja tekstova mi djeluje kontraproduktivno i ograničavajuće, a ako smo išta ovdje na sh.wiki, onda smo projekt koji njeguje inkluzivnost i slobodu pisanja. Ovime... to baš i ne postižemo, ne? :) – E.A.Poe 13:23, 4 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Hvala na komentaru. Izvinjavam se što moja prva poruka možda nije dovoljno precizno objasnila moj prijedlog. Slažem se da je sh projektu najjača snaga inkluzivnost, i želim i ja da za to radim. To što sam ja predložio ne vjerujem da nas šalje i taj pravac, nego obrnuto. To je:
1) Članke se pišu na srpskohrvatskom, na varijanti koja odgovara tim korinikom koji to piše.
2) Ako je na članku jedna varijanja već uspostavljena, preporučuje se da se po mogućnost u novim izmjenama drži toga.
3) Ako tema ima jaku nacionalnu vezu dozvoljeno je prepisati članak na odgovarajuču varijantu.
Vjerujem da sa ovim nećemo ništa itkome pometnuti, a u isto vrijeme rješavamo problem te kritike da je sh ježicni prekompliciran/neorganizovan. Jeli ti ovo bolje objašnjava šta sam imao na umu? – Deni (razgovor) 21:50, 4 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Prvo i drugo već imamo, to je dio ovog projekta, a treće je točno ono što sam gore govorio - ne sviđa mi se. Kažem, ako hoću napisati članak o rukometnoj reprezentaciji Srbije na ijekavici, odnosno o rukometnoj reprezentaciji Hrvatske na ekavici, smiješno je da me me se u tome sprječava ili da, još gore, nakon tog rada dođe netko pa to prepravlja jer, eto, stoji predznak hrvatski ili srpski tu. To mi je smiješno i apsolutno nepotrebno. Tko bi to radio? Admini? Pa nismo blesavi valjda. Korisnici? Ne vidim zašto bi netko trošio vrijeme da ispravlja slovo 'j' po člancima (jer to će se u pravilu svoditi na to, i neke sitne leksičke ispravke), umjesto da napiše novi članak. To mi djeluje besmisleno i kao potpuno gubljenje vremena koje ničemu konstruktivnome ne doprinosi po pitanju kvalitete projekta i/ili inkluzivnosti. Bilo je izvorno ideja da se hrvatske ili srpske kategorije ostave u tim oblicima (Povijest Hrvatske, Istorija Srbije), ali smo odustali toga jer nema smisla favoritirati ikoga i sve ide na 'Historija', kao i ostale (istina(!) nije sve to usklađeno, ali bude nekada, pravilo je takvo). – E.A.Poe 02:02, 5 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Kada sam prvi puta čitao lokalni članak o srpskohrvatskom jeziku, mislim da se nisam ni obazirao čitam li ekavicu u jednom ili ijekavicu u drugom odlomku teksta i iskreno mi je drago vidjeti plod zajedničke radnje na istom članku. Nekima je takvo što možda blesavo i neprofesionalno, no meni ne smeta. A što se tiče 'nacionalnih veza', to je u praksi 95%+ i po zadanom, a većina nas pretpostavljam sposobna je pisati u nematernjem izgovoru kada je potrebno i samovoljno piše na njemu kada je poželjno. Na ovom se konkretnom prijedlogu pretežno slažem s Edgarom. Niti nas ima da to prati i popravlja, niti je dobro ograničavati ljude da pišu drugim izgovorom odnosno standardom kojeg nije nužno znati da se ova Vikipedija uređuje. A da se članci poput Teslinog ni ne spominju. – Vipz (razgovor) 03:28, 6 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Zdravo svim kolegama :) Ni ja ne bih išao pravcem tematskog opredjeljenja, čak bih išao suprotnim smjerom jer to bi mi izgledalo bliže ideji sh.wikija. Ako je u pitanju proširenje projekta, ja bih radio na drugim stvarima. Na primjer:
1) imamo članaka koji su poučni i korisni. Pogledaj na primjer koji se najviše posjećuju, koje su neke ključne teme. Tu se može sagradit neka osnovna kvalitetna jezgra.
2) mogli bismo obnoviti način glasanja za kvalitetne članke, u smislu da imamo više birača a da dobijemo više dobrih i povrjerljivih članaka.
3) borba protiv vandalizama. Otvoriti kôd jedne stranice i napisati psovku ili štogod može bit fenzi ako ti je dosadno na predavanju matematike a usput imaš mlak smisao sa humor. Za takve stvari postoji Neciklopedija – mogli bismo i mi otvoriti svoj ogranak, tipa Glupopedija. Debilni leksikon svakodnevnice (i ja bih ju uređivao, ne brinite! XD), neka kavana bude kavana a knjižnica, knjižnica. Stoga, koje strategije imamo protiv vandaliziranja?
4) bez ikakve težnje prema kojekakvom kolonijalizmu – sačuvajbože! –, dosta dobrog materijala može se naći na bs.wiki, hr.wiki, sr.wiki. Ima dosta aktivnih kolega a istovremeno postoji vrlo dobrih članaka koji mogu bezbižno ući u našu čitaonicu, primjerom Bosanski sabor ili Islamska arhitektura, Иван Рибар ili Војничев рукопис, Dubravka, Prapovijesna tehnologija.
Tako i toliko od mene ;) – Inokosni organ (razgovor) 09:38, 6 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe, @Vipz, @Inokosni organ: Tek se sada pokazala mogućnost da vam odgovorim.
-
Nisam siguran kako, ali je postalo mišljenje da ja predlažem da treba neko da ovo patrolira. Mislim da je najbolje pogledati kakva su pravila i kako oni funkcioniraju na engleskom projektu. Tu dobro služe.
