Wikipedija:Izabrani događaji

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Dobro došli na stranicu izabranih događaja Wikipedije na srpskohrvatskom jeziku! Izabrani događaji su rubrika Wikipedije na srpskohrvatskom jeziku usmjerena na komemoriranje i prezentiranje važnih historijskih datuma i događaja na glavnoj stranici.

Ovo mjesto je glavna stranica za izabrane događaje, gdje možete naći poveznice za sve dane u godini, pravila o uređivanju i izmjenama izabranih događaja, pravila o stilu, pravila o korištenju datoteka te mjesto za prijedloge i komentare. Budite odvažni prilikom uređivanja i predlaganja, međutim pazite da vaše izmjene i prijedlozi slijede pravila i smjernice prikazane niže u tekstu.

Добро дошли на страницу изабраних догађаја Википедије на српскохрватском језику! Изабрани догађаји су рубрика Википедије на српскохрватском језику усмерена на комеморирање и презентовање важних историјских датума и догађаја на главној страници.

Ово место је главна страница за изабране догађаје, где можете наћи линкове за све дане у години, правила о уређивању и изменама изабраних догађаја, правила о стилу, правила о коришћењу датотека те место за предлоге и коментаре. Будите одважни приликом уређивања и предлагања, међутим пазите да ваше измене и предлози следе правила и смернице приказане ниже у тексту.

link Kalendar

Današnji događaj

Ostali događaji: 12.6.13.6.14.6.

link Smjernice za uređivanje

S obzirom da svaki dan u godini u historijskoj perspektivi nudi velik broj potencijalnih događaja, izbor istih provodi se, barem djelomično, prema subjektivnoj procjeni urednika ove rubrike. Naravno da se prilikom izbora moraju poštovati određeni kriteriji, međutim konačnu procjenu ipak donosi urednik. Ono što svi događaji moraju zadovoljiti su točnost i preciznost informacija (informacije koje se stavljaju moraju biti provjerene i provjerljive, precizno navedene i, što je najvažnije, točne; pogreške pri radu su moguće, ali iste će u svakom slučaju biti korigirane), nespornost informacija (događaji o kojima se govori moraju imati točno određen datum kada su se odvili - svi događaji nepoznatog datuma, a za koje postoje određene sugestije, nisu dobrodošli među izabrane događaje jer ne predstavljaju konkretne činjenice već teze; što se događaja oko čijih datuma postoji dilema, oni su dozvoljeni samo u slučajevima kada većina dostupnih izvora s priličnom uvjerljivošću favorizira jedan od tih datuma u odnosu na drugi, mada bi i takve događaje trebalo koristiti u što manjoj mjeri radi provjerljivosti i relevantnosti) i važnost događaja (mora se raditi o događajima od minimalno srednje, a poželjno velike historijske važnosti i načelno globalnog ili nacionalnog značaja; lokalni i regionalni događaji, koliko god bili važni u vlastitim sredinama, ne zadovoljavaju kriterije). Isto tako, mora se raditi o stvarnim historijskim događajima, što znači da mitološke, religiozne, pseudoznanstvene i slične događaje, makar se njihov datum i znao, ne treba stavljati među izbrane događaje prosto jer se ne radi o stvarnim, historijskim događajima.

Svi datumi određuju se prema gregorijanskom kalendaru, bez iznimke.