U svakom slučaju meni ovo ni nije važno, ali u razgovoru sa korisnicima drugih projekata našeg jezika, ovo je bilo spomenuto kao inicijativa koja bi napravila sh.wiki atraktivnija njima. Ja ću predstaviti vaše kommentare i nadam se da će zadovoljeti njihovu kritiku.
-
Radovao bi se da jednog dana sh projekat primi hr, bs i sr zajednice u sebe i postane ujendinjeni projekat našeg jezika. I ako bi zajednice danas bile za to spremne, sh projekat nije. I ako se uspostavi da ovo o čemu smo ovdje pričali nije inicijativa koja će nam pomoći se približiti tom cilju, nadam se da smo svi ovdje inaće spremni da podržimo takav rad. – Deni (razgovor) 08:28, 17 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Znam @Deni da govoriš o činjenju SH projekta atraktivnijim čitateljima, no ovakvo što bi išlo na račun pisatelja ako pisanje na poželjnom izgovoru nije tek dobrovoljno, nego neophodno. Ljudi završavaju na ovom projektu upravo zbog jezične policije na drugima. – Vipz (razgovor) 08:41, 17 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Hvala na kommentaru, @Vipz. Nisam namjerio da to postane slučaj. Jeli misliš da je u principu moguće imati smjernice bez da pisatelji osječaju da je to cvrsto pravilo? (To je to sto sam ja zamislio.) – Deni (razgovor) 08:52, 17 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Deni: 'Smjernice' koje nije strogo potrebno pratiti zovu se 'Preporuke'. Naravno da je moguće! Preporuke služe samim autorima da ih dobrovoljno prate, ali da ih drugi ne smiju po njima grditi, ometati ili pametovati. Evo mislim da bi nam @Edgar Allan Poe mogao više reći o svom iskustvu sa tzv. jezičnom policijom na HR projektu. – Vipz (razgovor) 10:00, 17 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
"Smernice" je ok, ako to znači da nisu obavezne, npr. da se ne koriste kao razlog da bi se nekoga blokiralo. Inače ok, ali nikako nametanje bilo koje varijante ili pravopisa. To ne bi bilo dobro. – Igor Windsor (razgovor) 21:26, 17 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Vipz, @Deni: Što se tiče toga da se napišu preporuke, to nije problematično, ali mislim da nam čak ni to ne treba kao takvo... ljludi su sposobni koristiti se jezikom i 'sugerirati' nekome da piše na jedan način čini mi se nepotrebnim; okej, da, znam da pola ljudi to uopće ne čita, al' svejedno. Mislim, ako će to pomoći, nije problem to napisati, međutim, kao što je i @Igor Windsor, propisivati išta kao pravilo i nametati bilo kakvu varijantu bilo bi protivno duhu ove Wikipedije i kontraproduktivno.
Što se pak hr.wiki tiče, da, jedan od razloga mog odlaska bio je upravo i taj što se počeka provoditi puristička jezična politika koja je dovela do toga da su članci revidirani, prepravljani, isto tako i kategorije i slično; radilo se o ogromnom i potpuno nepotrebnom uređivačkom zahvatu koji je zabranjivao ne samo da se koriste riječi iz srpskohrvatskog jezika, već i tuđice koje su integralni dio suvremenog hrvatskog jezika - pada mi na pamet biografija, koja je naglo postala nepoželjna i zabranjena riječ, ali bilo je toga more - a što je u konačnici bio samo početak nacionalističkog terora koji je otjerao cijelu seriju kvalitetnih suradnika s projekta. Zato sam strogo protiv ikakvih sličnih ideja ovdje jer to nema smisla. Ja prvi pišem ijekavicom jer mi je ona prirodna, ali ako će netko napisati članak ekavicom, kojagod to tema bila... bujrum. I mislim da tako treba i ostati. – E.A.Poe 22:47, 17 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Nema govora o tome, sve varijante našeg jezika i pravopisa su oduvek bile jednako dopuštene na sh.wiki. – Igor Windsor (razgovor) 23:18, 17 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
Nemam puno čega dodati na temi i čini mi se da je se zajednica sh.wiki kroz vrijeme (i prije mene) već izjasnila o svojoj jezičnoj specifičnoj politici. To je razlog zbog čega kada me kolege opominju ja to lakog srca prihvaćam. Sa moga stajališta, ta tematika je do neke mjere sterilna, hitnija bi mogla bit rasprava:
 • o mogućnosti da periodično napravimo kvalitetne interprojektne članke;
 • o efikasnoj strategiji protiv vandaliziranja;
 • o jasnoj i stabilnoj smjernici protiv marketinga i reklama na projektu.– Inokosni organ (razgovor) 01:51, 18 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Inokosni organ: Po pitanju druge točke, @Vipz i ja smo već nešto lagano raspravljali o eksperimentu koji bi mogao biti izrazito efikasan, naročito protiv ovih redovnih kulturnjaka, a što se tiče trećega, zar tu nemamo nešto što bismo mogli skupiti s en.wiki? – E.A.Poe 02:26, 18 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
E.A.Poe: da, i slažem se sa idejom. Što misle druge kolege o tome?
Počeo sam raditi na smjernici protiv reklamiranja. Planiram tijekom sljedećeg tjedna postaviti na pijaci prijedlog za smjernicu, da bi se to moglo kolegijalno razmotriti i izglasati.– Inokosni organ (razgovor) 13:33, 18 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Prezentacija o Wikipediji i sestrinskim projektima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu[uredi | uredi kod]

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 10. ožujka 2023. održat će se prezentacija o Wikipediji te sestrinskim projektima kao što su Wikidata (hrv. Wikipodatci) i Wikimedia Commons (hrv. Zajednički poslužitelj). Predavanje će održati Wikimedijalci koji rade na Wikiprojektu i inicijativi (Open) GLAM wiki Croatia / (Otvorena) Kultura Hrvatske. Prezentacija/radionica je organizirana za studente kolegija Virtualni muzej te za studente angažirane na prijevodu Tezaurusa za umjetnost i arhitekturu (AAT).

Studenti će biti upoznati s mogućnostima koje nude ovi projekti te kako unositi ili ispravljati podatke koji su već uneseni na spomenutim projektima. U suradnji s nositeljem kolegija i voditeljem projekta prijevoda AAT, izv. prof. Goranom Zlodijem, studenti će dio zadaća na kolegiju i projektu odraditi na spomenutim projektima tako da poboljšaju ili unesu medijske zapise i podatke o odabranim temama na Wikimedija platformama, te se opcionalno pridruže Wikimedija kampanjama i inicijativama. MarkoK1984 (razgovor) 18:22, 7 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Sretan bi bio kad bi znao da ima žena koje čitaju ovu poruku i posebno ako eventualno imaju ideje kako doprinositi povećanju broja Wikipedistica ovdje... Na raspolaganju sam za pomoći. – Zblace (razgovor) 12:21, 8 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

✊♀️ Uzmimo ovaj dan za pamćenje i prisjećanje patnje i žrtava žena koje su se ustupile u historiji i bodrimo one koje se dan-danas ustupaju suprostaviti patrijarhatu, podčinjavanju, tlačenju, nasilju i nametnutim rodnim ulogama u borbi za osnovna ljudska prava. – Vipz (razgovor) 16:02, 8 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Office hour(s) - CEE Hub[uredi | uredi kod]

Hello everyone,

We want to invite you to the first monthly office hour(s) that CEE Hub will organize, where you can learn more about newly formed regional hub, and what CEE Hub can help you and your communities. The first session will take place on Sunday, March 12th at 17:00 CET time.