Što se samog odabira događaja tiče, već je rečeno kako konačnu odluku donosi urednik, međutim isti se prilikom izbora treba voditi sljedećim kriterijima:

  1. Kriterij relevantnosti - događaji se procjenjuju prema njihovom historijskom značaju, vodeći se gore navedenim standardima. Urednik bi ovdje trebao u obzir uzeti značaj tog događaja za historijski period u kojem se odvio, posljedice koje je imao na daljnja historijska zbivanja, odjek kojeg ima u suvremenom društvu te opće znanje o tom događaju među suvremenom populacijom.
  2. Kriterij državnosti - iako načelno ne postoji ključ prema kojem bi historija jedne države imala prednostu u odnosu na neku drugu, u slučaju povijesti zemalja bivše Jugoslavije urednici bi trebali (ali ne i morali!) učiniti ustupak. S ciljem približavanja regionalne historije čitateljima, uputno je u događaje, onda kada je to moguće sukladno ostalim kriterijima i standardima, uvrstiti događaje iz historije bivše Jugoslavije namjesto nekih jednako važnih ili čak i važnijih događaja iz historije drugih zemalja.
  3. Kriterij zastupljenosti - svaka natukmica sadrži glavni događaj (boldirani pojam) o kojemu govori, s tim da će se u istoj pojaviti i druge poveznice. Poželjno je da se glavni događaj tokom godine pojavljuje samo jednom ili, barem, samo jednom u istom kontekstu (npr. nepotrebno je u događajima navoditi i smrt i rođenje Martina Luthera Kinga, mada je dozvoljeno navesti jedno od to dvoje i na konkretnom datumu navesti njegov "I have a dream"), čime se postiže raznovrsnost i zastupljenost različitih događaja; iznimke su moguće, ali samo u slučaju kada se radi o izrazito relevantnim događajima. S druge strane, nema prepreke da se određeni događaj (ili osoba) pojavljuje kao sporedna poveznica više puta u godini i takve stvari se ne bi trebale korigirati (npr. sasvim je logično da se Drugi svjetski rat kao sporedna poveznica pojavi više puta tokom godine).
  4. Kriterij raznovrsnosti - urednik bi se trebao voditi načelom da događaji iz različitih područja budu podjednako zastupljeni. Ovo je opća enciklopedija tako da ne favoriziramo političku historiju, vojnu historiju ili književnost. Datum početka Drugog svjetskog rata, izdavanje Poeova Gavrana i krađa Krika imaju jednaki značaj i trebalo bi se voditi time da se ta raznovrsnost oslikava i kroz godišnjice.

Broj događaja po danu ograničen je na 5, a isti se navode u kronološkom redu - od najstarijeg prema najmlađem. Ukoliko su se neki događaji dogodili istog dana iste godine, navodi ih se u jednoj natukmici ili se odabire samo jedan među njima. Događaji moraju biti navedeni u tekstualnoj formi sukladno niže navedenim stilskim smjernicama; obljetnice, blagdani, spomendani i svetkovine se ne navode u godišnjicama.

link Stilske smjernice

Kao i svaki tekst, tako i godišnjice moraju zadovoljavati izvjesne stilske kriterije. Godišnjice moraju biti napisane na srpskohrvatskom jeziku, sukladno važećim gramatičkim i pravopisnim pravilima. To u praksi dovodi do toga da se ne favoriziraju ničije nacionalne varijante, već da se koristi neutralni standard koji zadovoljava kriterije ove Wikipedije i srpskohrvatskog jezika. U ovom slučaju treba obratiti pažnju i na ranije dogovorena pravila na ovoj Wikipediji tako da će se u svim varijantama, primjerice, koristiti Španija umjesto Španjolska (isto vrijedi i za sve pridjeve i izvedenice), italijanski umjesto talijanski, Švicarska umjesto Švajcarska, historija umjesto povijest/istorija, fudbal umjesto nogomet, itd. Na ovaj se način postiže veća neutralnost i funkcionalnost samog teksta.

Strana imena pišu se prema pravilu izvornika, odnosno onako kako se pišu u matičnoj zemlji, uključujući i posebna slova i znakove. Što se tiče stranih imena koja se pišu na drugom pismu, treba se voditi općim pravilima transkripcije, neovisno o formi korištenoj u samom članku o osobi ili događaju. Imena umjetničkih i književnih djela, kao i filmova i serija i sličnoga, pišu se na srpskohrvatskom jeziku, neovisno o pravilima o nazivima takvih članaka.