Open office hours are meant as a virtual space where anyone can talk to CEE Hub staff, ask questions, or discuss relevant CEE and Hub related topics.

Please respond to the email addresses toni.ristovski@wmceehub.org or barbara.klen@wmceehub.org, as you can get the invitation link on time.

We will be happy to see some of you. --TRistovski-CEEhub (razgovor) 12:17, 10 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Global RfC filled to enable global abuse filters on large Wikimedia projects by default[uredi | uredi kod]

Pozdrav!

Apologies for writing in English. Pomozite pri prevođenju na Vaš jezik.

On Meta-Wiki, a set of global abuse filters is maintained by Meta-Wiki's administrators and the stewards. Global abuse filters are a powerful tool designed to fight against long-term abusers that operate cross-wiki. It is especially useful (and often irreplaceable by other means) when a cross-wiki LTA starts to rapidly change IP addresses (when that happens, regular blocks are significantly limited due to the IP hopping).

As of today, all small/medium Wikimedia projects (as-determined by number of articles) are automatically subscribed to global abuse filters. They are not, however, enabled on several Wikimedia projects classified as large (except several large Wikimedia projects who opted-in, such as Wikidata). This makes it possible for global long-term abusers to vandalize a project with no global filters enabled, which makes it significantly more difficult for the Stewards to fight against the abuse.

By this message, I'd like to let you know I submitted a global RfC (request for comments), where I propose enabling global abuse filters on large Wikimedia projects as an opt-out feature. This change will make global abuse filters an even more effective tool for combating long-term abuse at the global level. Please feel free to participate in the discussion, which happens at Meta-Wiki.

Thank you for your time.

Sincerely,
--Martin Urbanec (razgovor) 18:15, 12 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[uredi | uredi kod]

Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.

Enabling Content and Section translation tool in Serbo-Croatian Wikipedia[uredi | uredi kod]

Pozdrav Friends!

Apologies as this message is not in your native language, Pomozite pri prevođenju na Vaš jezik.

The WMF Language team is pleased to let you know that we would like to enable the Section and Content translation tool in Serbo-Croatian Wikipedia. For this, our team will love you to read about the tool and test the new Section Translation tool so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us know how to improve it

Below is background information about the tools and how you can test the Section translation tool.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. However, the tool is not out of beta in Serbo-Croatian Wikipedia, limiting the discoverability of the tool and its use and blocking the enablement of the Section translation in your Wikipedia

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device

We plan to enable the tools on Serbo-Croatian Wikipedia in the coming week if there are no objections from your community. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tools and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have as a reply to this message or on the project talk page

Try the Section translation tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled on Serbo-Croatian Wikipedia, you’ll have access to https://sh.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation on the project talk page. We want to  hear about your impressions on

 • The section translation tool
 • What do you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool

Thanks and we look forward to your feedback and questions.

UOzurumba (WMF) (razgovor) 03:12, 21 mart 2023 (CET) On behalf of the WMF Language team.Odgovori[odgovori]

Content and Section Translation tool enabled in Serbo-Croatian Wikipedia[uredi | uredi kod]

Pozdrav Friends!

The WMF Language team is pleased to let you know that we have enabled the Section translation and Content translation tools in Serbo-Croatian Wikipedia.

The Content translation tool can be discovered by users through several entry points. However, users not interested in translation can disable it from their preferences. Also, with the Section translation tool, you can start translating an article on your mobile device right when you notice it is missing in Serbo-Croatian. From a Wikipedia article in any language, switch languages and search for srpskohrvatski. If the article does not exist, an option to translate it will appear, as shown in the image below.

Image of the entry point
We know that these tools will help translators in your community to add content using any device with ease. Content created with the Content and Section Translation tool will be marked with the "sectiontranslaiton” tag, respectively, for the community to review. We’ll monitor the content created, but we are interested in hearing about your experience using the tools and reviewing the content created with it.

So, enjoy the tools and provide feedback on improving it.

Thank you!

UOzurumba (WMF) (razgovor) 03:13, 28 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Harv/Sfn error[uredi | uredi kod]

Poštovane kolege, zna li itko što uzrokuje pojavljanje kategorije Harv and Sfn no-target errors na dnu članaka? Pokušao sam pogledat ovdje ali puno toga mi ostaje nejasno. Kako se riješiti ovoga?– Inokosni organ (razgovor) 22:32, 22 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

Smjernica protiv reklamiranja[uredi | uredi kod]

Zdravo svima, dovršio sam neki osnovni nacrt za smjernicu protiv spamiranja odnosno reklamiranja:

Prijedlog za smjernicu protiv reklamiranja

Kako vam se čini? Slažete li se? Što biste promijenili? Naravno, ovo je samo prijedlog koji sam sastavio ali možemo i bez njega, ako ništa ne valja :) – Inokosni organ (razgovor) 03:35, 23 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]

@Inokosni organ: Sviđa mi se zamisao, ali mislim da treba načiniti znatne izmene. Najpre, treba početi od osnovnih smernica. Mi imamo smernicu Wikipedija:Šta Wikipedija nije, koja zabranjuje samopromociju i reklamu, ali nije sve precizirano. Poželjno bi bilo preuzeti materijal s en.WP. Potom, Wikpedija na engleskom ima zasebnu preporuku Wikipedia:Spam, koja se opširno bavi tematikom, pa bi možda bilo korisno prevesti je i prilagoditi za naš projekt. Što se tiče predložene stranice, ona je delimično korektno napisana, ali mi više liči na esej. Stranica ima znatan lingvistički osvrt (sinonimni termini, etimologije), što valja izbeći. Suvišan mi je tekst „Enciklopedija ide u pravcu [...], a reklama u pravcu [...]”. Reklamiranje ne može da se „poistovjećuje vandalizmom”. Reč je o dvema potpuno različitim pojavama i svaka zahteva različito postupanje u zavisnosti od situacije i konteksta. Procedura također nije usklađena s ovdašnjom praksom. Očita reklamiranja brišu se po brzom postupku, dok se ona prikrivenija mogu istraživati na stranici Wikipedija:Članci za brisanje. Izbegavati frazelogizme: „nije sve crno niti bijelo”. Besmislen je ceo odeljak „Izmjene na smjernicu”. Svaka smernica menja se istovetno i nema potrebe to naznačivati u pojedinačnim smernicama. – Aca (razgovor) 17:25, 24 mart 2023 (CET)Odgovori[odgovori]
@Inokosni organ: Vidim da si neke Acine komentare već usvojio i ja sam sa svojim komentarima bio na sličnom tragu. Mislim da je stil bio dosta liberalan i da je bilo suvišnih dijelova, ali zato pričamo o prijedlogu, a ne gotovoj smjernici, tako da to ne bih uzimao za zlo. Ono što još nisi promijenio, a svakako bih je "nosač" u "nositelj" ili "nosioc"... "nosač" mi je nosač aviona ili netko tko nosi kakav teški teret... nositelj/nosioc je onaj tko ima neka prava i obveze ili neki status. To je što se tiče stila. Što se tiče samog sadržaja, napravio bih samo distinkciju između autobiografija, reklamnih autobiografija i generalnih reklama. Odnosno, treba sve tri kategorije povezati s drugim povezanim sadržajima, poput stilskih smjernica, pragom značaja i pisanjem (auto)biografija, da bi se tu dobio cjeloviti pogled. Isto tako, nisam siguran trebamo li izjednačavati spam i reklame, jer spam može biti i nereklamni u svojoj prirodi. Dakle, kada govorimo o reklami pravnih ili fizičkih osoba, svakako ih treba nadopuniti s kriterijima značaja na našoj Wiki, odnosno popvezati, da bismo jasno mogli procijeniti što je automatska reklama, a što je prividna. One koje ne zadovoljavaju prag značaja kao takve su reklame za brzo brisanje, a one koje možebitno zadovoljavaju prag značaja, ali su pisane tendenciozno ili propagandno, o njima možemo raspravljati. Ja bih, dakle, takvu distinkciju napravio. Jer, uzmimo primjer pjevača XY... koji ima par spotova, ima jedan album, 2-3 singla, ali netko napiše članak koji ima 3% enciklopedijskog sadržaja, a ostalo je fanovski pamflet i reklamiranje njegovih koncerata i angažmana i slično... to je onda također reklama, iako je tema sama po sebi validna. Jasno, Mesnica Meho u nekom kvartu u Donjem Vakufu je svakako reklama i to se briše odmah, ali mislim da treba razgraničiti te slučajeve. I ne mislim da su nam, barem zasad, potrebne dodatne kategorije - možemo sve u "Brisanje" i "Brzo brisanje" i supsidijarno primjenjivati tu proceduru. Eto, my two cents. – E.A.Poe 01:47, 28 mart 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
@Poe @Aca: Hvala obadvojici na komentar, nastavljam rad na ovome. @Poe Ne, "nosač" sam mislio u smislu pojma "posuda u kojoj se ulijeva sadržaj članka", ili cjelina koja nosi u sebi koherentan tekst o jednoj temi. Ovo što kažeš ne čini mi se najpodobnije jer mi je namjera bila obilježiti kako i sam "nosač" članka može bit EPP i prema njemu se postupa kao prema ostalim reklamama. Zamisli odličan i znanstven članak o Coca-Coli, samo što je naziv članka: "Coca-Cola, osvježavajući eliksir"; i njegova jedina kategorija je "Kategorija:ljekovita osvježavajuća pića". Tu je članak dobar dok je "nosač" zaražen. Vraćam se na temu čim prije. – Inokosni organ (razgovor) 02:36, 3 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
Protiv jer već imamo WP:NIJEWikipedija:Šta Wikipedija nije#Wikipedia nije improvizirana govornica i sredstvo za promociju. Bolje bi bilo jednostavno prevesti Wikipedia:Spam ali smatram da to nije neophodno u datom momentu. Svi znamo šta je reklamiranje i spam i ne treba nam neka takva stranica da se podsetimo. — Alalch Emis 23:30, 4 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
Svi mi znamo i što je enciklopedija... po toj logici nam ne treba ni WP:NIJE... – E.A.Poe 23:37, 4 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
Reklamerima reći "ovo je jedna enciklopedija, i, kao što znamo, reklame ne idu u enciklopediju". Šta će posebna stranica? Evo gledam enwiki spam stranicu i ne vidim ništa esencijalno, najviše se okreće oko korišćenja nekih šablona; eventualno je ovaj deo vredan prevođenja en:Wikipedia:Spam#How not to be a spammer, ali bazira se dosta na referencama (tj. na nezloupotrebljavanju linkova), što ionako nije jača strana sh inačice :-) — Alalch Emis 23:55, 4 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
@Alalch : ne slažem se s tobom iz razloga što mislim da je ova enciklopedija zrela da sebi postavi neka jasna i osnovna pravila. Bez uvrede, tvoje obrazloženje je dosta tautološko, tipa «reklama je reklama (i svi znamo o čemu je riječ) i na onoj stranici piše da Wikipedija nije EPP».
Wikipedija po sebi ne voli čvrste zakone, ona se osniva na liberalnom, demokratskom i otvorenom duhu. No, istovremeno, svi demokratski poticaji prije ili kasnije pokazuju potrebu za neka osnovna pravila. Stvar je u tome što živimo u takvozvanoj tečnoj (ili fluidnoj) eposi u kojoj informacija = kapital i wikipedija postaje odlična tržnica za svakojake promocije. Tradicionalna tržišta imaju već svoje zakone – koji znaju često biti vrlo gusti – dok tko se u to razumije, zna da se brze pare zarađuju na robi i u prostoru gdje su pravila lagana ili skoro nepostojeća. Eto, moj poticaj ide u smislu: stavimo to crno na bijelo tako da nam bude lakše postupati prema onima koji napišu članak da bi profitirali na lakoći Divljog Zapada. Mislim, gubimo vrijeme na Zvijezdama Granda (oglasi, jelda) dok nam još nedostaje dobar i znanstven članak o klimi na panonskoj ravnici.
Nismo dužni pisati neke Solonske zakone, ovo je samo moj prijedlog, ali zašto nebismo postavili neko osnovno pravilo protiv reklamiranja? I nismo dužni kopirati en.wiki kao da je neka Biblija, to nam može biti uzorak, ali ipak sjetite te se da ste punoljetni – ili dozrijevamo. Sa druge strane ima onih koji vole oglasnike, jer u njima možeš naći svačega u prodaji i čitanje je sočno.– Inokosni organ (razgovor) 02:45, 5 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
Ovde bih se u neku ruku saglasio s Alalchom E. Ne treba svoditi do apsurda. Mislim da postojeća infrastuktura smernica dovoljno dobro adresira pojavu reklama (tj. smernica WP:NIJE). Ono što bih preporučio jest da se ta infrastruktura nadogradi popratnim tekstom i objašnjenjima. Mislim da smo mi tokom ovogodišnje Akcije sređivanja članaka bez unutarnjih linkova počistili veliku većinu reklamne sadržine, tako da ovaj problem nije mnogo značajan na našem projektu u poređenju s en.WP, na primer. Ipak, nove preporuke uvek su poželjne i valja ih pisati. Podržao bih prevod preporuke WP:SPAM uz neophodna prilagođavanja našem projektu. O kopiranju s en.WP možemo razglabati do sutra, to je preopširna tema za ovu raspravu. – Aca (razgovor) 15:04, 5 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
Važi, nema problema. Ako se slažete ja bih povukao svoh prijedlog. Vratit ćemo se na ovo kada budu zrelija vremena.– Inokosni organ (razgovor) 00:48, 6 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Dopuna smjernice Šta Wikipedija nije[uredi | uredi kod]

Donja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.


Zdravo! Na svojoj korisničkoj podstranici pripremio sam nadogradnju infrastrukture smjernice Šta Wikipedija nije. U sadašnjem obliku smjernica samo navodi da članci ne služe samopromociji i reklamiranju, bez pratećeg teskta. Ova dopuna bi nam, vjerujem, koristila. Šta mislite? – Aca (razgovor) 11:39, 16 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

@Inokosni organ, Edgar Allan Poe, Alalch E.: Pingam sudionike gornje rasprave za prijedloge i primjedbe. – Aca (razgovor) 11:46, 16 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

@Aca: Samopromocija je okej, reklamiranje je jako šturo i nedovoljno razrađeno. "članci o vrlo malim garažnim bendovima i lokalnim kompanijama obično nisu prihvatljivi. Članak na Wikipediji o osobi, kompaniji ili organizaciji nije dodatak njenom sajtu, priopćenju za medije i marketinškoj kampanji na društvenim medijima." - ova rečenica, recimo, djeluje jako nejasno, odnosno nedovoljno razrađeno. Navedena su dva random primjera, ali nije objašnjeno zašto. Mislim da bi taj drugi dio trebalo malo proširiti. Ne moramo štediti, nije da nam netko kontrolira broj riječi. :D – E.A.Poe 13:57, 16 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
@Edgar Allan Poe: Hvala na komentaru! Malo sam preformulirao tekst i dopunio ga odgovarajućim objašnjenjima. Je li sad bolje? Premjestio sam stranicu u imenski prostor Nacrt, pa je možeš i ti sad slobodno uređivati. – Aca (razgovor) 14:27, 16 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
@Aca: Sada mi djeluje bolje, da. – E.A.Poe 13:22, 17 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

@Aca: I'm Okrugao zeleni znak s plusom Za! Meni se tvoj prijedlog dosta sviđa pa čak bih rekao da je znatno bolji od moga, nekako jednostavniji, jasniji i izravniji. Ja sam to nekako bio zamislio iz perspektive zakonodavca: što jeste reklama, što nije, u kojem smislu se interpretira, kako postupati prema raznim slučajevima. Neke natuknice:
– samopromocije treba pogledati iz upita: qui prodest? Kome to ide u korist. Inače samopromoviranje na wikipediji izbjegava detaljno biografiranje (sic!) osobe, autor apologet traži ili slavu post festum ili napredak u karijeri. Ako uzmeš u pojam razlog samopromocije, naći ćeš mu i lijek.
– ja bih obratio pažnju graničnim slučajevima. To se može dodati po potrebi.
Ovaj pasus mi je zanimljiv: «Korisnici moraju javno naznačiti plaćeni doprinos ako su plaćeni da uređuju projekt.»
S jedne strane bih rekao: ne, ako te netko plaća da pišeš članak, to je stvar između tebe i njega, iako s moje strane, čim nađem dovoljno dokaza da je tvoj članak napravljen iz promocije, predlažem ga za brisanje i izlažem dokaze, neovisno od toga što je te netko platio da ga napišeš ili ne. Sa druge strane, ta tvoja napomena otvara neke druge perspektive na koje ja nisam razmišljao, a problem – dakako postoji.
U glavnom, tekst mi se čini dobra opća podloga za temu o samopromociji i o reklamiranju.– Inokosni organ (razgovor) 01:40, 17 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

@Inokosni organ: javno naznačivanje plaćenog doprinosa nije nešto tek opcionalno, ono je zapravo jedno od izričitih uvjeta korištenja: wmf:Policy:Terms of Use#4. Refraining from Certain Activities (vidi zadnji odjeljak). – Vipz (razgovor) 06:02, 17 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
Upravo tako. – Aca (razgovor) 19:49, 17 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
@Inokosni organ: Da, ovo je samo početak, tj. opća podloga. Trebalo bi, naravno, napisati zasebnu preporuku o spamu (neželjenoj sadržini). Bacit ću se na to poslije. – Aca (razgovor) 19:59, 17 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
@Vipz: ok, dobro za znati, hvala.
@Aca: odlično.– Inokosni organ (razgovor) 01:52, 18 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
Gornja rasprava je zaključena. Nemojte je mijenjati. Naknadne komentare ostavljajte u novom odjeljku ove stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor.

Regresije posle promene naziva imenskih prostora[uredi | uredi kod]

Iz Wikipedia u Wikipedija[uredi | uredi kod]

Nakon promene naziva imeskog prostora Wikipedia u Wikipedija došlo je do regresije, a stranice su neko vreme bile neujednačene. Botovski sam osvežio (purge) sve stranice u imenskim prostorima Wikipedija i Razgovor o Wikipediji. Sad su naslovi dosledni i ujednačeni. Međutim, većina projektnih stranica više nije valjano povezana na Wikipodacima. Linkovi na Wikipodacima nisu se ažurirali posle konfiguracijske promene, što je uzrokovalo regresiju. Generirao sam listu svih stavki koje treba ažurirati (180 stavki). Konsultirat ću se s kolegama na Wikipodacima da se ažuriranje uradi botovski. – Aca (razgovor) 19:05, 27 mart 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Pardon. Ipak 234 stavke. Zahvaljujem Iviju. Bit će sređeno ovih dana, u kontaktu sam s urednicima na Wikipodacima. – Aca (razgovor) 22:30, 27 mart 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
Regresija sređena, stavke na Wikipodacima ažurirane. Izvinjavam se na neprijatnosti. – Aca (razgovor) 21:22, 29 mart 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]
👏❤️ ogromna zahvala @Iviju104! – Vipz (razgovor) 21:25, 29 mart 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Iz Mediawiki razgovor u Razgovor o MediaWikiju[uredi | uredi kod]

Nakon uvođenja ove zakrpe, kojom je imenski prostor Mediawiki razgovor preimenovan u Razgovor o MediaWikiju, pretpostavljam da će doći do slične regresije. Uskoro će se ažurirati naziv imenskog prostora. Trebalo bi pratiti proces. – Aca (razgovor) 21:35, 29 mart 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Osveženo. – Aca (razgovor) 15:02, 6 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Osveženo na sh.WT. – Aca (razgovor) 21:59, 7 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Iz Razgovor sa korisnikom u Razgovor s korisnikom[uredi | uredi kod]

Nakon uvođenja ove zakrpe, kojom je imenski prostor Razgovor sa korisnikom preimenovan u Razgovor s korisnikom, pretpostavljam da će doći do slične regresije. Uskoro će se ažurirati naziv imenskog prostora. Trebalo bi pratiti proces. – Aca (razgovor) 21:35, 29 mart 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Stranice za razgovor skoro se nikada ne povezuju na Wikidata (ako je uopće omogućeno), tako da ništa od regresije. Prva zakrpa je radi standardizacije, druga radi pravopisa. Podržao na Gerritu. – Vipz (razgovor) 22:11, 29 mart 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Osveženo više od 77.000 stranica na sh.WP igralištem API-ja. – Aca (razgovor) 22:00, 7 april 2023 (CEST)Odgovori[odgovori]

Office hour of the CEE Hub (3 April 2023)[uredi | uredi kod]

Hello everyone,

We want to invite you to the second monthly office hour(s) that CEE Hub will organize, where you can learn more about newly formed regional hub, and what CEE Hub can help you and your communities. The second session will take place on Monday, April 3rd at 18:00 CET time.

Open office hours are meant as a virtual space where anyone can talk to CEE Hub staff, ask questions, or discuss relevant CEE and Hub related topics.

Please sign up for the upcoming session at following Meta page, as you can get the invitation link on time.

We will be happy to see some of you. --MediaWiki message delivery (razgovor) 13:48, 28 mart 2023 (CEST)