Sam tekst godišnjnice mora biti informativan i sadržajan, ali ne i preopterećen, što znači da mora sadržavati dovoljno informacija da čitatelja uputi u bit samog događaja i objasni njegovu važnost. Ovo bi se, načelno, trebalo postići u jednoj rečenici, međutim moguće je koristiti i dvije do tri kraće rečenice tako da tekst dobije formu, ali da ne bude preopterećen podacima. Primjerice:

Tekst Rodio se Miroslav Krleža, hrvatski pisac ne bi bio prikladan jer sadrži premalo informacija i ne objašnjava važnost samog događaja; prikladnija forma bila bi Rodio se hrvatski pisac Miroslav Krleža, autor romana Povratak Filipa Latinovicza i drame Gospoda Glembajevi, koje danas spadaju u najbolja ostvarenja hrvatske književnosti..
Tekst Preminuo posljednji tasmanijski tigar, Benjamin ne bi bio prikladan jer sadrži premalo informacija i ne objašnjava važnost samog događaja; prikladnija forma bila bi Benjamin, posljednji preživjeli primjerak tasmanijskog tigra, uginuo u svom kavezu u hobartskom zoološkom vrtu. Ovime je vrsta službeno proglašena izumrlom.

Događaji bi se, sukladno historijskom karakteru, trebali prezentirati u perfektu, mada je, u slučaju potrebe, dozvoljeno koristiti i druga glagolska vremena kako bi se jasno prenijela poruka, posebice u složenijim događajima ili pri opisivanju utjecaja istog na buduća događanja.

Korištenje datoteka

Nikola Tesla
Nikoli Tesli, velikom
110px, dodajemo border
radi preglednosti

Svaka izabrana godišnjnica trebala bi imati jednu datoteku koja ilustrira jedan od događaja za taj dan. Prilikom odabira datoteke, valjalo bi se voditi kriterijem relevantnosti pojedinog događaja (nastojati da najvažniji događaj toga dana bude predstavljen datotekom), ali i kriterijem dostupnosti datoteke (treba težiti korištenju datoteka koje su javno dobro, a izbjegavati, osim u iznimnim slučajevima, zaštićene datoteke) te kriterijem kvalitete datoteke (nastojati izabrati datoteke visoke rezolucije s kvalitetnim prikazom događaja).

E.A. Poe
Međutim, jednako velikom
Poeu nećemo stavljati
border zbog njegove
buntovne forme

Načelno se sugerira korištenje fotografskih datoteka dostupnih na Commonsu ili na ovoj Wikipediji, međutim, a u svrhu kvalitetnijeg ilustriranja, dozvoljeno je koristiti i animirane datoteke (.gif format). Video i audio zapisi nisu pogodoni za korištenje na ovom mjestu te ih je bolje staviti u sam članak.

Datoteke nisu fiksno odabrane i one se mogu mijenjati tokom određenog perioda ili se moraju mijenjati ukoliko krše autorska prava ili budu obrisane. U potonjem slučaju, odabire se ili alternativna datoteka za isti događaj, ili se odabire drugi događaj koji će biti predstavljen datotekom.

Veličina datoteka treba ići od min. 110px do max. 150px i to prema sljedećem ključu:

  1. Slike čija je visina veća od dužine - 110px
  2. Slike s jednakom ili podjednakom visinom i dužinom - 120px
  3. Slike čija je dužina veća od visina - 150px
Ovo su samo preporučene dimenzije, što znači da je moguće koristiti i druge, ali treba se držati okvira od min. 110px do max. 150px. Uz to, svaka datoteka treba imati i border (koji stvara okvir oko datoteke), osim slika koje po svom obliku na odgovaraju kvadratu ili pravokutniku (primjeri: zastava Nepala, grb Francuske (i drugi grbovi), Poeov ovalni portret, ...).


JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAugustSeptembarOktobarNovembarDecembar